Funktionen timestamp_micros

Skapar en tidsstämpel expr för mikrosekunder sedan UTC-epoken.

Syntax

timestamp_micros(expr)

Argument

  • expr: Ett heltalsnumeriskt uttryck som anger mikrosekunder.

Returer

EN TIDSSTÄMPEL.

Exempel

> SELECT timestamp_micros(1230219000123123);
 2008-12-25 07:30:00.123123