ADD JAR

Lägger till en JAR-fil i listan över resurser. Den tillagda JAR-filen kan visas med HJÄLP av LIST JAR.

Syntax

ADD [JAR | JARS] file_name [...]

Parametrar

  • Filnamn

    Namnet på en JAR-fil som ska läggas till. Det kan antingen vara i ett lokalt filsystem eller ett distribuerat filsystem.

Exempel

> ADD JAR /tmp/test.jar;

> ADD JAR "/path/to/some.jar";

> ADD JAR '/some/other.jar';

> ADD JARS "/path with space/abc.jar" "/path with space/def.jar";