ADD JAR

Lägger till en JAR-fil i listan över resurser. Den tillagda JAR-filen kan visas i list burk.

Syntax

ADD JAR file_name

Parametrar

  • file_name

    Namnet på den JAR-fil som ska läggas till. Det kan antingen vara ett lokalt fil system eller ett distribuerat fil system.

Exempel

ADD JAR /tmp/test.jar;
ADD JAR "/path/to/some.jar";
ADD JAR '/some/other.jar';
ADD JAR "/path with space/abc.jar";