/(snedstreckstecken) (Databricks SQL)

Returnerar dividend dividerat med divisor .

Syntax

dividend / divisor

Argument

  • dividend: Ett numeriskt uttryck eller INTERVAL-uttryck.
  • divisor: Ett numeriskt uttryck.

Returer

Om både dividend och är DECIMAL blir resultatet divisor DECIMAL.

Om dividend är ett årsmånadsintervall är resultatet INTERVAL YEAR TO MONTH ett .

Om divident är ett dagsintervall är resultatet ett INTERVAL DAY TO SECOND .

I alla andra fall en DOUBLE.

Om divisor är 0 returnerar operatorn ett division med noll-fel.

Exempel

> SELECT 3 / 2;
 1.5

> SELECT 2L / 2L;
 1.0

> SELECT INTERVAL '3:15' HOUR TO MINUTE / 3
 0 01:05:00.000000

> SELECT 3 / 0;
 divide by zero