LOGLOG

Returnerar logaritmen för ett tal för basen som du anger.Returns the logarithm of a number to the base you specify.

SyntaxSyntax

LOG(<number>,<base>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Det positiva tal som du vill ha logaritmen för.The positive number for which you want the logarithm.
basebase Basen för logaritmen.The base of the logarithm. Om det utelämnas är basen 10.If omitted, the base is 10.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

Du kan få ett felmeddelande om värdet är för stort för att visas.You might receive an error if the value is too large to be displayed.

Funktionen LOG10 är liknande, men returnerar alltid 10-logaritmen.The function LOG10 is similar, but always returns the common logarithm, meaning the logarithm for the base 10.

ExempelExample

Följande formler returnerar samma resultat, 2.The following formulas return the same result, 2.

= LOG(100,10)  
= LOG(100)  
= LOG10(100)  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
Funktionen EXPEXP function
Funktionen LOGLOG function
Funktionen LOGLOG function