LOG10LOG10

Returnerar base 10-logaritmen för ett tal.Returns the base-10 logarithm of a number.

SyntaxSyntax

LOG10(<number>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Det positiva tal som du vill ha Base 10-logaritmen för.A positive number for which you want the base-10 logarithm.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

Med LOG-funktionen kan du ändra logaritmens bas, i stället för att använda Base 10.The LOG function lets you change the base of the logarithm, instead of using the base 10.

ExempelExample

Följande formler returnerar samma resultat, 2:The following formulas return the same result, 2:

= LOG(100,10)  
= LOG(100)  
= LOG10(100)  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
Funktionen EXPEXP function
Funktionen LOGLOG function
Funktionen LOGLOG function