NORM.S.INVNORM.S.INV

Returnerar inversen till den kumulativa standard normal fördelningen.Returns the inverse of the standard normal cumulative distribution. Fördelningen har medelvärdet noll och standardavvikelsen ett.The distribution has a mean of zero and a standard deviation of one.

SyntaxSyntax

NORM.S.INV(Probability)

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
SannolikhetProbability En sannolikhet som motsvarar normalfördelningen.A probability corresponding to the normal distribution.

ReturvärdeReturn value

Inversen av den kumulativa standardnormalfördelningen.The inverse of the standard normal cumulative distribution. Fördelningen har medelvärdet noll och standardavvikelsen ett.The distribution has a mean of zero and a standard deviation of one.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

EVALUATE { NORM.S.INV(0.908789) }

ReturnerarReturns

[Värde][Value]
1,333334673044111.33333467304411

Se ävenSee also

NORM.INVNORM.INV
Funktionen NORM.S.DISTNORM.S.DIST function
Funktionen NORM.DISTNORM.DIST function