QUARTERQUARTER

Returnerar kvartalet som ett tal från 1 (januari–mars) och 4 (oktober–december).Returns the quarter as a number from 1 (January – March) to 4 (October – December).

SyntaxSyntax

QUARTER(<date>)

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
datumdate Ett datum.A date.

ReturvärdeReturn value

Ett heltalsvärde från 1 till 4.An integer number from 1 to 4.

KommentarerRemarks

Om indatavärdet är BLANK är värdet för utdata också BLANK.If the input value is BLANK, the output value is also BLANK.

Exempel 1Example 1

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE { QUARTER(DATE(2019, 2, 1)), QUARTER(DATE(2018, 12, 31)) } 

Returnerar:Returns:

[Värde][Value]
11
44

Exempel 2Example 2

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
ADDCOLUMNS(
  FILTER(
    VALUES(
      FactInternetSales[OrderDate]), 
      [OrderDate] >= DATE(2008, 3, 31) && [OrderDate] <= DATE(2008, 4, 1)
    ), 
  "Quarter", QUARTER([OrderDate])
)

Returnerar:Returns:

FactInternetSales[OrderDate]FactInternetSales[OrderDate] [Quarter][Quarter]
3/31/20083/31/2008 11
4/1/20084/1/2008 22

Se ävenSee also

YEARYEAR
MONTHMONTH
DAYDAY