T.INV.2TT.INV.2T

Returnerar den tvåsidiga inversen av elevens t-fördelning.Returns the two-tailed inverse of the Student's t-distribution.

SyntaxSyntax

T.INV.2T(Probability,Deg_freedom)

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
SannolikhetProbability Sannolikheten som är associerad med elevens t-fördelning.The probability associated with the Student's t-distribution.
Deg_freedomDeg_freedom Antal frihetsgrader som fördelningen ska karakteriseras med.The number of degrees of freedom with which to characterize the distribution.

ReturvärdeReturn value

Den tvåsidiga inversen av elevens t-fördelning.The two-tailed inverse of the Student's t-distribution.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

EVALUATE { T.INV.2T(0.546449, 60) }

ReturnerarReturns

[Värde][Value]
0,6065330758257590.606533075825759

Se ävenSee also

T.INVT.INV
T.DISTT.DIST
T.DIST.2TT.DIST.2T
T.DIST.RTT.DIST.RT