.NET-dokumentation

Lär dig hur du använder .NET för att skapa program på valfri plattform med C#, F# och Visual Basic. Bläddra bland API-referenser, exempelkoder, självstudier med mera.

Skapa ditt program

Du kan välja webb, mobil, dator, spel, IoT med mera.

API och språkreferens

Sök i dokumentationen för .NET API och språkreferenser.

.NET API-referens

API-referensdokumentation för .NET

.NET Framework API-referens

API-referensdokumentation för .NET Framework

ASP.NET Core API-referens

API-referensdokumentation för ASP.NET Core

API-referens för ML.NET

API-referensdokumentation för ML.NET

.NET for Apache Spark API reference

API-referensdokumentation för .NET för Apache Spark

Språkreferens för C#

Språkreferens och specifikation för C#

Språkreferens för F#

Språkreferens för F#

Språkreferens för Visual Basic

Språkreferens och specifikation för Visual Basic

Är du intresserad av att bidra till .NET-dokumenten? Se vår deltagarguide för mer information.