Göra betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering eller SEPA-kreditöverföring

I fönstret Betalningsjournal kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil tillsammans med betalningsinformation från på journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på. Sedan förbereder du betalningar till leverantörer genom att automatiskt fylla i fönstret Betalningsjournal med förfallna betalningar med angivna bokföringsdatum.

Anteckning

När du har verifierat att betalningarna har behandlats korrekt av banken kan du fortsätta att bokföra utbetalningsjournalraderna.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Om du vill Gå till
Aktivera funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en eventuell bankutdragsfil konverterad till ett format som du kan importera eller få dina exporterad betalningfiler konverterade till det format som din bank kräver. Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
Skapa ett bankkonto, en leverantör och en utbetalningsjournal för SEPA-kreditöverföring. Konfigurera SEPA-kreditöverföring
Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. Hantera Leverantörsreskontra
Exportera utbetalningsjournalraderna till en fil i formatet SEPA Krediteringsöverföring. Exportera betalningar till en bankfil
Bokför betalningarna när den elektroniska betalningen har behandlats utan problem av banken. Arbeta med redovisningsjournaler

Se även

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
Konfigurera SEPA-kreditöverföring
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med redovisningsjournaler
Samla in betalningar med SEPA-autogiro