Hantera koncerninterna in- och utkorgar

Alla koncerninterna transaktioner som du tar emot elektroniskt från dina koncerninterna partner visas i den koncerninterna inkorgen.

Ordna inkorgen

Du kan använda filterfälten överst i inkorgen när du vill fastställa vilka transaktioner som ska visas i fönstret. Du kan till exempel ange filter för transaktionskälla och konc.int. partnerkod om du endast vill visa de transaktioner som en viss partner har skapat i filtren transaktionskälla och Kod för koncernintern partner.

Transaktionskälla

Vad du kan göra med en transaktion beror på om den har:

 • skapats av en koncernintern partner
 • avvisats av den koncerninterna partnern och returnerats till dig

Du kan använda fältet Visa transaktionskälla om du vill filtrera fönstret Koncerninterna inkorgstransaktioner så att endast dessa typer av transaktioner visas. (Du kan även filtrera efter koncerninterna partner eller efter innehållet i fältet Radåtgärd.)

Skapats av en koncernintern partner

När du får en ny transaktion som har skapats av din partner kan du välja att:

 • Acceptera transaktionen
 • Avvisa transaktionen (returnera den till partnern)
 • Avbryta transaktionen (ta bort transaktionen utan att returnera den till partnern)

Returnerad från koncernintern partner

Om transaktionen har avvisats av den koncerninterna partnern är ditt enda alternativ att avbryta transaktionen i inkorgen. Du måste därefter skapa korrigeringsrader eller återföra journalen eller dokumentet i företaget.

Återskapa poster i inkorgen

Om du har accepterat en transaktion i inkorgen men därefter tagit bort dokumentet eller journalen i stället för att bokföra den kan du återskapa posten i inkorgen och acceptera den på nytt.

Skaffa en översikt över koncerninterna transaktioner för en period

Du kan skapa en översikt över alla koncerninterna transaktioner som du har skickat och tagit emot under en period. I rapporten Konc.int. transaktioner visas alla koncerninterna redovisningstransaktioner, kundreskontratransaktioner och leverantörsreskontratransaktioner.

Anteckning

Om den koncerninterna partnern finns i samma databas, överför transaktionerna utan behov av fil eller e-post. Visa fältet Överföringstyp i fönstret koncerninterna partner.

I så fall kan du konfigurera systemet till att åsidosätta Inkorgen och Utkorgen genom att markera kryssrutan automatiskt acceptera transaktioner i fönstret koncerninterna partner och markera kryssrutan automatiskt skicka transaktioner i fönstret koncerninterna inställningar.

Så här importerar du koncerninterna transaktioner från en fil:

Om du har en koncernintern partner som inte finns i samma databas som ditt företag kan du ta emot koncerninterna transaktioner från den partnern i en XML-fil. Därefter måste du importera transaktionerna till inkorgen.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.
 2. Spara filen på den plats som du har angett i fältet Konc.int. inkorgsinformation i fönstret Företagsinformation.
 3. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Koncerninterna inkorgstransaktioner och välj sedan relaterad länk.
 4. I fönstret koncerninterna inkorgstransaktioner väljer du åtgärden Importera transaktionsfil.
 5. I fönstret som visas markerar du XML-filen med transaktionerna och sedan väljer du Öppna.

Transaktionerna importeras till inkorgen där du kan bearbeta dem.

Så här hanterar du inkommande koncerninterna transaktioner:

När koncerninterna partner skickar koncerninterna transaktioner hamnar de i den koncerninterna inkorgen. Du måste utvärdera varje transaktion i inkorgen och välja lämplig åtgärd.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Koncerninterna inkorgstransaktioner och välj sedan relaterad länk.
 2. I fönstret koncerninterna inkorgstransaktioner markerar du en rad, och väljer sedan en åtgärd som acceptera för att bearbeta raden.
 3. I fönstret Slutför konc.int. inkorgsåtg. fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
 4. Välj knappen OK.

Rader som du har behandlats med åtgärdenacceptera kommer dokument eller journalrader att skapas i företaget. Öppna varje dokument eller journal, gör nödvändiga ändringar och bokför.

Rader som du har behandlats med åtgärden returnera till partner ska flyttas till utkorgen från där du kan sedan skicka dem till partnern.

För rader som du behandlade med åtgärden Returnerad av partner bokför du en korrigering av den ursprungliga transaktionen som du har bokfört i företaget.

Så här hanterar du utgående koncerninterna transaktioner

När du bokför en koncernintern journal eller ett koncerninternt dokument, eller när du skickar en koncernintern orderbekräftelse, skickas transaktionerna till den koncerninterna utkorgen. Du måste öppna utkorgen och bearbeta dem för att de ska skickas till dina koncerninterna partner.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Koncerninterna utkorgstransaktioner och välj sedan relaterad länk.
 2. I fönstret koncerninterna utkorgstransaktioner markerar du en rad, och väljer sedan en åtgärd som Returnera till inkorgen för att bearbeta raden.

Rader som du har behandlats med åtgärden skickas till en koncernintern partner kommer att skickas till lämplig partners inkorg.

Rader som du har behandlat med åtgärden returnera till inkorgen kommer att flyttas till inkorgen där du kan acceptera dem för att skapa dokument- eller journalrader i företaget.

För rader som du behandlade med åtgärden Avbryt bokför du en korrigering av den ursprungliga transaktionen som du har bokfört i företaget.

Så här återskapar du koncerninterna inkorgstransaktioner

Ibland kan du behöva återskapa en transaktion i inkorgen eller utkorgen. Om du till exempel har accepterat en transaktion i inkorgen men sedan tagit bort dokumentet eller journalen i stället för att bokföra den, kan du återskapa posten i inkorgen och acceptera den på nytt.

Den här proceduren beskriver hur du återskapar inkorgstransaktioner, men det fungerar på samma sätt i utkorgen.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Koncerninterna inkorgstransaktioner och välj sedan relaterad länk.

 2. I fönstret Hanterade konc.int. inkorgstransaktioner markerar du raden med den transaktion som du vill återskapa i inkorgen och väljer sedan åtgärden Återskapa inkorgstransaktion.

Se även

Hantera koncerninterna transaktioner
Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central