Hantera forumtrådar

En forumtråd (kallas ibland ett ämne) är en samling inlägg som vanligen visas från äldsta till nyaste. En tråd kan innehålla valfritt antal inlägg, inklusive flera inlägg från samma medlemmar, även om dessa lades till i tråden efter varandra. En tråd finns i ett forum och kan ha ett associerat datum som betraktas som datumet för det senaste inlägget. Innehållet eller syftet med tråden identifieras av det första inlägget, som även kallas originalinlägget (OP). När en medlem gör ett inlägg i en tråd kommer tråden att hamna överst eftersom det är den senast uppdaterade tråden. På samma sätt kommer andra trådar att hamna överst när de får inlägg. Ibland gör en medlem inlägg i en tråd utan någon annan anledning än att "stöta" tråden (få tråden att hamna överst). Trådar som är viktiga men sällan får inlägg är blir "fästa" (eller i vissa program "fasta"). En fäst tråd visas alltid framför normala trådar, ofta i ett eget avsnitt. En tråds popularitet mäts på forum i svar (totala inlägg minus ett, det ursprungliga inlägget i de flesta forums standardinställningarna). Vissa forum kan också spåra sidvisningar.

Hantera forumtrådar i Dynamics 365 for Customer Engagement

Skapa, redigera och ta bort forumtrådtyper i Dynamics 365 for Customer Engagement.

Anteckning

Även om du kan skapa forumtrådar i Dynamics 365 for Customer Engagement rekommenderar vi dig att göra detta inom portalen, detta eftersom det är mindre komplicerat och säkerställer att tråden är korrekt kopplad till det ursprungliga foruminlägget.

Skapa eller redigera forumtrådar

 1. Logga in på Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Gå till Community > forumtrådar.

 3. Om du vill skapa en ny tråd, välj Nytt.

 4. Om du vill redigera en befintlig tråd, välj namnet på tråden.

 5. Ange tillämpliga värden i fälten.

  Anteckning

  Du måste du skapa de ursprungliga foruminlägg som ska kopplas till den här tråden och tilldela den nyskapade foruminläggsposten till uppslagsfälten Första inlägg och Sista inlägg som anges.

 6. Välj Spara.

Skapa forumtrådar på portalen

Forumtrådredigerare visas automatiskt när en användare har loggat in på portalen och navigerat till en forumtrådsida om utvecklaren har implementerat funktioner i forumtrådsidmallen.

 1. Logga in i portalen.

 2. Gå till forumsidan inom den portal som du vill lägga in en ny tråd i.

 3. I fältet trådrubriken ange rubriken på tråden.

 4. Från listan trådtyp välj rätt typ av tråd.

 5. Skriv innehållet i tråden i RTE-redigeraren.

 6. Välj Skapa den här tråden.

  Skapa en ny forumtråd

Forumtrådattribut som används av portaler

I tabellen nedan beskrivs många forumtrådattribut som används av portaler. Det är viktigt att notera att det sätt som många av innehålls-/visningsorienterade attribut återges styrs av den sidmall som används.

Namn Beskrivning
Namn Det beskrivande namnet på posten. Detta värde kommer att användas som trådrubrik i de flesta mallar. Fältet är obligatoriskt.
Forum De forum som är associerade med tråden.
Type Forumtrådtypen som är associerad med tråden.
Fäst? Markerad anger att tråden alltid bör vara överst på forumets lista över trådar, även om nya trådar läggs in.
Senaste inläggsdatum Datum och tid när det sista inlägget skapades.
Svarat? Markerad anger att tråden har besvarats.
Första inlägget De första foruminläggen som skapas i tråden.
Sista inlägget De sista foruminläggen som skapas i tråden.
Antal inlägg Antal inlägg som har skapats på tråden.
Antal vyer Antal gånger som tråden har visats på portalen.

Hantera forumtrådtyper i Dynamics 365 for Customer Engagement

Skapa, redigera och ta bort forumtrådtyper

 1. Logga in på Dynamics 365 for Customer Engagement.
 2. Gå till Community.
 3. Välj Typer av forumtråd.
 4. Välj Ny för att skapa en ny trådtyp.
 5. För att redigera en befintlig trådtyp dubbelklickar du för att välja Forumtrådtyp som anges i rutnätet, anger värden för tillhandahållna fält, och väljer sedan Spara och stäng.

Forumtrådtypattribut

I tabellen nedan beskrivs många forumtrådtypattribut som används av portaler. Det är viktigt att notera att det sätt som många av innehålls-/visningsorienterade attribut återges styrs av den sidmall som används.

Namn Beskrivning
Namn Det beskrivande namnet på posten. Detta värde kommer att användas som rubrik för typen i sidmallarna. Fältet är obligatoriskt.
Webbplats Den webbsida som är associerad med typen.
Kräver svar Markerad betyder det att ett foruminlägg inom tråden av den här typen kan markeras som ett svar.
Visningsordning Ett heltal som anger den ordning i vilken forumtrådtypen kommer att placeras i förhållande till andra typer av forumtrådar i en lista.
Är standard Markerat betyder det att det är typen som ska användas som standard. Det rekommenderas att endast en typ per webbplats har fältet markerat.

Se även

Konfigurera och hantera forum
Skapa foruminlägg på portalen
Moderera forum
Prenumerera på aviseringar