Skapa och hantera forum

Ett forum är en onlinediskussion som låter användare föra samtal i form av publicerade meddelanden. Ett diskussionsforum är hierarkisk eller trädliknande struktur: ett forum kan innehålla ett antal avsnitt, även kallade trådar, och kan svaras av många användare.

Hantera forum i Dynamics 365 for Customer Engagement

Forum kan skapas, redigeras eller tas bort i Dynamics 365 for Customer Engagement.

 1. Logga in på Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Gå till Community > forum.

 3. Välj Nytt för att skapa ett nytt forum.

 4. Om du vill redigera ett befintligt forum, välj namnet på forumet.

 5. Ange tillämpliga värden i fälten.

 6. Välj Spara och stäng.

Hantera forum på en portal

För portalanvändare med behörigheter för innehållshantering kan en begränsad uppsättning forumsegenskaper hanteras genom redigeringsmotorn på framsidan för att publicera innehåll. Om ditt användarkonto har tilldelats nödvändiga behörigheter, visas portalradredigeringsgränssnittet automatiskt när du loggar in på portalen.

 1. Navigera till den överordnade sidan i forumet inom portalen.

 2. Välj Nytt i portalens redigeringsfält.

 3. Välj Underordnat forum.

 4. Ange värden för fälten och välj sedan Spara.

  Skapa ett nytt underordnat forum

Forumattribut som används av portaler

I tabellen nedan beskrivs många forumattribut som används av portaler. Det är viktigt att notera att många av de innehålls- och visningsorienterade attributen återges på ett sätt som styrs av de sidmallar som används, och därmed av portalutvecklaren.

Namn Beskrivning
Namn Det beskrivande namnet på entiteten. Detta värde används som sidans rubrik i de flesta mallar, särskilt om ett rubrikvärde inte tillhandahålls. Fältet är obligatoriskt.
Webbplats Webbplatsen som entiteten tillhör. Fältet är obligatoriskt.
Överordnad sida Den överordnade webbsidan för entiteten i webbplatsinnehållshierarkin.
Del-URL URL-sökvägsegment som används för att skapa denna sidas forum. URL-delvärden används som URL-sökvägsegment. De bör därför inte innehålla ogiltiga tecken för URL-sökväg, t.ex. ?, #, !, %. Eftersom portalens URL:er genereras genom att koppla ihop URL-delvärden med snedstreck (/), bör de generellt sett heller inte innehålla snedstreck. Vi rekommenderar dig att begränsa URL-delvärden till bokstäver, siffror och bindestreck samt understreck. Till exempel: pressreleaser, Användare_Guide, produkt1.
Visningsordning Ett heltalsvärde som anger den ordning i vilken forumet kommer att placeras i förhållande till andra typer av forum i en lista.
Publiceringstillstånd Forumets aktuella arbetsflödestillstånd för publicering, som kan diktera huruvida forumet visas på webbplatsen eller inte. Den vanligaste användningen av den här funktionen är att styra huruvida innehållets tillstånd är "publicerat" eller "utkast". Användare med behörighet för hantering av webbinnehåll kan beviljas möjlighet att använda "Förhandsgranskningsläge", som gör det möjligt för användarna att se ("förhandsgranska") opublicerat innehåll.
Dold från webbplatsöversikt Kontrollerar huruvida forumet syns som en del i portalwebbplatsöversikten. Om detta värde är markerat kommer forumet fortfarande att vara tillgängligt på webbplatsen med dess URL och kan länkas till, men standardnavigeringselement (menyer osv.) kommer inte att omfatta forumet.
Mall för forumsida Sidmallen som ska användas för att återge sidan som listar forumet på portalen. Fältet är obligatoriskt. Sidmallen som tilldelats ska vara en mall som utvecklare har särskilt skapat för att ge uppgifter om ett forum. Om du väljer en annan mall än den som har utvecklats för forumsidan, kan detta ge felaktiga resultat när du visar forumets webbsida i portalen.
Sidmall för tråd Sidmallen som ska användas för att återge varje forumtråd på portalen. Fältet är obligatoriskt. Sidmallen som tilldelats ska vara en mall som utvecklare har särskilt skapat för att ge uppgifter om en forumtråd. Om du väljer en annan mall än den som har utvecklats för forumtrådsidan, kan detta ge felaktiga resultat när du visar forumtrådens webbsida i portalen.
Beskrivning Information om forumet.
Antal trådar Antal forumtrådar i forumet.
Antal inlägg Antal foruminlägg som skapats i forumtrådarna på forumet.
Sista inlägget Nyligen skapade foruminlägg på portalen.

Se även

Hantera forumtrådar
Skapa foruminlägg på portalen
Moderera forum
Prenumerera på aviseringar