Skapa och redigera en app med programdesignern

Det här ämnet gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Power Apps-versionen av det här ämnet finns i: Skapa eller redigera ett modellstyrd app med app-designern

Skapa appar med enstaka eller flera entiteter snabbt genom att använda den panelbaserade app-redigeraren. Skapa en gång och kör appen på stora skärmar.

Exempelapp för insamling.

Samt mobila enheter.

Exempelapp för insamling på en mobil enhet.

Förutsättningar

Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

Skapa en app

 1. Från Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) gå till Inställningar > Mina appar och välj Skapa ny app. Du kan också välja området Appar i lösningsutforskaren och Ny. Ange följande information på sidan Skapa enny app:

  • Namn: Ange ett unikt namn för den inbyggde appen.

  • Unikt namn: Det unika namnet fylls i automatiskt baserat på det app-namn som du anger. Detta föregås av ett utgivar-prefix. Du kan ändra den del av det unika namnet som kan redigeras. Det unika namnet får endast innehålla engelska tecken och siffror.

   Hinweis

   Utgivar-prefixet är den text som läggs till alla entiteter och fält som skapas för en lösning med denna utgivare. Mer information: Ändra lösningsutgivarens prefix för standardutgivaren

  • Beskrivning: Skriv en kort beskrivning av vad appen är eller gör.

  • Ikon: Som standard är miniatyrkryssrutan Använd standard-app markerad. Avmarkera kryssrutan om du vill välja en annan webbresurs som en ikon för appen, och välj sedan en ikon i listrutan. Denna ikon visas i panelen Förhandsgranska i appen.

  • Klient: Välj klienttyp.

   • Webb. Det här är den klassiska webbklienten. Den här klienten passar inte för mobila enheter.
   • Enhetligt gränssnitt. Den härklienten ger en ny användarupplevelse som använder responsiv webbdesign för optimal visning och interaktion för alla skärmstorlekar, enheter och riktningar. Mer information: Om enhetligt gränssnitt
  • App-URL:ens suffix. Som standard är URL-suffixet appens unika namn utan prefix, t.ex. www.contoso.com/sales/Apps/MyApp. Du kan ange en annan app-URL:s suffix om du vill skapa en enkel att komma ihåg URL för appen.

  • Använd befintlig lösning om du vill skapa appen: Välj det här alternativet om du vill skapa appen från en lista med installerade lösningar. När du väljer det här alternativet växlar klar till nästa på rubriken. Om du väljer nästa, öppnas sidan skapa appen från befintlig lösning. I listrutan Markera lösning väljer du en lösning som du vill skapa appen från. Om en webbplatsöversikt är tillgänglig för den valda lösningen kommer listrutan markera webbplatsöversikt att visas. Välj webbplatsöversikten och ange sedan klar.

   Hinweis

   Genom att välja standardlösning när du lägger till en webbplatsöversikt kommer komponenterna som är associerade med den webbplatsöversikten att automatiskt läggas till i appen.

   Skapa appsidan utifrån en befintlig lösning.

  • Välj en välkomstsida: Det här alternativet låter dig välja webbresurser som är tillgängliga i din organisation. Välkomstsidorna som du skapar kan innehålla praktisk information för användare, till exempel länkar till videoklipp, uppgraderingsinstruktioner, eller kom igång-information. Välkomstsidan visas när en app öppnas. Användarna kan välja Visa inte den här välkomstskärmen nästa gång på välkomstsidan för att inaktivera sidan så att den inte visas nästa gång appen startas. Mer information om hur du skapar en webbresurs, till exempel en HTML-fil som du kan använda som en välkomstsidan finns på Skapa och redigera webbresurser för att utöka webb-appen.

   Om du vill redigera egenskaper för appen senare går du till fliken Egenskaper i appdesignern. Mer information: Hantera app-egenskaper

   Hinweis

   Du kan inte ändra det unika namnet och appens webbadresstillägg i fliken Egenskaper.

  • Aktivera Mobile Offline: Mobile Offline låter användarna köra appen i offlineläge för att interagera med data medan de inte är anslutna till Internet. Om du vill använda den här funktionen, måste en Dynamics 365-administratör konfigurera Mobile Offline för organisationen. Mer information: Konfigurera Mobile Offline-synkronisering så att användare kan arbeta i offlineläge på sin mobila enhet

 2. Välj Klar eller—om du har valt använda en befintlig lösning för att skapa appen—välj nästa för att välja från tillgängliga lösningar som importerades i organisationen.

  En ny app skapas och visas statusen Utkast. Appdesignerns arbetsyta för den nya appen visas.

 3. Definiera webbplatsöversikten: Webbplatsöversikten avgör hur användarna ska navigera i appen. Välj Öppna webbplatsöversikt.. för att öppna designer för webbplatsöversikt. Mer information: Skapa en webbplatsöversikt för en app med webbplatsöversiktsdesigner

  Webbplatsdesigner.

 4. Lägga till komponenter eller redigera befintliga lösningskomponenter. I komponenterna ingår entiteter och relaterade objekt, t.ex. formulär, vyer, diagram, instrumentpaneler och affärsprocessflöden. Mer information: Lägg till eller redigera appkomponenter

  Panelbaserade gränssnitt för appdesigner.

 1. Dela appen med användare. Mer information: Hantera åtkomsten till appar genom att använda säkerhetsroller

Redigera en app

 1. Från Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) gå till inställningar > mina appar, välj ... på den app du vill använda och välj öppna i Appdesigner. Alternativt går du till området Appar i lösningsutforskaren anger du en app som du vill redigera.

  Redigera app.

 2. Lägg till eller redigera komponenter i appen efter behov. Mer information: Lägg till eller redigera appkomponenter

Köra en app

En appanvändare kan köra publicerade appar från Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) genom att gå till Inställningar > Mina appar och sedan välja appen de vill använda.

Tipp

Om det finns flera appar tillgängliga, sök efter appen genom att skriva i sökrutan.

Anpassare och appdesigners kan också kopiera och dela appens URL-adress från fliken Egenskaper i Appdesigner. Mer information: hantera appegenskaper i Appdesigner

App-URL.

Se även

Lägga till och redigera appkomponenter
Designa anpassade affärsappar med programdesignern

Hinweis

Kan du berätta om dina inställningar för dokumentationsspråk? Svara i en kort undersökning. (observera att undersökningen är på engelska)

Undersökningen tar ungefär sju minuter. Inga personuppgifter samlas in (sekretesspolicy).