Tillämpa och hantera känslighetsetiketter

Medel
Granskare
Informationssäkerhetsadministratör
Riskbedömare
Microsoft 365
Microsoft Information Protection

Lär dig mer om hur känslighetsetiketter används för att klassificera och skydda affärsdata samtidigt som du ser till att användarnas produktivitet och deras möjlighet att samarbeta inte hindras.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Använd känslighetsetiketter för Microsoft Teams, Microsoft 365 grupper och SharePoint webbplatser.
  • Övervaka etikettanvändning med hjälp av etikettanalys.
  • Konfigurera lokala etiketter.
  • Hantera skyddsinställningar och märkning för tillämpade känslighetsetiketter.
  • Tillämpa skydd och begränsningar för e-post.
  • Tillämpa skydd och begränsningar för filer.

Förutsättningar

Grundläggande kunskaper om informationsstyrning i Microsoft 365.