Beskriva lazy-utvärdering och andra prestandafunktioner i Azure Databricks

Medel
Datatekniker
Databricks

Förstå skillnaden mellan en transformering och en åtgärd, lata och otåliga utvärderingar, breda och smala transformeringar och andra optimeringar i Azure Databricks.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Beskriva skillnaden mellan otålig och lazy-körning
  • Definiera och identifiera transformningar
  • Definiera och identifiera åtgärder
  • Beskriva grunderna i hur Optimizer för katalysatorn fungerar
  • Skilja mellan breda och smala transformationer

Förutsättningar

Ingen