Utforska prestandabaserad design

Medel
Dataanalytiker
Datatekniker
Databasadministratör
Utvecklare
SQL Database
SQL Server

Utforska normalisering för relationsdatabaser. Undersök effekten av korrekt datatypsanvändning. Jämför typer av index. Avgöra var datakomprimering kan vara användbart.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Utforska normala formulär och hur de påverkar databasdesignen
  • Välj lämpliga datatyper för dina data
  • Utvärdera lämpliga indextyper
  • Undersöka värdet för datakomprimering

Förutsättningar

  • Möjlighet att använda verktyg för att köra frågor mot en Microsoft SQL-databas, antingen lokalt på en molnbaserad databas.
  • Grundläggande kunskaper i att skriva kod på SQL-språket, särskilt dialekten Microsoft T-SQL.
  • Grundläggande förståelse för struktur och användning SQL Server index.
  • Grundläggande förståelse för relationsdatabasbegrepp.