Arbeta med föränderliga och delvisa data i Azure Cache for Redis

Medel
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Azure
Cache for Redis
Cloud Shell

Använd Azure Cache for Redis för att lagra data som används ofta. Lär dig hur du skapar transaktioner, hanterar minne och använder cache-aside-mönstret.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Gruppera flera åtgärder i en transaktion
  • Ställa in en förfallotid för dina data
  • Hantera förhållanden där minnet tar slut
  • Använd cache-aside-mönstret
  • Använda ServiceStack.Redis-paketet i ett .NET Core-konsolprogram

Förutsättningar

  • Erfarenhet av apputveckling
  • Erfarenhet av att använda data i appar
  • Grundläggande förståelse av Azure Cache for Redis
  • Grundläggande .NET-kunskaper