Steg 5 Installera/konfigurera PAMStep 5 Installing/configuring PAM

För en domänansluten PAMServer loggar du in som MIMAdmin. Annars loggar du in som lokal administratör.For a domain joined PAMServer, login as MIMAdmin, otherwise login as a local administrator.

  1. Kör PowerShell som administratörRun PowerShell as Administrator
  2. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAMcd $env:SYSTEMDRIVE\PAM
  3. .\PAMDeploymnet.ps1.\PAMDeploymnet.ps1
  4. Välj menyalternativ 5 (MIM PAM-konfiguration)select menu option 5 (MIM PAM Setup)

Anteckning

Om datorn inte redan är domänansluten till PRIV uppmanas du att ange autentiseringsuppgifter.If the machine is not already domain joined to PRIV, it will ask for credentials. Datorn startas om efter domänanslutningen.After the domain join, the machine will reboot.

När PAMServer har startat om loggar du in på datorn med MIMAdmin-kontot igen.After the PAMServer reboots, log back into the machine with the MIMAdmin account.

  1. Kör PowerShell som administratörRun PowerShell as Administrator

  2. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAMcd $env:SYSTEMDRIVE\PAM

  3. .\PAMDeployment.ps1.\PAMDeployment.ps1

  4. Välj menyalternativ 5 (MIM PAM-konfiguration)select menu option 5 (MIM PAM Setup)

    När du uppmanas att göra det anger du lösenordet, MIM-övervakningskontot, MIM-komponentkontot, MIM MA-kontot, MIM-tjänstkontot, MIM-administratörskontot och SharePoint-kontot.When prompted, enter the password the MIM Monitor Account, MIM Component Account, MIM MA Account, MIM Service Account, MIM Admin Account and the SharePoint Account. Datorn startas om när installationen har slutförts.Once installation completes, the machine will reboot.