Steg 6 Konfigurera PAM-förtroendetStep 6 Set up the PAM trust

Detta krävs inte för en miljö med endast PRIV Logga in på PAMServer med MIMAdmin-kontot.This is not required for a PRIV only environment Login to the PAMServer with the MIMAdmin account.

  1. Logga in på PAMServer med MIMAdmin-kontotLogin to the PAMServer with the MIMAdmin Account

  2. Kör PowerShell som administratörRun PowerShell as administrator

  3. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAMcd $env:SYSTEMDRIVE\PAM

  4. .\PAMDeployment.ps1.\PAMDeployment.ps1

  5. Välj menyalternativ 6 (PAM-förtroendekonfiguration)select Menu option 6 (PAM trust setup)

    När du uppmanas att göra det anger du autentiseringsuppgifterna för CORP-administratörskontot.When prompted, enter the credentials for the CORP admin account. När du har angett autentiseringsuppgifterna upprättas förtroendet och konfigurationen är klar.After providing credentials, the trust will be established and the configuration is complete.