Redigera en app i PowerAppsEdit an app in PowerApps

Redigera en app som du har skapat, som du äger eller som du har behörighet att redigera.Edit any app that you built, that you own, or for which you have Can edit permissions. Du kan redigera en app i PowerApps Studio för webben eller i PowerApps Studio för Windows.You can edit an app in either PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Om du försöker redigera en app som har öppnats för redigering någon annanstans visas ett meddelande som anger om du eller någon annan användare redan har öppnat den.If you try to edit an app that's open for editing elsewhere, a message tells you whether you already have it open or another user does.

Verifiera dina behörigheterVerify your permissions

 1. Logga in på PowerApps och klicka eller tryck på ApparArkiv-menyn (på vänstra kanten).Sign in to PowerApps, and then click or tap Apps in the File menu (on the left edge).

  Alternativet Appar på Arkiv-menyn

 2. Öppna appkategoriväljaren och klicka eller tryck på Appar som jag äger eller Appar jag bidrar till.Open the app-category selector, and then click or tap either Apps I own or Apps I contribute to.

  Appkategoriväljare

  Du kan redigera alla appar i listan som visas.You can edit any app in the list that appears. Du kan också söka efter en app genom att skriva ett eller flera tecken i sökrutan längst upp till höger.You can also search for an app by typing one or more characters in the search box near the upper-right corner.

  Obs! Om du inte kan se appen du vill redigera kontrollerar du att du har valt rätt miljö längst upp till höger.Note: If you still don't see the app that you want to edit, verify that you've selected the correct environment near the upper-right corner.

  Miljölista

Redigera en app i PowerApps Studio för webbenEdit an app in PowerApps Studio for web

 1. Följ stegen i föregående procedur för att hitta appen som du vill redigera.Follow the steps in the previous procedure to find the app that you want to edit.
 2. Klicka eller tryck på appens informationsikon nära den högra kanten.Click or tap the app's info icon near the right edge.

  Informationsikon

 3. Klicka eller tryck på ikonen Redigera längst upp till höger och klicka eller tryck sedan på Redigera på webben.Click or tap the Edit icon near the upper-right corner, and then click or tap Edit on the web.

  Ikonen Redigera

Redigera en app i PowerApps Studio för WindowsEdit an app in PowerApps Studio for Windows

 1. Öppna PowerApps Studio för Windows.Open PowerApps Studio for Windows.
 2. På sidan som visas som standard letar du reda på appen som du vill redigera.On the page that appears by default, find the app that you want to edit.

  Du kan enkelt söka efter en app genom att klicka eller trycka på sökikonen uppe till höger och sedan skriva ett eller flera tecken i appens namn.To find an app more easily, click or tap the search icon near the upper-right corner, and then type one or more characters in the name of the app. Du kan också sortera listan efter namn, senaste ändringsdatum eller senaste öppningsdatum.You can also sort the list by name, date most recently modified, or date most recently opened. Om appen ändå inte visas kontrollerar du att du är i rätt PowerApps-miljö enligt beskrivningen i den första proceduren.If the app you want still doesn't appear, confirm that you're in the right PowerApps environment, as the first procedure describes.

 3. Klicka eller tryck på pennikonen uppe till höger för den app som du vill redigera.Near the right edge, click or tap the pencil icon for the app that you want to edit.

  Du kan redigera alla appar som har svarta pennikoner, inte de som har grå pennikoner.You can edit any app for which the pencil icon is black, not grey.

Samarbeta med en appCollaborate on an app

Alla som har redigeringsbehörighet kan redigera en app, men bara en person åt gången kan redigera en app.Anybody who has Can edit permission for an app can edit it, but only one person can edit an app at a time. Om du försöker redigera en app som någon annan redan redigerar visas det här meddelandet.If you try to edit an app that someone else is already editing, this message appears. Du kan inte fortsätta förrän personen har stängt appen (eller tidsgränsen för sessionen har nåtts).You can't proceed until the other person closes the app (or that person's session times out).

Det här meddelandet kan också visas om du öppnar en app för att redigera den och sedan försöker öppna den på en annan enhet eller i ett annat webbläsarfönster.In addition, this message appears if you open an app for editing and then try to open it on another device or in another browser window. Du kan åsidosätta den tidigare sessionen, men du kan förlora eventuella ändringar som du inte har sparat.You can override the previous session, but you might lose any changes that you haven't saved.

Nästa stegNext Steps

Läs mer om hur du lägger till en skärm, en kontroll eller en dataanslutning.Learn more about how to add a screen, a control or a data connection.