Återställa en app till en föregående versionRestore an app to a previous version

Den här artikeln visar dig hur du återställer en app till en tidigare version som har sparats i molnet från ditt PowerApps-konto.This article shows you how to restore an app to a previous version that was saved to the cloud from your PowerApps account.

Återställ en app från ditt kontoRestore an app from your account

 1. Öppna powerapps.com och klicka eller tryck på Appar i vänster navigeringsfält.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

  Vänster navigeringsfält

 2. (valfritt) Nära övre vänstra hörnet kan du filtrera listan över appar, för att enbart visa de appar som du äger eller bidrar till.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

  Filtrera efter appar som du äger

  Note

  Kontrollera att du befinner dig i rätt miljö om den app du vill återställa inte visas.If the app that you want to restore doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

 3. Nära den högra kanten, klickar du eller knackar på informationsikonen för den app du vill återställa.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to restore.

  Informationsikon

 4. Klicka eller knacka på fliken Versioner och sedan på Återställ för den version som du vill återställa.Click or tap the Versions tab, and then click or tap Restore for the version that you want to restore.

  Fliken versioner

 5. Klicka eller tryck på Återställ i bekräftelsedialogrutan.In the confirmation dialog box, click or tap Restore.

  En ny version läggs till i listan.A new version is added to your list.

  Återställd version

Fler resurserMore resources

Dela en appShare an app
Ändra appens namn och panelChange app name and tile
Ta bort en appDelete an app