Ändra appnamn och -ikon i PowerAppsChange app name and icon in PowerApps

Anpassa en app genom att ändra dess namn och panel.Customize an app by changing its name and tile.

FörutsättningarPrerequisites

 1. Skapa en app eller öppna en för redigering.Create an app, or open one for editing.

 2. Klicka eller tryck på Appinställningar i Arkiv-menyn.On the File menu, click or tap App settings.

Byta namn på en appRename an app

Under Appnamn klickar eller trycker du på Rename this app (Byt namn på den här appen) och sedan anger du ett annat namn.Under App name, click or tap Rename this app, and then type a different name.

Stäng en app

Ändra en appanelChange an app tile

Följ ett eller flera av de här stegen:Follow one or more of these steps:

 • Klicka eller tryck på en annan bakgrundsfärg från listan med alternativ.Click or tap a different background color from the list of options.

  Välj en panelfärg

 • Klicka eller tryck på en ikon i listan över standardikoner.Click or tap an icon from the list of default icons.

  Välj en panelikon

 • Klicka eller tryck på Browse file (Bläddra...) och klicka eller tryck därefter på den bild du vill använda. Klicka eller tryck sedan på Öppna.Click or tap Browse file, click or tap the image that you want to use, and then click or tap Open.

  Note

  Använd en kvadratisk ikon för bästa resultat.For best results, use a square-shaped icon.

Nästa stegNext step

Arkiv-menyn klickar eller trycker du på Spara för att publicera appen på nytt med de nya inställningarna.On the File menu, click or tap Save to republish your app with the new settings.

Fler resurserMore resources