ความสามารถในการค้นพบชุดข้อมูล

ความสามารถในการค้นพบเป็นคุณลักษณะที่ทําให้ผู้ใช้สามารถค้นหาชุดข้อมูลที่รับรองแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ หากไม่มีความสามารถในการค้นพบ ค่าเต็มของการ สลักการรับรอง นั่นคือการชี้นําผู้ใช้ไปยังข้อมูลคุณภาพจะไม่ถูกรับรู้อย่างสมบูรณ์

ภาพรวมความสามารถในการค้นพบ

การรับรอง คือวิธีการบอกผู้ใช้ว่าชุดข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และคุณภาพของข้อมูลที่พวกเขาสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ใน Power BI ชุดข้อมูลที่รับรองแล้ว เช่นเดียวกับชุดข้อมูลอื่น ๆ จะสามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น ซึ่งทําให้เป็นเรื่องยากสําหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เหล่านี้ได้ ไม่เพียงแต่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลที่รับรองแล้ว พวกเขาไม่ทราบว่ามีอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถขอการเข้าถึงได้

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่มี บทบาทผู้ดูแลระบบหรือสมาชิก ในพื้นที่ทํางานที่มีชุดข้อมูลที่ได้รับการรับรองสามารถทําเครื่องหมายชุดข้อมูลนั้นว่าสามารถมองเห็นได้ หลังจากที่มีการทําเครื่องหมายชุดข้อมูลว่าสามารถมองเห็นได้ ชุดข้อมูลดังกล่าวจะแสดงอยู่ใน ฮับชุดข้อมูล แม้แต่สําหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จากนั้นพวกเขาสามารถร้องขอ สิทธิ์ในการสร้าง บนชุดข้อมูลโดย กลไกการร้องขอการเข้าถึง ที่ได้รับ

หากต้องการทํางานในองค์กร ต้องตั้งค่าการค้นพบชุดข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ Power BI ดู วิธีการตั้งค่าความสามารถในการค้นหาชุดข้อมูลในองค์กรด้านล่าง

วิธีการทําเครื่องหมายชุดข้อมูลว่าสามารถมองเห็นได้

ถ้าคุณมี บทบาทผู้ดูแลระบบหรือสมาชิก ในพื้นที่ทํางานที่มีชุดข้อมูลที่รับรองอยู่ คุณสามารถทําเครื่องหมายชุดข้อมูลนั้นให้สามารถมองเห็นได้

  1. ไปที่ การตั้งค่าชุดข้อมูล และเปิดส่วน การรับรองและการค้นพบ

  2. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทําให้สามารถมองเห็นได้ กล่องกาเครื่องหมายจะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเลื่อนระดับหรือรับรองชุดข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลมีคําอธิบายที่มีประโยชน์ คําอธิบายนี้คือสิ่งที่ผู้ใช้เห็นในฮับชุดข้อมูลเมื่อพวกเขาคลิกที่ไอคอนข้อมูลของชุดข้อมูล แม้ว่าพวกเขายังไม่มีสิทธิ์เข้าถึงชุดข้อมูลเองก็ตาม

Screenshot of the Make discoverable checkbox in the dataset endorsement and discovery settings.

เมื่อทําเครื่องหมายชุดข้อมูลว่าสามารถมองเห็นได้ ผู้ใช้ที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึงจะสามารถค้นหาได้ในฮับชุดข้อมูล และจะสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึงได้

วิธีการตั้งค่าการค้นพบชุดข้อมูลในองค์กร

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Power BI เพื่อตั้งค่าความสามารถในการค้นหาชุดข้อมูลในองค์กรของคุณ

ไปที่การตั้งค่า>การค้นหาผู้เช่าของพอร์ทัล>ผู้ดูแลระบบและกําหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • ทําให้เนื้อหาที่เลื่อนระดับสามารถค้นพบได้: เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้ที่คุณระบุว่าใครมีสิทธิ์เพียงพอในการเลื่อนระดับเนื้อหาจะสามารถทําเครื่องหมายเนื้อหานั้นว่าสามารถมองเห็นได้ คุณยังสามารถระบุผู้ใช้และ/หรือกลุ่มเพื่อแยกออกจากกลุ่มที่อนุญาต ตามที่ระบุได้

  • ทําให้เนื้อหาที่ได้รับการรับรองแล้วสามารถค้นพบได้: เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้ที่คุณระบุว่าใครได้รับอนุญาตให้รับรองเนื้อหา จะสามารถทําเครื่องหมายเนื้อหานั้นว่าสามารถมองเห็นได้ คุณยังสามารถระบุผู้ใช้และ/หรือกลุ่มเพื่อแยกออกจากกลุ่มที่อนุญาต ตามที่ระบุได้

  • ค้นหาเนื้อหา: เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้ที่คุณระบุจะสามารถค้นหาเนื้อหาที่รับรองแล้วที่ถูกทําเครื่องหมายว่าสามารถมองเห็นได้ แม้ว่าพวกเขายังไม่มีสิทธิ์เข้าถึงก็ตาม คุณยังสามารถระบุผู้ใช้และ/หรือกลุ่มเพื่อแยกออกจากกลุ่มที่อนุญาต ตามที่ระบุได้

ขั้นตอนถัดไป