ฝังเนื้อหา Power BI ใน Microsoft TeamsEmbed Power BI content in Microsoft Teams

คุณสามารถฝังรายงาน Power BI แบบโต้ตอบในช่องทางการสื่อสารและการสนทนาของ Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดายYou can easily embed interactive Power BI reports in Microsoft Teams channels and chats.

ข้อกำหนดRequirements

หากต้องการใช้แท็บ Power BI ใน Microsoft Teams ให้ตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้:To use the Power BI tab in Microsoft Teams, ensure these elements:

 • Microsoft Teams มีแท็บ Power BIMicrosoft Teams has the Power BI tab.
 • หากต้องการเพิ่มรายงานใน Microsoft Teams ด้วยแท็บ Power BI อย่างน้อยคุณต้องมีบทบาทผู้ชมในพื้นที่ทำงานที่โฮสต์รายงานTo add a report in Microsoft Teams with the Power BI tab, you have at least a Viewer role in the workspace that hosts the report. ดูบทบาทในพื้นที่ทำงานใหม่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทที่แตกต่างกันFor information about the different roles, see Roles in the new workspaces.
 • หากต้องการดูรายงานในแท็บ Power BI ใน Microsoft Teams ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการดูรายงานTo see the report in the Power BI tab in Microsoft Teams, users must have permission to view the report.
 • ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ใช้ Microsoft Teams ที่มีสิทธิ์เข้าถึงช่องและการสนทนาUsers must be Microsoft Teams users with access to channels and chats.

ดูการทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams ด้วย Power BI สำหรับเบื้องหลังเกี่ยวกับวิธีที่ระบบ Power Bi และ Teams ทำงานร่วมกัน รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ด้วยSee Collaborate in Microsoft Teams with Power BI for background on how Power BI and Teams work together, including other requirements.

ฝังรายงานใน TeamsEmbed a report in Teams

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อฝังรายงานของคุณลงในแชนเนลหรือแชทของ Microsoft TeamsFollow these steps to embed your report in a Microsoft Teams channel or chat.

 1. เปิดแชนเนลหรือแชทใน Microsoft Teams และเลือกไอคอน +Open a channel or chat in Microsoft Teams, and select the + icon.

  ภาพหน้าจอของเพิ่มแท็บไปยังช่องทางการสื่อสารหรือการสนทนา

 2. เลือกแท็บ Power BISelect the Power BI tab.

  ภาพหน้าจอของรายการแท็บ Microsoft Teams ที่แสดง Power BI

 3. ใช้ตัวเลือกที่ให้มาเพื่อเลือกรายงานจากพื้นที่ทำงานหรือแอป Power BIUse the provided options to select a report from a workspace or a Power BI app.

  ภาพหน้าจอของแท็บ Power B I สำหรับการตั้งค่า Microsoft Teams

 4. ชื่อแท็บจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับชื่อของชื่อรายงาน แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้The tab name updates automatically to match the name of the report name, but you can change it.

 5. เลือกบันทึกSelect Save.

รายงานที่คุณสามารถฝังบนแท็บ Power BI ได้Reports you can embed on the Power BI tab

คุณสามารถฝังรายงานประเภทต่อไปนี้ได้บนแท็บ Power BI:You can embed the following types of reports on the Power BI tab:

 • รายงานแบบโต้ตอบและรายงานที่มีการแบ่งหน้าInteractive and paginated reports.
 • รายงานในพื้นที่ทำงานของฉัน ประสบการณ์พื้นที่ทำงานใหม่ และพื้นที่ทำงานแบบคลาสสิกReports in My workspace, new workspace experiences, and classic workspaces.
 • รายงานในแอป Power BIReports in Power BI apps.

เริ่มการสนทนาStart a conversation

เมื่อคุณเพิ่มแท็บรายงาน Power BI ไปยัง Microsoft Teams Teams จะสร้างแท็บการสนทนาสำหรับรายงานโดยอัตโนมัติWhen you add a Power BI report tab to Microsoft Teams, Teams automatically creates a tab conversation for the report.

 • เลือกไอคอนแสดงแท็บการสนทนาในมุมบนขวาSelect the Show tab conversation icon in the upper-right corner.

  ภาพหน้าจอของไอคอนแสดงแท็บการสนทนา

  ข้อคิดเห็นแรกคือการเชื่อมโยงไปยังรายงานThe first comment is a link to the report. ทุกคนในช่องของ Microsoft Teams สามารถดูและพูดคุยเกี่ยวกับรายงานในการสนทนาได้Everyone in that Microsoft Teams channel can see and discuss the report in the conversation.

  ภาพหน้าจอของแท็บการสนทนา

ปัญหาและขีดจำกัดที่ทราบแล้วKnown issues and limitations

 • คุณไม่สามารถฝังแดชบอร์ด Power BI ลงในแท็บ Power BI สำหรับ Microsoft Teams ได้You can't embed Power BI dashboards in the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • ไม่รองรับตัวกรอง URL ที่มีแท็บ Power BI สำหรับ Microsoft TeamsURL filters aren't supported with the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • ในระบบคลาวด์ภายในประเทศ แท็บ Power BI ใหม่ไม่พร้อมใช้งานIn national clouds, the new Power BI tab isn't available. รุ่นที่เก่ากว่าอาจพร้อมใช้งานที่ไม่รองรับพื้นที่ทำงานใหม่ พื้นที่ทำงานที่เคยทำ หรือรายงานในแอป Power BIAn older version might be available that doesn't support the new workspace experience or reports in Power BI apps.
 • หลังจากที่คุณบันทึกแท็บแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแท็บผ่านการตั้งค่าแท็บได้After you save the tab, you don't change the tab name through the tab settings. ใช้ตัวเลือกเปลี่ยนชื่อเพื่อดำเนินการเปลี่ยนชื่อUse the Rename option to change it.
 • ดูปัญหาอื่น ๆ ที่หัวข้อปัญหาที่ทราบแล้วและข้อจำกัดต่าง ๆ ในบทความ “ทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams"See the Known issues and limitations section of the "Collaborate in Microsoft Teams" article for other issues.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่More questions? ลองถามชุมชน Power BITry asking the Power BI Community.