ตรวจสอบเมตริกการใช้งานในพื้นที่ทำงานแบบคลาสสิก

เมตริกการใช้งานช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของแดชบอร์ดและรายงานของคุณ เมื่อคุณเรียกใช้เมตริกการใช้งานแดชบอร์ดหรือเมตริกการใช้งานรายงาน คุณพบว่ามีการใช้แดชบอร์ดและรายงานเหล่านั้นทั่วทั้งองค์กรของคุณอย่างไร ใครบ้างที่ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด บทความนี้สรุปรายงานเมตริกการใช้งานสำหรับพื้นที่ทำงานแบบคลาสสิก พื้นที่ทํางานของฉันใช้เทคโนโลยีพื้นที่ทํางานแบบคลาสสิก ดังนั้นจึงมีรายงานเมตริกการใช้งานเดียวกันกับพื้นที่ทํางานแบบคลาสสิกอื่น ๆ

หากรายงานของคุณอยู่ในหนึ่งในพื้นที่ทํางานที่ทันสมัยใหม่ ให้ดูบทความ ตรวจสอบเมตริกการใช้งานในพื้นที่ทํางานที่ทันสมัยใหม่

รายงานเมตริกการใช้งานเป็นแบบอ่านอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกรายงานเมตริกการใช้งาน การคัดลอกสร้างรายงาน Power BI มาตรฐานที่คุณสามารถแก้ไข นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายงานของคุณเองใน Power BI Desktop ที่ยึดตามชุดข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยเมตริกการใช้งานสำหรับแดชบอร์ดทั้งหมดหรือรายงานทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน ในการเริ่มต้น รายงานที่คัดลอกจะแสดงเมตริกเฉพาะสำหรับแดชบอร์ดหรือรายงานที่เลือกเท่านั้น คุณสามารถลบตัวกรองเริ่มต้นและมีสิทธิเข้าถึงชุดข้อมูลพื้นฐานพร้อมกับเมตริกการใช้งานทั้งหมดของพื้นที่ทำงานที่เลือก คุณอาจเห็นชื่อของผู้ใช้ที่ระบุ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้รับอนุญาต

usage metrics report

หมายเหตุ

เมตริกการใช้งานติดตามการใช้งานของรายงานที่ฝังอยู่ใน SharePoint Online อย่างไรก็ตาม เมตริกการใช้งานจะไม่ติดตามแดชบอร์ดและรายงานที่ฝังผ่านกระแส "ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลประจำตัว" หรือ "แอปที่เป็นเจ้าของข้อมูลประจำตัว" นอกจากนี้ เมตริกการใช้งานยังจะไม่ติดตามการใช้งานของรายงานที่ฝังผ่านเผยแพร่ไปยังเว็บ

ทำไมเมตริกการใช้งานจึงมีความสำคัญ

การทราบว่ามีการใช้เนื้อหาของคุณอย่างไรช่วยคุณในการแสดงผลกระทบและจัดลำดับความสำคัญความพยายามของคุณ เมตริกการใช้งานของคุณอาจแสดงว่าหนึ่งในรายงานของคุณมีการใช้เป็นประจำทุกวันโดยส่วนใหญ่ขององค์กร และอาจแสดงว่าไม่มีการดูแดชบอร์ดที่คุณสร้างขึ้นเลยก็เป็นได้ คำติชมประเภทนี้มีประโยชน์มากสำหรับเป็นแนวทางในการทำงานของคุณ

คุณสามารถเรียกใช้รายงานเมตริกการใช้งานในบริการของ Power BI เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณบันทึกการใช้เมตริกรายงานหรือปักหมุดไปยังแดชบอร์ด คุณสามารถเปิดและโต้ตอบกับรายงานนั้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI Pro หรือ Premium Per User (PPU) เพื่อเรียกใช้และเข้าถึงข้อมูลเมตริกการใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะเมตริกการใช้งานรวบรวมข้อมูลการใช้งานจากผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ว่าผู้ใช้งานนั้นมีสิทธิการใช้งานเป็นแบบใด
 • เมื่อต้องการเข้าถึงเมตริกการใช้งานสำหรับแดชบอร์ดเฉพาะหรือรายงาน คุณต้องมีสิทธิการเข้าถึงการแก้ไขในแดชบอร์ดหรือรายงานนั้น
 • ผู้ดูแลระบบ Power BI ของคุณจะต้องมีเมตริกการใช้งานที่เปิดใช้งานสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ผู้ดูแลระบบ Power BI ของคุณยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อผู้ใช้ในเมตริกการใช้งาน อ่านเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้ในพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ

ดูรายงานเมตริกการใช้งาน

 1. เริ่มต้นในพื้นที่ทำงานที่ประกอบด้วยแดชบอร์ดหรือรายงาน

 2. จากรายการเนื้อหาพื้นที่ทํางานหรือจากแดชบอร์ดหรือตัวรายงานเอง รายการใดรายการหนึ่งให้เลือกไอคอนสําหรับ เมตริกusage metrics iconการใช้งาน

  Dashboards tab

  select Usage metrics

 3. ในครั้งแรกที่คุณทำเช่นนี้ Power BI จะสร้างรายงานเมตริกการใช้งานและแจ้งให้คุณทราบเมื่อพร้อม

  metrics are ready

 4. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ เลือกดูเมตริกการใช้งาน

  เมตริกการใช้งานเป็นการรวมกันที่ทรงพลังขณะที่คุณใช้และคงแดชบอร์ด Power BI และรายงานไว้ สงสัยหรือไม่ว่าหน้าใดของรายงานของคุณมีประโยชน์สูงสุด และหน้าใดคุณควรนำออกไป? การแบ่งส่วนแยกตามหน้ารายงานเพื่อหาคำตอบ สงสัยหรือไม่ว่าคุณควรสร้างเค้าโครงอุปกรณ์มือถือสำหรับแดชบอร์ดของคุณหรือไม่? การแบ่งส่วนแพลตฟอร์มเพื่อดูจำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงเนื้อหาของคุณผ่านทางแอปฯมือถือเทียบกับการเข้าถึงผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

 5. อีกทางหนึ่งคือ เลื่อนไปเหนือภาพแล้วเลือกไอคอนหมุดเพื่อเพิ่มการแสดงภาพไปยังแดชบอร์ด หรือจากแถบเมนูด้านบน เลือกหน้า Pin Live เพื่อเพิ่มทั้งหน้าไปยังแดชบอร์ดหนึ่ง จากแดชบอร์ด คุณสามารถตรวจสอบเมตริกการใช้งานได้ง่ายขึ้นหรือแชร์เมตริกการใช้งานกับผู้อื่นได้

  หมายเหตุ

  ถ้าคุณปักหมุดไทล์จากรายงานเมตริกการใช้งานไปยังแดชบอร์ด จะไม่สามารถเพิ่มแดชบอร์ดลงในแอปได้

รายงานเมตริกการใช้งานแดชบอร์ด

Dashboard usage metrics report

รายงานเมตริกการใช้งานแดชบอร์ด

Report usage metrics report

เกีึ่ยวกับรายงานเมตริกการใช้งาน

เมื่อคุณเลือก เมตริกการใช้งาน หรือไอคอน usage metrics icon ถัดจากแดชบอร์ดหรือรายงาน Power BI จะสร้างรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าด้วยเมตริกการใช้งานสําหรับเนื้อหานั้นของ 90 วันที่ผ่านมา รายงานมีลักษณะคล้ายกับรายงาน Power BI ที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้ว คุณสามารถแบ่งส่วนข้อมูลได้โดยยึดตามวิธีการที่ผู้ใช้ของคุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึง ไม่ว่าพวกเขาเข้าถึงผ่านทางเว็บหรือแอปมือถือ หรืออื่น ๆ ขณะที่แดชบอร์ดและรายงานของคุณพัฒนาขึ้น รายงานเมตริกการใช้งานจะพัฒนาขึ้นด้วย ซึ่งจะอัปเดตด้วยข้อมูลใหม่ทุกวัน

รายงานเมตริกการใช้งานจะไม่แสดงขึ้นในล่าสุดพื้นที่ทำงานรายการโปรด หรือรายการเนื้อหาอื่น ไม่สามารถเพิ่มรายงานเมตริกการใช้งานลงในแอปได้ ถ้าคุณปักหมุดไทล์จากรายงานเมตริกการใช้งานไปยังแดชบอร์ด จะไม่สามารถเพิ่มแดชบอร์ดลงในแอปได้

หากต้องการเจาะลึกข้อมูลรายงาน หรือหากต้องการสร้างรายงานของคุณเองกับชุดข้อมูลพื้นฐาน คุณมีสองตัวเลือก:

มีการรายงานเมตริกใด?

เมตริก แดชบอร์ด รายงาน คำอธิบาย
ตัวแบ่งส่วนข้อมูลวิธีการแจกจ่าย ใช่ ใช่ วิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหา มี 3 วิธี: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดหรือรายงานโดยการเป็นสมาชิกของ พื้นที่ทํางาน โดย การแชร์เนื้อหากับสมาชิก หรือโดยการติดตั้งแอป โปรดทราบว่ามุมมองผ่านแอปฯจะนับเป็น "ชุดเนื้อหา"
ตัวแบ่งส่วนข้อมูลแพลตฟอร์ม ใช่ ใช่ มีการเข้าถึงแดชบอร์ดหรือรายงานผ่านทางบริการ Power BI (powerbi.com) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่? อุปกรณ์เคลื่อนที่รวมแอปฯ iOS, Android และ Windows ทั้งหมดของเรา
ตัวแบ่งส่วนข้อมูลหน้ารายงาน ไม่ ใช่ ถ้ารายงานมีมากกว่า 1 หน้า แบ่งส่วนรายงานแยกตามหน้าที่มีการดู "Blank" หมายความว่ามีการเพิ่มหน้ารายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ชื่อที่แท้จริงของหน้าใหม่จะปรากฏในรายการตัวแบ่งส่วนข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง) หรือมีการลบหน้ารายงานออกแล้ว "Blank" จับประเภทของสถานการณ์เหล่านี้
ยอดดูต่อวัน ใช่ ใช่ จำนวนรวมของมุมมองแต่ละวัน - มุมมองหมายถึงหน้ารายงานหรือแดชบอร์ดที่ผู้ใช้ทำการโหลด
ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันต่อวัน ใช่ ใช่ จำนวนที่แตกต่างกันของผู้ใช้ที่ดูแดชบอร์ดหรือรายงาน (โดยยึดตามบัญชีผู้ใช้ AAD)
ยอดดูต่อวัน ใช่ ใช่ จำนวนของมุมมองใน 90 วันที่ผ่านมา แบ่งตามผู้ใช้แต่ละราย
การแชร์ต่อวัน ใช่ ไม่ จำนวนครั้งที่มีการแชร์แดชบอร์ดกับผู้ใช้หรือกลุ่มอื่น
ผลรวมยอดดู ใช่ ใช่ จำนวนของมุมมองใน 90 วันที่ผ่านมา
ผลรวมผู้เข้าชม ใช่ ใช่ จำนวนผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันใน 90 วันที่ผ่านมา
ผลรวมการแชร์ ใช่ ไม่ จำนวนครั้งที่มีการแชร์แดชบอร์ดหรือรายงานใน 90 วันที่ผ่านมา
ผลรวมทั้งหมดในองค์กร ใช่ ใช่ จำนวนแดชบอร์ดหรือรายงานทั้งหมดของทั้งองค์กรที่มียอดดูอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ใช้ในการคำนวณอันดับ
อันดับ: ผลรวมยอดดู ใช่ ใช่ สำหรับยอดดูรวมของแดชบอร์ดหรือรายงานทั้งหมดในองค์กรในช่วง 90 วันที่ผ่านมาที่มีการจัดอันดับแดชบอร์ดหรือรายงานนี้
อันดับ: ผลรวมการแชร์ ใช่ ไม่ สำหรับการแชร์รวมของแดชบอร์ดหรือรายงานทั้งหมดในองค์กรในช่วง 90 วันที่ผ่านมาที่มีการจัดอันดับแดชบอร์ดหรือรายงานนี้

บันทึกสำเนาของรายงานเมตริกการใช้งาน

ใช้บันทึกเป็นเพื่อแปลงรายงานเมตริการใช้งานเป็นรายงาน Power BI ทั่วไปที่คุณสามารถกำหนดเองตามความต้องการเฉพาะของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น ชุดข้อมูลพื้นฐานมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานทั้งหมดของแดชบอร์ดและรายงานในพื้นที่ทำงาน ซึ่งจะมีความเป็นไปได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายงานที่เปรียบเทียบแดชบอร์ดต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยยึดตามการใช้งาน หรือ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเมตริกการใช้งานสำหรับแอป Power BI ของคุณได้โดยการรวมการใช้งานเนื้อหาทั้งหมดที่กระจายอยู่ภายในแอปนั้น ดูวิธีการลบตัวกรองและดูเมตริกการใช้งานทั้งหมดสำหรับพื้นที่ทำงานในภายหลังในบทความนี้

สร้างสำเนาของรายงานการใช้งาน

เมื่อคุณสร้างสำเนาของรายงานการใช้งานแบบอ่านอย่างเดียวที่สร้างไว้ล่วงหน้า Power BI จะสร้างสำเนาของรายงานที่แก้ไขได้ ในการมองครั้งแรก จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้คุณสามารถเปิดรายงานในมุมมองการแก้ไข เพิ่มภาพ ตัวกรอง และหน้าปรับเปลี่ยนใหม่ หรือลบแสดงภาพที่มีอยู่ และอื่น ๆ อีกมาก Power BI จะบันทึกรายงานใหม่ในพื้นที่ทำงานปัจจุบัน

 1. จากรายงานเมตริกการใช้งานที่สร้างไว้ล่วงหน้า เลือกไฟล์ > บันทึกเป็น Power BI สร้างรายงาน Power BI ที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งบันทึกไว้ในพื้นที่ทำงานปัจจุบัน

  Save as

 2. เปิดรายงานในมุมมองการแก้ไข และโต้ตอบกับข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน Power BI อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เพิ่มหน้าใหม่และสร้างการแสดงภาพแบบใหม่ เพิ่มตัวกรอง จัดรูปแบบตัวอักษร สี และอื่น ๆ

  Open report in Editing view

 3. รายงานใหม่จะถูกบันทึกในแท็บรายงาน ในพื้นที่ทำงานปัจจุบัน และเพิ่มลงในรายการเนื้อหาล่าสุด

  Reports tab

สร้างรายงานแบบกําหนดเองใน Power BI Desktop

คุณสามารถใช้ Power BI Desktop เพื่อสร้างรายงานเมตริกการใช้งานแบบกำหนดเองที่ยึดตามชุดข้อมูลพื้นฐาน ดูสร้างการเชื่อมต่อไปยังชุดข้อมูลที่เผยแพร่สำหรับรายละเอียด

หมายเหตุ

Power BI Desktop ใช้การเชื่อมต่อสดไปยังชุดข้อมูลแบบจําลองเมตริกการใช้งานรายงาน ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น DirectQuery เนื่องจากชุดข้อมูลเป็นของ Power BI การพยายามที่จะทําเช่นนั้นจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดใน Power BI Desktop

ดูเมตริกการใช้พื้นที่ทำงานทั้งหมด

เมื่อต้องการดูเมตริกสำหรับแดชบอร์ดทั้งหมดหรือสำหรับรายงานทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน คุณจะต้องลบตัวกรองออก ตามค่าเริ่มต้น รายงานจะถูกกรองให้แสดงเฉพาะเมตริกสำหรับแดชบอร์ดหรือรายงานที่ใช้เพื่อสร้างเท่านั้น

 1. เลือกแก้ไขรายงาน เพื่อเปิดรายงานที่สามารถแก้ไขได้ใน มุมมองการแก้ไข

  select Edit report

 2. ในพื้นที่ตัวกรอง ค้นหาแหล่งชุดตัวกรองระดับรายงานและลบตัวกรองโดยการเลือกยางลบที่อยู่ถัดจาก ReportGuid

  Remove the filter

  ขณะนี้รายงานของคุณแสดงเมตริกสำหรับทั้งพื้นที่ทำงาน

ตัวควบคุมผู้ดูแลระบบสำหรับเมตริกการใช้งาน

รายงานเมตริกการใช้งานเป็นคุณลักษณะที่ผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือ Power BI สามารถเปิดหรือปิดได้ ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมระดับแยกย่อยที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงเมตริกการใช้งาน ซึ่งจะเปิดอยู่โดยเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร

หมายเหตุ

เฉพาะผู้ดูแลระบบสำหรับผู้เช่า Power BI เท่านั้นที่สามารถดูพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ และแก้ไขการตั้งค่า

ด้วยค่าเริ่มต้น ข้อมูลต่อผู้ใช้จะถูกเปิดใช้งานสำหรับเมตริกการใช้งาน และข้อมูลบัญชีผู้ใช้เนื้อหาจะถูกรวมอยู่ในรายงานเมตริก ถ้าผู้ดูแลระบบไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลนี้สำหรับผู้ใช้บางคนหรือทั้งหมด พวกเขาสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะสำหรับกลุ่มความปลอดภัยที่ระบุ หรือ คุณลักษณะสำหรับทั้งองค์กร จากนั้นข้อมูลบัญชีแสดงในรายงานว่าไม่มีชื่อ

เมื่อปิดใช้งานเมตริกการใช้งานสำหรับทั้งองค์กร ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ตัวเลือกลบเนื้อหาเมตริกการใช้งานที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อลบรายงานและไทล์แดชบอร์ดที่มีอยู่ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยใช้รายงานเมตริกการใช้งาน ตัวเลือกนี้จะลบการเข้าถึงข้อมูลเมตริกการใช้งานสำหรับผู้ใช้ในองค์กรที่อาจใช้งานอยู่แล้ว การลบเนื้อหาเมตริกการใช้งานที่มีอยู่เป็นการกระทำที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนได้

ดู เมตริกการตรวจสอบและการใช้งาน ในบทความพอร์ทัลผู้ดูแลระบบสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้

เมตริกการใช้งานในระบบคลาวด์ของชาติ

Power BI มีอยู่ในระบบคลาวด์ของชาติแยกต่างหาก ระบบคลาวด์เหล่านี้มีการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความโปร่งใสระดับเดียวกับ Power BI เวอร์ชันสากล รวมกับรูปแบบเฉพาะสำหรับข้อบังคับท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้บริการ ที่เก็บข้อมูล การเข้าถึง และการควบคุม เนื่องจากรูปแบบเฉพาะสำหรับข้อบังคับในท้องถิ่น เมตริกการใช้งานจึงไม่สามารถใช้ได้ในระบบคลาวด์ระดับประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ระบบคลาวด์ของชาติ

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัด

ความขัดแย้งระหว่างบันทึกการตรวจสอบและเมตริกการใช้งาน

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจที่มีผลต่างที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบบันทึกเมตริกและตรวจสอบการใช้งาน และเพราะอะไร บันทึกการตรวจสอบถูกรวบรวมโดยใช้ข้อมูลจากบริการของ Power BI และเมตริกการใช้งานจะถูกรวบรวมไว้บนไคลเอ็นต์ จํานวนรวมของกิจกรรมในบันทึกการตรวจสอบอาจไม่ตรงกับเมตริกการใช้งานเสมอไป เนื่องจากความแตกต่างต่อไปนี้:

 • การใช้งานเมตริกในบางครั้งอาจนับจำนวนต่ำกว่ากิจกรรม เนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่สอดคล้องกัน ตัวบล็อกโฆษณา หรือปัญหาอื่น ๆ ที่สามารถขัดขวางการส่งเหตุการณ์จากไคลเอนต์
 • มุมมองบางชนิดไม่รวมอยู่ในเมตริกการใช้งาน ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้
 • เมตริกการใช้งานในบางครั้งอาจนับจำนวนเกินกว่ากิจกรรม ในสถานการณ์ที่ไคลเอ็นต์ รีเฟรชโดยไม่จำเป็นต้องมีคำขอที่ถูกส่งกลับไปยังบริการ Power BI ตัวอย่างเช่น การสลับหน้ารายงานไม่ส่งคําขอให้โหลดรายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากข้อกําหนดของหน้ามีอยู่แล้วในเบราว์เซอร์
 • การแชร์ถูกปิดใช้งานสำหรับรายงานเมตริกการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านรายงานก่อนอื่นคุณต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงานแก่พวกเขา

ความขัดแย้งระหว่าง REST API และเมตริกการใช้งาน

Power BI Reports REST API และ Admin REST API ใช้ข้อมูลบริการของ Power BI ด้วยเช่นกัน สำหรับเหตุผลที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ การนับจำนวนรายงาน (จำนวนของรายงาน) จาก API อาจแตกต่างจากการนับจำนวนรายงานในเมตริกการใช้งาน จํานวนรายงานที่ได้จาก API จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของไคลเอ็นต์และควรพิจารณาว่าถูกต้อง นอกจากนี้ โปรดทราบว่า API ของผู้ดูแลระบบจะให้ "สถานะปัจจุบัน" ของการปรับใช้ Power BI และพิจารณาเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในเวลาที่ร้องขอ รายงานเมตริกการใช้งานแบบคลาสสิกมีข้อมูล 90 วัน และ "จํานวนรวม" แสดงรายงานที่ไม่ซ้ํากันซึ่งดูมากกว่า 90 วัน ถ้ารายงานถูกลบหลังจากที่มีการดู รายงานเหล่านั้นจะไม่ถูกนับโดย API ของผู้ดูแลระบบ แต่จะถูกนับในข้อมูลในอดีตที่ให้ข้อมูลรายงานการใช้งาน

หากองค์กรของคุณใช้ลิงก์ส่วนตัว รายงานเมตริกการใช้งานแบบคลาสสิกจะไม่มีข้อมูล ขณะนี้มีข้อจำกัดในการถ่ายโอนข้อมูลไคลเอนต์ผ่านลิงก์ส่วนตัว

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คุณจำเป็นต้องดูเนื้อหาในพื้นที่ทำงานของคุณจากภายในพื้นที่ทำงานนั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ถ้าไม่มีมุมมองของเนื้อหาจากพื้นที่ทำงานตัวเองอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ข้อมูลจะไม่สัมพันธ์กับมุมมองของแอปพลิเคชันในรายงานเมตริกการใช้งาน ในการยกเลิกการบล็อกการประมวลผลข้อมูลสำหรับรายงานนี้ เพียงแค่ดูเนื้อหาจากพื้นที่ทำงานของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

คำถามที่ถามบ่อย

นอกเหนือจากความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการบันทึกเมตริกและตรวจสอบการใช้งาน คำถามและคำตอบเกี่ยวกับเมตริกการใช้งานต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ:

Q: ฉันไม่สามารถเรียกใช้เมตริกการใช้งานบนแดชบอร์ดหรือรายงานได้

A: คุณสามารถดูเมตริกการใช้งานสําหรับเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการแก้ไขเท่านั้น

Q: เมตริกการใช้งานจะจับภาพมุมมองจากแดชบอร์ดแบบฝังตัวและรายงานหรือไม่?

A: เมตริกการใช้งานในปัจจุบันไม่สนับสนุนการบันทึกการใช้งานสําหรับแดชบอร์ดแบบฝังตัว รายงาน และโฟลว์เผยแพร่ไปยังเว็บ ในกรณีเหล่านั้น เราแนะนำให้ใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์เว็บที่มีอยู่เพื่อติดตามการใช้งานสำหรับการโฮสต์แอปฯหรือเว็บไซต์

Q: ฉันไม่สามารถเรียกใช้เมตริกการใช้งานบนเนื้อหาใด ๆ เลย

A1: ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้สําหรับองค์กรของพวกเขา ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อดูว่าเป็นในกรณีนี้หรือไม่

A2: เมตริกการใช้งานเป็นคุณลักษณะ Power BI Pro

คำถาม: ข้อมูลเหมือนไม่อัปเดต ตัวอย่างเช่น วิธีการแจกจ่ายไม่ปรากฏขึ้น หน้ารายงานหายไป และอื่น ๆ

A: อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงเพื่อทําการอัปเดตข้อมูล

Q: มีสี่รายงานในพื้นที่ทํางาน แต่รายงานเมตริกการใช้งานแสดงเพียงสามรายงานเท่านั้น

A: รายงานเมตริกการใช้งานจะรวมเฉพาะรายงาน (หรือแดชบอร์ด) ที่มีการเข้าถึงใน 90 วันที่ผ่านมา ถ้ารายงาน (หรือแดชบอร์ด) ไม่แสดงขึ้น เป็นไปได้ว่าอาจไม่ได้ใช้ในนานกว่า 90 วัน

ขั้นตอนถัดไป

การดูแล Power BI ในพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ลองไปที่ชุมชน Power BI