สร้างมุมมองโทรศัพท์สำหรับแดชบอร์ดใน Power BI

นําไปใช้กับ:❌ ✔️ บริการของ Power BI Power BI Desktop

dashboard

มีเหตุผลมากมายว่าทำไมต้องคำสำเนาแดชบอร์ด คุณอาจต้องการทำการเปลี่ยนแปลง และทดสอบของประสิทธิภาพการทำงานกับต้นฉบับ หรือสร้างเวอร์ชันที่ต่างกันเล็กน้อยเพื่อกระจาย ให้ผู้ร่วมงาน ภูมิภาค หรือทีม บางครั้งเพื่อนร่วมงานชื่นชอบการออกแบบแดชบอร์ดของคุณ และต้องการใช้สำหรับรายงานเพื่อเสนอผู้จัดการของตน อาจะมีอีกเหตุผลหนึ่งถ้าคุณมีฐานข้อมูลใหม่ว่ามีโครงสร้างข้อมูลเดียวกันกับชนิดข้อมูลและต้องการใช้แดชบอร์ดที่คุณเคยสร้างอีกครั้ง ซึ่งสามารถทำได้เช่นกัน แต่อาจจำเป็นต้องทำงานบางอย่างใน Power BI Desktop

แดชบอร์ดที่ถูกสร้าง(และถูกคัดลอก)โดยใช้ Power BI service และสามารถดูได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Power BI และ Power BI Embedded แดชบอร์ดใช้งานใน Power BI Desktop ไม่ได้

เพื่อทำสำเนาของแดชบอร์ด คุณต้องเป็นผู้สร้างแดชบอร์ด แดชบอร์ดที่มีการแชร์กับคุณเป็นแอปไม่สามารถซ้ำกันได้

 1. เปิดแดชบอร์ด

 2. ในมุมบนซ้าย เลือก ไฟล์>บันทึกสําเนา

  Screenshot showing Save a copy in the File menu.

 3. ตั้งชื่อแดชบอร์ดแล้วเลือกทำสำเนา

  Duplicate dashboard dialog

 4. แดชบอร์ดใหม่จะถูกบันทึกในพื้นที่ทำงานเดียวกันเป็นต้นฉบับ

  Dashboards tab

 5. เปิดแดชบอร์ดใหม่ละแก้ไขตามความจำเป็น นี่คือบางสิ่งที่คุณอาจต้องการทำต่อไป
  a. ย้าย เปลี่ยนชื่อ ปรับขนาด หรือแม้กั่งลบไทล์
  b. แก้ไขรายละเอียดไทล์และไฮเปอร์ลิงก์ โดยเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม (...) ของไทล์ แล้วเลือกแก้ไขรายละเอียด
  c. เพิ่มไทล์ใหม่จากแถบเมนูแดชบอร์ด (เพิ่มไทล์)
  d. ปักหมุดไทล์ใหม่จาก QA& หรือจากรายงาน
  e. เปลี่ยนชื่อแดชบอร์ด เปิดหรือปิด QA& และตั้งค่าไทล์โฟลว์จากแดชบอร์ดการตั้งค่าบานหน้าต่าง (เลือกดรอปดาวน์ตัวเลือกเพิ่มเติม (... ) ของแดชบอร์ด และเลือก การตั้งค่า)
  f. แชร์แดชบอร์ดของคุณโดยตรงกับเพื่อนร่วมงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของแอป Power BI

ขั้นตอนถัดไป

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ลองไปที่ชุมชน Power BI