REST API kullanarak Azure Data Lake Storage 1. hesap yönetimi işlemleri

Bu makalede, REST API kullanarak Azure Data Lake Storage 1. hesap yönetim işlemlerini nasıl gerçekleştireceğinizi öğreneceksiniz. Hesap yönetimi işlemleri Data Lake Storage 1. hesap oluşturmayı, Data Lake Storage 1. hesabı silmeyi vb. içerir. REST API kullanarak Data Lake Storage 1. dosya sistemi işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında yönergeler için bkz. REST API kullanarak Data Lake Storage 1. dosya sistemi işlemleri.

Önkoşullar

Azure Active Directory'yi kullanarak nasıl kimlik doğrulaması gerçekleştiririm?

Azure Active Directory'yi kullanarak kimlik doğrulaması gerçekleştirmek üzere iki yaklaşımdan faydalanabilirsiniz:

Data Lake Storage 1. Nesil hesabı oluşturma

Bu işlem, burada tanımlanan REST API çağrısını temel alır.

Aşağıdaki cURL komutunu kullanın. <yourstoragegen1name> Data Lake Storage 1. adınızla değiştirin.

curl -i -X PUT -H "Authorization: Bearer <REDACTED>" -H "Content-Type: application/json" https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group-name}/providers/Microsoft.DataLakeStore/accounts/<yourstoragegen1name>?api-version=2015-10-01-preview -d@"C:\temp\input.json"

Yukarıdaki komutta; <REDACTED> ifadesini, daha önce aldığınız yetki belirteciyle değiştirin. Bu komuta yönelik istek yükü, yukarıdaki -d parametresi için sağlanan input.json dosyasına dahildir. Söz konusu input.json dosyasının içeriği aşağıdaki kod parçacığına benzer:

{
"location": "eastus2",
"tags": {
    "department": "finance"
    },
"properties": {}
}

Data Lake Storage 1. hesabı silme

Bu işlem, burada tanımlanan REST API çağrısını temel alır.

Bir Data Lake Storage 1. hesabını silmek için aşağıdaki kıvrımlı komutunu kullanın. <yourstoragegen1name> Data Lake Storage 1. hesap adınızla değiştirin.

curl -i -X DELETE -H "Authorization: Bearer <REDACTED>" https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group-name}/providers/Microsoft.DataLakeStore/accounts/<yourstoragegen1name>?api-version=2015-10-01-preview

Aşağıdaki kod parçacığı gibi bir çıktı görmeniz gerekir:

HTTP/1.1 200 OK
...
...

Sonraki adımlar

Ayrıca bkz.