Azure HDInsight Belgeleri

Hadoop’u bulutta HDInsight üzerinde kullanarak akışı veya geçmiş verileri nasıl çözümleyebileceğinizi öğrenin. Öğreticilerde ve diğer belgelerde, küme oluşturma; büyük verileri işleme ve çözümleme; Hadoop, Spark, HBase, R-Server, Storm ve Hadoop ekosistemindeki diğer teknolojilerle çözüm geliştirme konularında bilgiler sağlanmıştır.


Başvuru