Azure HDInsight belgeleri

Azure HDInsight, bulutta Apache Spark, Apache Hive, Apache Kafka, Apache HBase ve daha fazlasını çalıştırmanıza olanak tanıyan bir yönetilen Apache Hadoop hizmetidir.

Apache Storm

Genel Bakış

Hızlı Başlangıç

Öğretici