ProcessorArchitecture ProcessorArchitecture ProcessorArchitecture ProcessorArchitecture Enum

Tanım

Bit başına sözcük bir yürütülebilir dosya tarafından hedeflenen platformun işlemcisi belirler.Identifies the processor and bits-per-word of the platform targeted by an executable.

public enum class ProcessorArchitecture
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum ProcessorArchitecture
type ProcessorArchitecture = 
Public Enum ProcessorArchitecture
Devralma
ProcessorArchitectureProcessorArchitectureProcessorArchitectureProcessorArchitecture
Öznitelikler

Alanlar

Amd64 Amd64 Amd64 Amd64 4

Bir 64-bit işlemci temel alarak x64 mimarisi.A 64-bit processor based on the x64 architecture.

Arm Arm Arm Arm 5

Bir ARM işlemci.An ARM processor.

IA64 IA64 IA64 IA64 3

Bir 64-bit Intel Itanium işlemci yalnızca.A 64-bit Intel Itanium processor only.

MSIL MSIL MSIL MSIL 1

Nötr işlemcisi ve sözcük başına bit göre.Neutral with respect to processor and bits-per-word.

None None None None 0

Bir bilinmeyen veya belirtilmeyen bir birleşim işlemcisi ve sözcük başına bit.An unknown or unspecified combination of processor and bits-per-word.

X86 X86 X86 X86 2

Bir 32-bit Intel işlemci, ya da yerel ya da Windows 64-bit (WOW64) platform ortamda bulunan Windows.A 32-bit Intel processor, either native or in the Windows on Windows environment on a 64-bit platform (WOW64).

Açıklamalar

Tüm birleşimlerini PortableExecutableKinds ve ImageFileMachine geçerli PE dosya türleri açıklanmaktadır.Not all combinations of PortableExecutableKinds and ImageFileMachine describe valid PE file types. ProcessorArchitecture birleşimlerini kümesidir PortableExecutableKinds ve ImageFileMachine yönetilen kod için geçerli PE dosya türleri açıklanmaktadır.ProcessorArchitecture is the set of combinations of PortableExecutableKinds and ImageFileMachine that describe valid PE file types for managed code.

Şunlara uygulanır