Power Apps'te Görüntü denetimi

Bir görüntüyü (örneğin yerel bir dosyadaki veya veri kaynağındaki ) gösteren bir denetimdir.

Açıklama

Uygulamanıza bir veya daha fazla Görüntü denetimi eklerseniz bir veri kümesinin parçası olmayan ayrı görüntüleri gösterebilir veya veri kaynaklarındaki kayıtlarda bulunan görüntüleri ekleyebilirsiniz.

Temel özellikler

Görüntü – Görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı.

Ek özellikler

AccessibleLabel – Ekran okuyucuları için etiket.

ApplyEXIFOrientation – Görüntüye eklenmiş EXIF verilerinde belirtilen yönün otomatik olarak uygulanıp uygulanmadığı.

AutoDisableOnSelect : OnSelect davranışı yürütülürken denetimi otomatik olarak devre dışı bırakır.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz , Kesik Çizgili , Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Bir denetimin kenarlık kalınlığı.

CalculateOriginalDimensionsOriginalHeight ve OriginalWidth özelliklerini etkinleştirir.

DisplayMode : Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği ( Edit ), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği ( View ) veya devre dışı olup olmadığı ( Disabled ).

DisabledBorderColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

DisabledFill : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.

Fill – Denetimin arka plan rengi.

FlipHorizontal – Görüntünün gösterilmeden önce yatay olarak çevrilip çevrilmediği.

FlipVertical – Görüntünün gösterilmeden önce dikey olarak çevrilip çevrilmediği.

FocusedBorderColor – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının kalınlığı.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

HoverFill – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.

ImagePosition – Ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu ( Fill , Fit , Stretch , Tile veya Center ).

ImageRotation – Görüntünün gösterilmeden önce nasıl döndürüldüğü. Değerler yok, saat yönünde (CW) 90 derece, saat yönünün tersinde (CCW) 90 derece ve saat yönünde 180 derece şeklinde olabilir.

OnSelect – Kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın verdiği yanıt.

OriginalHeightCalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün orijinal yüksekliği.

OriginalWidthCalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün orijinal genişliği.

PaddingBottom – Denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingLeft – Denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingRight – Denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingTop – Denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

PressedFill – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.

RadiusBottomLeft – Denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusBottomRight – Denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopLeft – Denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopRight – Denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

Transparency – Bir görüntünün arkasındaki denetimlerin ne derece görünür olacağı. Ondalık değerler 0 ile 1 arasındadır. 0 opak, 0,5 yarı saydam ve 1 saydamdır.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Remove ( DataSource , ThisItem )

Örnekler

Yerel bir dosyadan görüntü gösterme

 1. Dosya menüsünde Medya 'ya ve ardından Gözat 'a tıklayın veya dokunun.

 2. Eklemek istediğiniz görüntü dosyasına ve 'a tıklayın veya dokunun, ardından varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.

 3. Bir Görüntü denetimi ekleyin ve Görüntü özelliğini, eklediğiniz dosyanın adı olarak ayarlayın.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?

  Görüntü denetimi, belirttiğiniz görüntüyü gösterir.

Bir veri kaynağından görüntü kümesi gösterme

 1. Bu Excel dosyasını indirin ve yerel cihazınıza kaydedin.

 2. Power Apps Studio'da bir uygulama oluşturun veya açın ve ardından sağ bölmedeki Veri kaynağı ekle 'ye tıklayın veya dokunun.

  Sağ bölmede Veri kaynağı ekle görünmüyorsa sol gezinti çubuğundaki bir ekrana tıklayın veya dokunun.

 3. Sırasıyla Uygulamanıza statik veriler ekleyin 'e, indirdiğiniz Excel dosyasına ve 'a tıklayın veya dokunun.

 4. Flooring Estimates onay kutusunu seçin ve ardından Bağlan 'a tıklayın veya dokunun.

 5. Görüntü içeren bir Galeri denetimi ekleyin ve Items özelliğini FlooringEstimates olarak ayarlayın.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?

  Galeri denetiminde, indirdiğiniz Excel dosyasındaki bağlantıları temel alan, halı, ahşap ve döşeme ürünlerine ilişkin görüntüler gösterilir.

Erişilebilirlik yönergeleri

Renk karşıtlığı

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyorsa standart renk karşıtlığı gereksinimleri geçerlidir.
 • Görüntü yalnızca dekoratif amaçlı değilse görüntü içindeki karşıtlık sorunlarını denetlemeyi düşünün.

Ekran okuyucusu desteği

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyor veya yalnızca süsleme amaçlı değilse AccessibleLabel mevcut olmalıdır.
 • Grafik yalnızca süsleme amaçlıysa AccessibleLabel boş olmalı veya boş dize "" olmalıdır. Bu durum ekran okuyucuların grafiği yok saymasına neden olur.
 • Grafik yedekli bilgiler sağlıyorsa AccessibleLabel boş olabilir veya boş dize "" olabilir.
  • Örneğin, AccessibleLabel değeri Settings olarak ayarlanmış bir çark Görüntüsü. Bu görüntü düğme olarak kullanılmaz. Değeri yine Settings olan bir Label özelliğinin yanındadır. Ekran okuyucuları görüntüyü Settings ve etiketi Settings olarak okur. Bu, gereksiz düzeyde ayrıntılıdır. Bu durumda, Görüntü için bir AccessibleLabel gerekli değildir.

   Önemli

   Ekran okuyucular, AccessibleLabel boş olsa bile her zaman TabIndex değeri sıfır veya daha büyük olan Görüntüleri okur. Bunun nedeni, bu görüntülerin düğme olarak işlenmesidir. Bir AccessibleLabel sağlanmamışsa ekran okuyucular grafiği düğme olarak okur.

Klavye desteği

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyorsa TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır. Bu durum, klavye kullananların metne gitmesine olanak tanır.

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyorsa odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness özelliklerini kullanın.

  Not

  TabIndex sıfır veya daha büyük olduğunda Görüntü bir düğme olarak işlenir. Görünümde bir değişiklik olmaz ancak ekran okuyucular görüntüyü düğme olarak doğru şekilde tanımlar. TabIndex sıfırdan küçük olduğunda Görüntü bir görüntü olarak tanımlanır.