PowerApps'teki görüntü özellikleriImage properties in PowerApps

Görüntüler, fotoğraflar ve kalem denetimi öğeleri dahil olmak üzere uygulamanızdaki grafik öğelerini yapılandırın.Configure graphical elements in your app, including images, photos, and elements of a pen control.

BackgroundImage: bir ekranın arka planında görünen görüntü dosyasının adı.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

  • Ekran denetimi için geçerlidir.Applies to the Screen control.

Image: bir görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition: ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Fill, Fit, Stretch, Tile veya Center).ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.