Power BI panosu için veri uyarıları ayarlamaSet up data alerts for the Power BI dashboard

Not

Bu makale SharePoint Online ile PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını kullanmaya ilişkin öğretici serisinin bir parçasıdır.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. İlgili indirmelerin yanı sıra büyük resmi görmek için seri tanıtımını okuduğunuzdan emin olun.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Bu görev ile Power BI'da, bekleyen projelerin onaylanmasının çok uzun sürüp sürmediğini bildiren bir uyarı ve uyarı gerçekleştiğinde yanıt veren bir akış ekleyeceğiz.In this task we'll add an alert in Power BI to let us know if pending projects are taking too long to approve, and a flow that responds when that alert occurs. Uyarılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI hizmetinde veri uyarıları.For more information on alerts, see Data alerts in Power BI service.

1. Adım: Uyarı oluşturmaStep 1: Create an alert

 1. Son görevde oluşturduğunuz panoyu Power BI hizmetinde açın.In the Power BI service, open the dashboard you created in the last task.
 2. Yalnızca sayının bulunduğu kartta üç nokta simgesine (. . .) tıklayın veya dokunun.On the card with the single number, click or tap the ellipsis (. . .).

  Max days pending approval (gün cinsinden maksimum onay bekleme süresi) kartı

 3. Uygulamayı çalıştırmak için sağ üstte bulunanClick or tap Zil..

  Kutucuk menüsü

 4. Sağ bölmede Uyarı kuralı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap Add alert rule.

  Uyarı kuralı ekleme

 5. Uyarılar için kullanılabilen seçenekleri (örneğin, bir uyarının hangi sıklıkta çalıştırılması gerektiği) inceleyin.Look at the options that are available for alerts, such as how frequently an alert should run. Eşik için 25 değerini girip Kaydet ve kapat'a tıklayın veya dokunun.Enter a value of 25 for Threshold, then click or tap Save and close.

  Uyarı eşiğini ayarlama ve kaydetme

56, 25 eşiğinin üzerinde olsa da bu noktada uyarı etkinleşmez.The alert won't fire right now even though 56 is above the threshold of 25. Senaryoyu uçtan uca çalıştırdığımızda göreceğimiz üzere uyarı, veriler güncelleştirildiğinde etkinleşecektir.It will fire when data is updated, which we'll see when we run through the scenario end-to-end.

Uyarılar etkinleştiğinde Power BI uyarıyı oluşturan kişiye e-posta gönderir. Bir sonraki adımda, Microsoft Flow kullanarak ek e-posta gönderme konusunu ele alacağız.When the alerts fires, Power BI sends email to the creator of the alert, and we'll see how to send additional mail using Microsoft Flow, in the next step.

2. Adım: Uyarıya yanıt veren bir akış oluşturmaStep 2: Create a flow that responds to the alert

 1. flow.microsoft.com adresinde oturum açın, Hizmetler'e ve ardından Power BI'a tıklayın veya dokunun.Sign into flow.microsoft.com, click or tap Services, then Power BI.

  Microsoft Flow'da Power BI

 2. Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde hedef kitleye bir e-posta gönderin'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Power BI veri uyarısı tetiklendiğinde e-posta gönderme

 3. Bu şablonu kullan'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Use this template.
 4. Oturum açmadıysanız Outlook ve Power BI'da oturum açın ve ardından Devam'a tıklayın veya dokunun.If you're not already signed in, sign into Outlook and Power BI, then click or tap Continue.

  Oturum açma ve devam etme

 5. Uyarı Kimliği açılan listesinde Alert for Max days pending approval (Gün cinsinden maksimum onay bekleme süresi uyarısı) seçeneğini belirleyin.In the Alert Id drop-down list, select Alert for Max days pending approval.

  Tetikleyici olarak bir uyarı belirtme

 6. Kime kutusuna geçerli bir e-posta adresi girin.In the To box, enter a valid email address.

  E-postanın kime gönderileceğini belirtme

 7. Güncelleştirebileceğiniz diğer alanları görüntülemek için Düzenle'ye tıklayın veya dokunun.Click or tap Edit to see other fields that you can update.

  Uyarı e-postasını düzenleme

 8. Ekranın sağ üst kısmında Akış oluştur'a ve ardından Bitti'ye tıklayın.At the top right of the screen, click Create flow, then Done.

  Bitti düğmesi

Senaryoyu uçtan uca çalıştırdığımızda bu akışın çalıştırıldığını göreceğiz.We will see this flow run when we run through the scenario end-to-end. Şimdi, bu senaryodaki son göreve geçeceğiz: SharePoint'e bir Power BI raporu ekleme.Now we'll move on to the last task in this scenario - embedding a Power BI report into SharePoint.

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğretici serisinin bir sonraki adımında, Power BI proje raporunu SharePoint Online'a ekleyeceğiz.The next step in this tutorial series is to embed the Power BI project report in SharePoint Online.