Visual Studio Icon Visual Studio 2017 Platform Desteği ve UyumlulukVisual Studio 2017 Platform Targeting and CompatibilityGeliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Lisans Koşulları | Bloglar | Bilinen SorunlarDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known IssuesNot

Bu sürüm Visual Studio’nun en son sürümü değildir.This is not the latest version of Visual Studio. En son sürümü indirmek için lütfen Visual Studio 2019’ye yönelik güncel sürüm notlarına bakın.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2019.


Visual Studio 2017 birçok yeni, şaşırtıcı özellik ve Windows uygulama geliştirmeyi, platformlar arası mobil geliştirmeyi, Azure geliştirmeyi, web ve bulut geliştirmesini ve daha birçoğunu destekleyen IDE üretkenlik iyileştirmeleri içerir.Visual Studio 2017 contains many new and exciting features and IDE productivity enhancements to support Windows app development, cross-platform mobile development, Azure development, web and cloud development, and more. Visual Studio 2017 sürümünü denemek için bkz. Visual Studio 2017 İndirmeleri.To try out Visual Studio 2017, see Visual Studio 2017 Downloads. Bu yayındaki tüm yenilikler hakkında daha fazla bilgi için Visual Studio 2017 yayın notlarına ve Visual Studio 2017’deki Yenilikler bölümüne bakın.For more information about everything that's new in this release, see the Visual Studio 2017 release notes and What's New in Visual Studio 2017.

Visual Studio Code için bkz. Visual Studio Code SSS.For Visual Studio Code, see Visual Studio Code FAQ.
Mac için Visual Studio 2017 için bkz. Mac için Visual Studio 2017 Platform Desteği ve Uyumluluk.For Visual Studio 2017 for Mac, see Visual Studio 2017 for Mac Platform Targeting and Compatibility.
Mac için Visual Studio 2017 sürüm notları için.For Visual Studio 2017 for Mac release notes.

YüklemeInstallation

Visual Studio 2017 sürümünü Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 ve Visual Studio 2012 gibi önceki Visual Studio sürümleriyle birlikte yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.You can install and use Visual Studio 2017 alongside previous versions of Visual Studio, including Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, and Visual Studio 2012.

İndirDownload


Visual Studio 2017’nin en son sürümünü indirmek için bir düğmeye tıklayın.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Visual Studio 2017’yi yükleme ve güncelleştirme yönergeleri için bkz. Visual Studio 2017’yi en son sürüme güncelleştirme.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see the Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Ayrıca çevrimdışı yükleme yönergelerine bakın.Also, see instructions on how to install offline.

Download Community Button Download Professional Button Download Enterprise ButtonDownload Community Button Download Professional Button Download Enterprise Button


Not

Bu sürüm Visual Studio’nun en son sürümü değildir.This is not the latest version of Visual Studio. En son sürümü indirmek için lütfen Visual Studio 2019 için geçerli sürüm notlarını ziyaret edin.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2019.


En son Visual Studio ürünlerini almak için Visual Studio İndirmeleri sayfasını ziyaret edin.Visit the the Visual Studio downloads page to get the latest Visual Studio products.


Not: Yükleme paketinin boyutu geçerli Visual Studio yapılandırmanıza bağlı olarak değişir.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.

Sistem GereksinimleriSystem Requirements

Team Foundation Server 2017 de içinde olmak üzere Visual Studio 2017 ürün ailesini yükleme ve çalıştırmaya yönelik sistem gereksinimleriyle ilgili bilgi için, Visual Studio 2017 Sistem Gereksinimi sayfasına ve Mac için Visual Studio 2017 Ürün Ailesi Sistem Gereksinimleri’ne bakın.For information on the system requirements for installing and running the Visual Studio 2017 family of products, including Team Foundation Server 2017, see the Visual Studio 2017 System Requirement page and Visual Studio 2017 for Mac Product Family System Requirements.

Görüş ve DestekFeedback and Support

Destek almak veya Visual Studio hakkında görüş göndermek için bkz.:For support, or to submit feedback on Visual Studio, see:

Projeleri Visual Studio 2017’ye YükseltmeUpgrade Projects to Visual Studio 2017

Desteklenen yükseltme yolları izlendiğinde, Visual Studio kaynağınız, çözümleriniz ve proje dosyalarınız çalışmaya devam eder; bununla birlikte, kaynaklarda bazı değişiklikler yapmanız gerekebileceğini unutmayın.When following the supported upgrade paths, your Visual Studio source, solutions, and project files will continue to work; however, you should expect to make some changes to sources. Sürümler arasında ikili uyumluluğu garanti edemesek de, güncelleştirmelerde size yardımcı olmak ve önemli değişiklikleri belgelemek için elimizden geleni yapacağız.While we cannot guarantee binary compatibility between releases, we will do our best to document significant changes to assist you with updates.

Not

Projelerinizi Visual Studio 2017 sürümüne nasıl geçirebileceğiniz konusundaki ayrıntılar için bkz. Visual Studio Projelerini Taşıma, Geçirme ve Yükseltme.For details on how to migrate your projects to Visual Studio 2017, see Porting, Migrating, and Upgrading Visual Studio Projects.

Platform DesteğiPlatform Targeting

Visual Studio; Windows, Android, iOS ve Linux platformlarının en son platform özelliklerinden yararlanan uygulamalar oluşturmak için son derece gelişmiş araçlar ve teknolojiler sağlar.Visual Studio provides cutting-edge tools and technologies to create apps that take advantage of the latest platform capabilities, whether Windows, Android, iOS, or Linux. Visual Studio 2017 önceki platformları da desteklediğinden, Windows’un önceki sürümlerinde yürütülen yeni uygulamalar oluşturabilir veya mevcut uygulamaları modernize edebilir; bu arada da Visual Studio 2017 sürümündeki iyileştirilmiş geliştirme araçlarından, kalite etkinleştirmesinden ve takım işbirliği özelliklerinden yararlanabilirsiniz.Visual Studio 2017 also targets earlier platforms so you can create new apps or modernize existing apps that execute on earlier versions of Windows while leveraging the enhanced development tools, quality enablement, and team collaboration capabilities in Visual Studio 2017. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Projede başvuruları yönetme ve Visual Studio Multi-Targeting’e Genel Bakış.For more information, see Managing references in a project and Visual Studio Multi-Targeting Overview.

Windows Geliştirmesi için Visual Studio 2017 Desteği Visual Studio 2017 Support for Windows Development

Aşağıdaki tabloda, Visual Studio 2017 kullanarak uygulamalar oluşturabileceğiniz Microsoft Windows platformları açıklanır.The following table explains the Microsoft Windows platforms for which you can build apps by using Visual Studio 2017.

Windows İstemcilerinde Çalışan Uygulamalar GeliştirmeBuild Apps that Run on Windows Clients Yerel ve Yönetilen Klasik Windows Masaüstü Geliştirme Araçlarını KullanmaUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development UWP Uygulama Geliştirme Araçlarını KullanmaUsing Tools for UWP App Development
Windows 10Windows 10 EvetYes
(aşağıdaki notlara bakın)(see notes below)
EvetYes
(aşağıdaki notlara bakın)(see notes below)
HoloLensHoloLens HayırNo EvetYes
Bkz. Windows Holographic Geliştirme Merkezi.See the Windows Holographic Dev Center.
Xbox OneXbox One Geçerli değilNot applicable EvetYes
Bkz. Xbox Geliştirme Merkezi.See the Xbox Dev Center.
Windows 8.1 (Windows 8)Windows 8.1 (Windows 8) EvetYes Windows Mağazası uygulaması geliştirme sağlanmaz.Windows Store app development is not available.
Windows 7Windows 7 EvetYes Geçerli değilNot applicable
Windows VistaWindows Vista EvetYes
Uzaktan hata ayıklama ve profil oluşturma araçları sağlanmaz.Remote debugging and profiling tools are not available.
Geçerli değilNot applicable
Windows XPWindows XP EvetYes
Yönetilen geliştirme için Visual Studio .NET çoklu sürüm desteği kullanılmalıdır.Managed development requires using Visual Studio .NET multi-targeting. Uzaktan hata ayıklama ve profil oluşturma araçları sağlanmaz.Remote debugging and profiling tools are not available.
Geçerli değilNot applicable
Windows Phone’da Çalışan Uygulamalar GeliştirmeBuild Apps that Run on Windows Phone Yerel ve Yönetilen Klasik Windows Masaüstü Geliştirme Araçlarını KullanmaUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development UWP Uygulama Geliştirme Araçlarını KullanmaUsing Tools for UWP App Development
Windows 10 MobileWindows 10 Mobile HayırNo EvetYes
(aşağıdaki notlara bakın)(see notes below)
Windows Phone 8.1 ve önceki sürümlerWindows Phone 8.1 and earlier HayırNo Windows Mağazası uygulaması geliştirme sağlanmaz.Windows Store app development is not available.
Windows Server’da Çalışan Uygulamalar GeliştirmeBuild Apps that Run on Windows Server Yerel ve Yönetilen Klasik Windows Masaüstü Geliştirme Araçlarını KullanmaUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development UWP Uygulama Geliştirme Araçlarını KullanmaUsing Tools for UWP App Development
Windows Server 2016Windows Server 2016 EvetYes EvetYes
(aşağıdaki notlara bakın)(see notes below)
Windows Server 2016, Nano Server Yükleme SeçeneğiWindows Server 2016, Nano Server Installation Option Evet, .NET Core ve Win32’nin bir alt kümesi içinYes, for .NET Core and a subset of Win32
Bkz. Nano Server Geliştirme Merkezi.See the Nano Server Dev Center.
HayırNo
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 EvetYes Windows Mağazası uygulaması geliştirme sağlanmaz.Windows Store app development is not available.
Windows Server 2012Windows Server 2012 EvetYes Windows Mağazası uygulaması geliştirme sağlanmaz.Windows Store app development is not available.
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 EvetYes Geçerli değilNot applicable
Windows Server 2008Windows Server 2008 EvetYes
Uzaktan hata ayıklama ve profil oluşturma araçları sağlanmaz.Remote debugging and profiling tools are not available.
Geçerli değilNot applicable
Windows Server 2003Windows Server 2003 EvetYes
Uzaktan hata ayıklama ve profil oluşturma araçları sağlanmaz.Remote debugging and profiling tools are not available. Yönetilen geliştirme için Visual Studio .NET çoklu sürüm desteğinin kullanılması ve Visual Studio 2010’un yanına yüklenmesi gerekir.Managed development requires using Visual Studio .NET multi-targeting and requires side-by-side installation of Visual Studio 2010. Daha fazla bilgi için bkz.: Visual Studio 2012 Ürün Sınıfı ve Platform Desteğinin Geleceğine Bakış.For more information, see: A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support.
Geçerli değilNot applicable
Windows Embedded Cihazlarında Çalışan Uygulamalar GeliştirmeBuild Apps that Run on Windows Embedded Devices Yerel ve Yönetilen Klasik Windows Masaüstü Geliştirme Araçlarını KullanmaUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development UWP Uygulama Geliştirme Araçlarını KullanmaUsing Tools for UWP App Development
Windows 10 IoT CoreWindows 10 IoT Core Evet, Win32 API’lerinin bir alt kümesi içinYes, for a subset of Win32 APIs
Bilgi için bkz. IoT Core API Taşıma Aracı.See the IoT Core API Porting Tool for information.
EvetYes
Ek araçlar ve kaynaklar için bkz. Windows IoT Geliştirme Merkezi.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
Windows 10 IoT Mobile EnterpriseWindows 10 IoT Mobile Enterprise HayırNo EvetYes
Ek araçlar ve kaynaklar için bkz. Windows IoT Geliştirme Merkezi.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
Windows 10 IoT EnterpriseWindows 10 IoT Enterprise EvetYes
Ek araçlar ve kaynaklar için bkz. Windows IoT Geliştirme Merkezi.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
EvetYes
Ek araçlar ve kaynaklar için bkz. Windows IoT Geliştirme Merkezi.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
Windows Embedded 8 Standard ve 8.1 IndustryWindows Embedded 8 Standard and 8.1 Industry EvetYes HayırNo
Windows Embedded Compact 2013Windows Embedded Compact 2013 HayırNo Geçerli değilNot applicable
Windows Embedded 7 (Compact, Standard ve POSReady)Windows Embedded 7 (Compact, Standard, and POSReady) HayırNo Geçerli değilNot applicable
Windows Embedded CE 6.0 ve önceki sürümleriWindows Embedded CE 6.0 and earlier HayırNo Geçerli değilNot applicable
Windows XP Embedded (POSReady 2009, WES 2009, WEPOS dahil)Windows XP Embedded (Including POSReady 2009, WES 2009, WEPOS) HayırNo Geçerli değilNot applicable

NotlarNotes

.NET Geliştirmesi için Visual Studio 2017 Desteği Visual Studio 2017 Support for .NET Development

Visual Studio 2017, .NET uygulamalarından herhangi birini kullanan uygulamaların geliştirilmesini destekler.Visual Studio 2017 supports development of apps that use any of the .NET implementations. İş yükleri ve proje türleri arasında .NET Framework, .NET Core, Mono ve Evrensel Windows Platformu (UWP) için .NET Native desteği bulabilirsiniz.Among the workloads and project types, you can find support for .NET Framework, .NET Core, Mono, and .NET Native for Universal Windows Platform (UWP). Visual Studio 2017 aşağıdaki uygulamaları destekler:Visual Studio 2017 supports the following implementations:

Not

Bu uygulamalardan her biri ve ortak API belirtimi .NET Standard hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. .NET mimari bileşenleri.For more information on each of these implementations, and on the common API specification .NET Standard, see .NET architectural components.

Android Geliştirmesi için Visual Studio 2017 Desteği Visual Studio 2017 Support for Android Development

Visual Studio 2017; Xamarin, C# veya Java/C++ kullanarak yerel Android uygulamaları ya da Apache Cordova 6.3.1, JavaScript ve TypeScript kullanarak karma Android uygulamaları derlemenize olanak tanır.Visual Studio 2017 enables you to build native Android apps using Xamarin and C# or using Java/C++, and hybrid Android apps using Apache Cordova 6.3.1 and JavaScript and TypeScript. Unity için Visual Studio Araçları ve Unreal Engine, Android oyun geliştirmeye olanak tanır.The Visual Studio Tools for Unity and the Unreal Engine enable Android game development. Ayrıca bir Mac bilgisayar kullanarak Android uygulamaları geliştirmek için Mac için Visual Studio da kullanabilirsiniz.You can also use Visual Studio for Mac to build Android apps using a Mac.

Visual Studio kurulumunu kullanarak, Android SDK ve Android API 19, 21, 22 ve 23 düzeylerini kolayca alabilirsiniz.You can use Visual Studio setup to easily obtain the Android SDK and Android API levels 19, 21, 22, and 23. Android SDK Yöneticisi’ni kullanarak ek API düzeylerini ayrı olarak indirebilirsiniz.You can download additional API levels separately using the Android SDK Manager. Android Yerel Geliştirme Seti (R10E), Java SE Geliştirme Seti ve Apache Ant’ı almak için de Visual Studio Kurulumunu kullanabilirsiniz.You can also use Visual Studio Setup to obtain the Android Native Development Kit (R10E), Java SE Development Kit, and Apache Ant.

Daha fazla bilgi için bkz. Visual Studio ile Android geliştirmesi ve Mobil Uygulama Geliştirme.For more information, see Android development with Visual Studio and Mobile App Development.

Not

Android için .NET geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. .NET mimari bileşenleri.For information on .NET development for Android, see .NET architectural components.

iOS Geliştirmesi için Visual Studio 2017 Desteği Visual Studio 2017 Support for iOS Development

Visual Studio 2017; remotebuild, vcremote, Unity için Visual Studio Araçları veya Xamarin Mac Arası kullanıldığında, Apache Cordova, C++, Unity veya Xamarin ve iOS geliştirmesi için yapılandırılmış bir Mac kullanarak iOS için uygulamalar derlemenize ve bunların hatalarını ayıklamanıza olanak tanır.Visual Studio 2017 enables you to build and debug apps for iOS by using Apache Cordova, C++, Unity, or Xamarin and a Mac configured for iOS development when using remotebuild, vcremote, the Visual Studio Tools for Unity, or the Xamarin Mac Agent. Xamarin, iOS 7 ve üstünü destekler, ayrıca OS X 10.10 "Yosemite" veya üstünü gerektirir.Xamarin supports iOS 7 and higher, and requires OS X 10.10 "Yosemite" or higher. Apache Cordova, iOS 8 ve üstünü destekler, ayrıca OS X 10.9 "Mavericks" ve üstünü gerektirir.Apache Cordova supports iOS 8 and higher, and requires OS X 10.9 "Mavericks" and higher. Ayrıca bir Mac bilgisayar kullanarak iOS uygulamaları geliştirmek için Mac için Visual Studio da kullanabilirsiniz.You can also use Visual Studio for Mac to build iOS apps using a Mac.

Not

Daha fazla bilgi için bkz. Visual Studio'da platformlar arası mobil geliştirme.For more information, see Cross-platform mobile development in Visual Studio. iOS için .NET geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. .NET mimari bileşenleri.For information on .NET development for iOS, see .NET architectural components.

Linux Geliştirmesi için Visual Studio 2017 Desteği Visual Studio 2017 Support for Linux Development

Visual Studio 2017; C++, Python ve Node.js kullanarak Linux uygulamaları derlemenize ve bunların hatalarını ayıklamanıza olanak tanır.Visual Studio 2017 enables you to build and debug apps for Linux using C++, Python, and Node.js. Linux için C++ uygulamaları oluştururken, Linux Geliştirmesi için Visual C++ uzantısı gerekir.Creating C++ apps for Linux requires the Visual C++ for Linux Development extension. Python veya Node.js ile uygulama oluşturmak için, hedef Linux makinesinde uzaktan hata ayıklamayı etkinleştirmelisiniz.Creating apps with Python or Node,js, requires that you enable remote debugging on the target Linux machine. Ayrıca C#, VB ve F# gibi modern dilleri kullanarak, .NET Core ve ASP.NET Core uygulamaları derleyebilir ve bunların hatalarını ayıklayabilirsiniz.You can also create, build and remote debug .NET Core and ASP.NET Core applications for Linux using modern languages such as C#, VB and F#.

Not

Linux için .NET geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. .NET mimari bileşenleri.For information on .NET development for Linux, see .NET architectural components.

  • CentOS 7.1 ve Oracle Linux 7.1CentOS 7.1 and Oracle Linux 7.1
  • Debian 8Debian 8
  • Fedora 23Fedora 23
  • Linux Mint 17Linux Mint 17
  • openSUSE 13.2openSUSE 13.2
  • Red Hat Enterprise Linux 7.2Red Hat Enterprise Linux 7.2
  • Ubuntu 14.04 ve 16.04Ubuntu 14.04 and 16.04

Not

Daha fazla bilgi için bkz. .NET Core Web Sitesi.For more information see the .NET Core Website.

macOS Geliştirmesi için Visual Studio 2017 Desteği Visual Studio 2017 Support for macOS Development

Visual Studio 2017, macOS’u hedefleyen konsol uygulamaları ve ASP.NET uygulamaları derlemenizi sağlar.Visual Studio 2017 enables you to build console applications and ASP.NET applications that target macOS. Ancak birlikte çalışma hata ayıklaması desteklenmiyor.However, debugging is not supported. Ek macOS geliştirme aracı seçenekleri için, Visual Studio Code’u veya Mac için Visual Studio’yu deneyin.For additional macOS development tools choices, try Visual Studio Code or Visual Studio for Mac. Visual Studio Code, macOS için kolaylaştırılmış ve genişletilebilir geliştirici aracı deneyimi sunar.Visual Studio Code provides a streamlined, extensible developer tool experience for macOS. Mac için Visual Studio, C# kullanarak ASP.NET de dahil olmak üzere yerel macOS uygulamaları derlemenizi sağlayan zengin özelliklere sahip IDE sunar.Visual Studio for Mac provides a feature-rich IDE that enables you to build native macOS apps, including ASP.NET, using C#.

Not

MacOS için .NET geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. .NET mimari bileşenleri.For information on .NET development forMacOS, see .NET architectural components.

Diğer Platformlar ve Teknolojiler Other Platforms and Technologies

Visual Studio 2017 aşağıdaki platformları ve teknolojileri de destekler.Visual Studio 2017 also supports the following platforms and technologies. Daha fazla bilgi için bkz. https://visualstudio.microsoft.com/vs/features/.For more information, see https://visualstudio.microsoft.com/vs/features/.

Önceki Sürümlerle UyumlulukCompatibility with Previous Releases

.NET Framework.NET Framework

.NET 4.7; .NET 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 ve 4.6.2’nin üst düzeyde uyumlu bir yerinde güncelleştirmesidir..NET 4.7 is is a highly compatible in-place update of .NET 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, and 4.6.2.

Takım Gezgini ve Team Foundation ServerTeam Explorer and Team Foundation Server

Visual Studio 2017 için Takım Gezgini, Team Foundation Server 2017, Team Foundation Server 2015, Team Foundation Server 2013, Team Foundation Server 2012 ve Team Foundation Server 2010 SP1’e bağlanır.Team Explorer for Visual Studio 2017 will connect to Team Foundation Server 2017, Team Foundation Server 2015, Team Foundation Server 2013, Team Foundation Server 2012, and Team Foundation Server 2010 SP1.

SilverlightSilverlight

Silverlight projeleri, Visual Studio’nun bu sürümünde desteklenmez.Silverlight projects are not supported in this version of Visual Studio. Silverlight uygulamalarını korumak için Visual Studio 2015 kullanmaya devam edin.To maintain Silverlight applications, continue to use Visual Studio 2015.

Windows Mağazası ve Windows Phone uygulamalarıWindows Store and Windows Phone apps

Windows Store 8.1 ve 8.0 ile Windows Phone 8.1 ve 8.0 projeleri bu sürümde desteklenmez.Projects for Windows Store 8.1 and 8.0, and Windows Phone 8.1 and 8.0 are not supported in this release. Bu uygulamaları korumak için Visual Studio 2015 kullanmaya devam edin.To maintain these apps, continue to use Visual Studio 2015. Windows Phone 7.x projelerini korumak için Visual Studio 2012 kullanın.To maintain Windows Phone 7.x projects, use Visual Studio 2012.


Sayfanın üstü
Top of Page