Visual Studio Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 Yayın NotlarıVisual Studio 2017 version 15.0 Release Notes


| Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Lisans Koşulları | Bloglar | Yayın Ritmi || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Release Rhythm |


Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English. Bu sayfanın dilini değiştirmek içinYou can change the language of this page by clicking the sayfa alt bilgisindeki simgesine tıklayıp istediğiniz dili seçebilirsiniz. icon in the page footer and selecting your desired language.


GeribildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Yükleyicinin veya Visual Studio IDE’nin sağ üst köşesindeki Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bize bildirebilirsiniz.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. BuThe Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur.icon is located in the upper right-hand corner. Soru sorup yanıtlar bulabileceğiniz Visual Studio Geliştirici Topluluğu sayfasından sorunlarınızı takip edebilirsiniz.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Ayrıca UserVoice aracılığıyla bir ürün önerisinde bulunabilir veya Canlı Sohbet desteği ile ücretsiz yükleme yardımı alabilirsiniz.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.


Sürüm GeçmişiRelease History


Visual Studio 2017’nin Geçerli Sürümünü İndirinDownload the Current Release of Visual Studio 2017

Visual Studio 2017’nin en son sürümü indirmek için düğmeye tıklayın.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Yönergeler için bkz. Visual Studio 2017’yi Yükleme.For instructions, see Install Visual Studio 2017.


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.31)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.31)

yayın tarihi 26 Nisan 2018released April 26, 2018

Bu Sürümdeki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in this Release

 • Java™ Geliştirme Kiti 8, Güncelleştirme 172’ye (JDK sürüm 8u172) yükseltme yaptık.We have bumped up to Java™ Development Kit 8, Update 172 (JDK version 8u172).

Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.30)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.30)

yayın tarihi 10 Nisan 2018released April 10, 2018

Bu Sürümdeki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in this Release

Microsoft Visual Studio’da Bilgilerin Açığa Çıkmasıyla İlgili Güvenlik Sorununa yönelik Microsoft Güvenlik Önerileri Microsoft Security Advisories for Microsoft Visual Studio Information Disclosure Vulnerability

CVE-2018-1037: Visual Studio’nun program veritabanı (PDB) dosyalarını derlerken başlatılmamış bellekteki sınırlı içeriği hatalı bir biçimde açığa çıkarmasıyla ilgili bir güvenlik sorunu vardır.CVE-2018-1037: An information disclosure vulnerability exists when Visual Studio improperly discloses limited contents of uninitialized memory while compiling program database (PDB) files. Bu bilgi açığından yararlanan bir saldırgan, PDB dosyasını derlemek için kullanılan Visual Studio örneğindeki başlatılmamış belleği görüntüleyebiliyordu.An attacker who took advantage of this information disclosure could view uninitialized memory from the Visual Studio instance used to compile the PDB file.

Bu açıktan yararlanmak için saldırganın, sorundan etkilenen bir PDB dosyasına güvenlik açığına sahip bir Visual Studio sürümüyle erişimi olması gerekiyordu.To take advantage of the vulnerability, an attacker would require access to an affected PDB file created using a vulnerable version of Visual Studio. Bir saldırganın, geliştiricileri bu bilgi açığına zorlamasının herhangi bir yolu yoktu.An attacker would have no way to force a developer to produce this information disclosure.

Güvenlik güncelleştirmesi, proje derlendiğinde PDB dosyasının oluşturulma şeklini düzelterek bu güvenlik açığını gideriyor.The security update addresses the vulnerability by correcting how PDB files are generated when a project is compiled.

Önemli

Daha fazla bilgi için CVE 2018 1037 güvenlik güncelleştirmesine başvurun.For more information, see the security update for CVE-2018-1037.


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.29)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.29)

yayın tarihi 13 Mart 2018released March 13, 2018

Bu Sürümdeki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in this Release

.NET Core için Microsoft Güvenlik Önerileri Microsoft Security Advisories for .NET Core

CVE-2018-0875: Microsoft, .NET Core’un genel sürümlerinde bulunan ve kötü amaçlı bir dosyanın veya web isteğinin bir hizmet reddi (DoS) saldırısına neden olduğu bir güvenlik açığının farkındadır.CVE-2018-0875: Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where a malicious file or web request could cause a denial of service (DoS) attack.

 • Sistem yöneticilerinin, .NET Core çalışma zamanlarını 1.0.10, 1.1.7 veya 2.0.6 sürümüne güncelleştirmeleri önerilir.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.10, 1.1.7 or 2.0.6. Geliştiricilerin, .NET Core SDK’larını 1.1.8 veya 2.1.101 sürümüne güncelleştirmeleri önerilir.Developers are advised to update their .NET Core SDK to versions 1.1.8 or 2.1.101.

Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.26)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.26)

yayın tarihi: 21 Şubat 2018released February 21, 2018

Bu Sürümdeki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in this Release

Takım Gezgini, TLSv1.2’yi destekler.Team Explorer supports TLSv1.2. Visual Studio’ya taşınan Git ve Git Kimlik Bilgileri Yöneticisi bileşenlerini güncelleştirdik.We have updated the Git and the Git Credential Manager components that ship in Visual Studio. İsteğe bağlı Windows için Git bileşeni de güncelleştirildi.The optional Git for Windows component has also been updated. Bu güncelleştirme, Git’in TLSv1.2 için TLSv1 ve TLSv1.1 sürümlerinde kullanımdan kaldırılan hizmetlere bağlanmasına olanak sağlar.This update allows Git to connect to services that have deprecated support for TLSv1 and TLSv1.1 in favor of TLSv1.2.


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.23)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.23)

yayın tarihi: 2 Şubat 2018released February 2, 2018

Bu Sürümdeki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in this Release

 • MSVC derleyicisi, derleyici Spectre değişkeni 1 örnekleri algıladığında otomatik olarak bir spekülasyon engeli ekleyecek olan /Qspectre anahtarı desteğiyle güncelleştirildi.The MSVC compiler has been updated with support for the /Qspectre switch which will automatically insert a speculation barrier when the compiler detects instances of Spectre variant 1. /Qspectre hakkında daha fazla bilgi için lütfen Visual C++ Takım Bloguna bakın.For more information about /Qspectre please refer to the Visual C++ Team Blog.
 • İndirme hatalarını düzeltmek için JDK, 8u161 sürümüne döndürüldü.The JDK was bumped to 8u161 to fix download errors.

Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.21)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.21)

yayın tarihi: 9 Ocak 2018relased January 9, 2018

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

.NET Core için Microsoft Güvenlik Önerileri Microsoft Security Advisories for .NET Core

CVE-2018-0786 X509 Sertifika Doğrulamasında Güvenlik Özelliğinin Atlanması - Microsoft, bu güvenlik önerisini .NET Core 1.0, 1.1 ve 2.0 genel sürümlerindeki bir güvenlik açığı hakkında bilgi sağlamak amacıya yayınlamaktadır.CVE-2018-0786 Security Feature Bypass in X509 Certificate Validation Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in the public versions of .NET Core 1.0 and 1.1, and 2.0. Bu öneri ayrıca geliştiricilerin uygulamalarını doğru bir şekilde güncelleştirmek için neler yapabileceği konusunda da rehberlik sağlar.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications correctly. Bu güvenlik önerisi, UWP’ye yönelik .NET Native için de geçerlidir.This security advisory is also applicable to .NET native for UWP.

Microsoft, genel .NET Core sürümlerinde bir saldırganın belirli bir kullanım için geçersiz olarak işaretlenmiş olmasına rağmen bir bileşen tarafından ilgili amaç için kullanılan bir sertifika sunabilmesine fırsat tanıyan bir güvenlik açığının farkındadır.Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where an attacker could present a certificate that is marked invalid for a specific use, but a component uses it for that purpose. Bu eylem, Gelişmiş Anahtar Kullanımı etiketlemesini yoksayar.This action disregards the Enhanced Key Usage tagging.

Güvenlik güncelleştirmesi, .NET Core bileşenlerinin sertifikaları tamamen doğrulamasını sağlayarak bu güvenlik açığını giderir.The security update addresses the vulnerability by ensuring that .NET Core components completely validate certificates. Sistem yöneticilerinin, .NET Core çalışma zamanlarını 1.0.9, 1.1.6 ve 2.0.5 sürümüne güncelleştirmeleri önerilir.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.9, 1.1.6 and 2.0.5. Geliştiricilerin, .NET Core SDK’larını 2.1.4 veya 1.1.7 sürümüne güncelleştirmeleri önerilir.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.1.4 or 1.1.7.

CVE-2018-0764 XML belgeleri ayrıştırılırken Hizmet Reddi - Microsoft, bu güvenlik önerisini .NET Core 1.0, 1.1 ve 2.0 genel sürümlerindeki bir güvenlik açığı hakkında bilgi sağlamak amacıya yayınlamaktadır.CVE-2018-0764 Denial of Service when parsing XML documents Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in the public versions of .NET Core 1.0 and 1.1, and 2.0. Bu öneri ayrıca geliştiricilerin uygulamalarını doğru bir şekilde güncelleştirmek için neler yapabileceği konusunda da rehberlik sağlar.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications correctly.

Microsoft, .NET Core’da XML belgelerinin yanlış işlenmesinden kaynaklanan bir Hizmet Reddi güvenlik açığı olduğunun farkındadır.Microsoft is aware of a Denial of Service vulnerability in all public versions of .NET core due to improper processing of XML documents. Bu güvenlik açığını başarılı bir şekilde kötüye kullanabilen bir saldırgan, .NET uygulamasında hizmet reddi sorununa yol açabilir.An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause a denial of service against a .NET application. Kimliği doğrulanmamış bir uzak saldırgan, bir .NET Core uygulamasına özel olarak tasarlanmış istekler göndererek bu güvenlik açığını kötüye kullanabilir.A remote unauthenticated attacker could exploit this vulnerability by issuing specially crafted requests to a .NET Core application.

Güncelleştirme, .NET Core tarafından XML belgelerinin işlenme biçimini düzelterek bu güvenlik açığını giderir.The update addresses the vulnerability by correcting how .NET core handles XML document processing. Sistem yöneticilerinin, .NET Core çalışma zamanlarını 1.0.9, 1.1.6 ve 2.0.5 sürümüne güncelleştirmeleri önerilir.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.9, 1.1.6 and 2.0.5. Geliştiricilerin, .NET Core SDK’larını 2.1.4 veya 1.1.7 sürümüne güncelleştirmeleri önerilir.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.1.4 or 1.1.7.


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.18)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.18)

yayın tarihi: 6 Aralık 2017released December 6, 2017

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

ASP.NET Core Güvenlik Önerileri ASP.NET Core Security Advisories

Microsoft, ASP.NET Core için güvenlik önerileri yayımladı.Microsoft has released security advisories for ASP.NET Core. Ayrıntılı bilgiler, ASP.NET Core deposundaki ilgili duyurularda bulunabilir.Details can be found in corresponding announcements in the ASP.NET Core repo. Lütfen şu bilgileri dikkate alın: CVE-2017-8700 CORS’un atlanması Bilgilerin Açığa Çıkmasına olanak sağlayabilir: Çıkış Noktaları Arası Kaynak Paylaşımının (CORS) atlanabildiği ASP.NET Core 1.0 ve 1.1 sürümlerinde, bilgilerin açığa çıkmasına yol açabilecek bir güvenlik açığı vardır.Please note the following information: CVE-2017-8700 CORS bypass can enable Information Disclosure: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0 and 1.1 where Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be bypassed, leading to information disclosure. ASP.NET Core 1.0 ve ASP.NET Core 1.1 ile oluşturulan yeni projeler artık yukarıdaki güvenlik güncelleştirmesini içeren paket sürümlerini kullanacaktır.New projects created with ASP.NET Core 1.0 and ASP.NET Core 1.1 will now use package versions that include the above security update. Mevcut projeleri olan kullanıcılar, NuGet Paketlerini Yönet iletişim kutusunu kullanarak paketlerini yeni sürümlere güncelleştirebilir.For existing projects, users can update their packages to newer versions using the Manage NuGet Packages dialog.


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.17)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.17)

yayın tarihi: 14 Kasım 2017released November 14, 2017

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

.NET Core ve ASP.NET Core Güvenlik Önerileri .NET Core and ASP.NET Core Security Advisories

Microsoft, .NET Core ve ASP.NET Core için güvenlik önerileri yayımladı.Microsoft has released security advisories for .NET Core and ASP.NET Core. Ayrıntılı bilgiler, .NET Core ve ASP.NET Core depolarındaki ilgili duyurularda bulunabilir.Details can be found in corresponding announcements in the .NET Core and ASP.NET Core repos. Lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin:Please note the following information:

 • CVE-2017-8585 Yanlış Biçimlendirilmiş Sertifika, Hizmet Reddine neden olabilir: .NET Core 1.0, 1.1 ve 2.0 sürümlerinde, yanlış biçimlendirilmiş bir sertifika veya ASN.1 biçimli diğer verilerin Linux veya macOS’taki bir sonsuz döngü yoluyla hizmet reddine yol açabileceği bir güvenlik açığı var.CVE-2017-8585 Malformed Certificate can cause Denial of Service: There is a security vulnerability in .NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 where a malformed certificate or other ASN.1 formatted data could lead to a denial of service via an infinite loop on Linux and macOS. Sistem yöneticilerinin, .NET Core çalışma zamanlarını 1.0.8, 1.1.5 ve 2.0.1 sürümüne güncelleştirmeleri önerilir.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.8, 1.1.5 and 2.0.1. Geliştiricilerin, .NET Core SDK’larını 2.0.3 veya 1.1.5 sürümüne güncelleştirmeleri önerilir.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.0.3 or 1.1.5.

 • CVE-2017-8700 CORS’un atlanması Bilgilerin Açığa Çıkmasına olanak sağlayabilir: ASP.NET Core 1.0 ve 1.1 sürümlerinde Çıkış Noktaları Arası Kaynak Paylaşımı (CORS) atlanarak bilgilerin açığa çıkabileceği bir güvenlik açığı var.CVE-2017-8700 CORS bypass can enable Information Disclosure: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0 and 1.1 where Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be bypassed, leading to information disclosure.

 • CVE-2017-11879 Açık Yeniden Yönlendirme, Ayrıcalıkların Yükseltilmesine neden olabilir: ASP.NET Core 2.0’da bir Açık Yeniden Yönlendirmenin mevcut olduğu ve Ayrıcalıkların Yükseltilmesine yol açabileceği bir güvenlik açığı var.CVE-2017-11879 Open Redirect can cause Elevation Of Privilege: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 2.0 where an Open Redirect exists, leading to Elevation Of Privilege.

 • CVE-2017-11770 Hizmet Reddi Güvenlik Açığı: ASP.NET Core 1.0, 1.1 ve 2.0 sürümlerinde, uygulama Windows Http.Sys üzerinden barındırıldığında yanlış biçimlendirilmiş bir isteğin Hizmet Reddine yol açabileceği bir güvenlik açığı var.CVE-2017-11770 Denial Of Service Vulnerability: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 when the application is hosted through Windows Http.Sys where a malformed request can lead to a Denial Of Service.

ASP.NET Core 1.0 ve ASP.NET Core 1.1 ile oluşturulan yeni projeler artık yukarıdaki güvenlik güncelleştirmelerini içeren paket sürümlerini kullanacaktır.New projects created with ASP.NET Core 1.0 and ASP.NET Core 1.1 will now use package versions that include the above security updates. Mevcut projeleri olan kullanıcılar, NuGet Paketlerini Yönet iletişim kutusunu kullanarak paketlerini yeni sürümlere güncelleştirebilir.For existing projects, users can update their packages to newer versions using the Manage NuGet Packages dialog.


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.16)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.16)

yayın tarihi: 18 Eylül 2017released September 18, 2017

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.13)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.13)

yayın tarihi: 23 Mayıs 2017released May 23, 2017

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Çevrimdışı yükleme senaryoları artık İnternet erişimi gerektirmez.Offline install scenarios no longer require internet access.


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.12)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.12)

yayın tarihi: 31 Mart 2017released March 31, 2017

Bu Sürümdeki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in this Release

Şimdi Visual Studio 2017 için Xamarin.VS Uzantısı’nda Xcode 8.3, iOS 10.3, watchOS 3.2 ve tvOS 10.2 araçlarını ve API’lerini destekliyor.We now support Xcode 8.3, iOS 10.3, watchOS 3.2, and tvOS 10.2 tools and APIs in the Xamarin.VS Extension for Visual Studio 2017.


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.10)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.10)

yayın tarihi: 28 Mart 2017released March 28, 2017

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve 26228.10 derlemesinde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in build 26228.10:


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.09)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.09)

yayın tarihi: 14 Mart 2017released March 14, 2017

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve 26228.09 derlemesinde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in build 26228.09:


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.0 (26228.04)Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.04)

yayın tarihi: 7 Mart 2017released March 7, 2017

Bu Sürümdeki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in this Release

Geliştirin: Kodunuz üzerinde hızlı gezinme, yazma ve düzeltme işlemleri yapınDevelop: Navigate, write, and fix your code fast

 • Yeni Yükleme Deneyimi, daha hızlı ve daha fazla özelleştirilebilir bir yükleme için, kapladığı alan alt sınırını azaltmanın yanı sıra çevrimdışı yükleme desteğine de sahiptir.New Installation Experience has a reduced minimum footprint for faster and more customizable installations, as well as support for offline installs.
 • Visual Studio IDE, Visual Studio 2017’de başlangıç ve çözüm yükleme sürelerinin kısaltılması, oturum açma ve kimlik geliştirmeleri, geliştirilmiş kod gezintisi, açık klasör görünümü gibi çok geniş bir yelpazede iyileştirmeler sağlar. Ayrıca, bağlı hizmetleri kullanarak uygulamanızla şirket içi veya buluttaki herhangi bir hizmet arasında bağlantı kurabilirsiniz.Visual Studio IDE provides a broad range of enhancements in Visual Studio 2017, including reduction in startup and solution load times, sign in and identity improvements, improved code navigation, open folder view, and connected services enable connections between your app and any service on-premises or in the cloud.
 • 2015 ile 2017 arasında Visual C++’ta yeni değişiklikler yapılmamıştır.There are no breaking changes for Visual C++ between 2015 and 2017. Daha iyi bir C++14 uyumluluk düzeyi, CMake desteği, üretilen derleme işi ve düzenleyicide üretkenlik.Better C++14 conformance level, CMake support, build throughput, and productivity in the editor.
 • C# ve Visual Basic, yeni C# 7.0 ve Visual Basic 15 dil özelliklerine yönelik desteğin kapsamını genişletir ve kaynak kodu tek eylemle düzenlemenize olanak tanıyan yeniden düzenlemeleri kullanıma sunar.C# and Visual Basic extend support for new C# 7.0 and Visual Basic 15 language features, and introduces new refactorings that allow you to organize source code with one action.
 • F#, F# 4.1 dil özellikleri desteği, F# derleyicisiyle FSharp.Core’da geliştirmeler ve Roslyn Çalışma Alanları’nı temel alan yeni bir düzenleyici içerir.F# support for F# 4.1 language features, improvements to the F# compiler and FSharp.Core, and a new editor based on Roslyn Workspaces.
 • JavaScript ve TypeScript’te, Visual Studio’daki tüm TypeScript projelerinde TypeScript 2.1 kullanılabilir.JavaScript and TypeScript has TypeScript 2.1 available for all TypeScript projects in Visual Studio. Yeni bir JavaScript dil hizmeti kullanıma sunulmuştur ve varsayılan olarak etkindir.A new JavaScript language service is available and enabled by default.

Hata ayıklama: Kolayca hata ayıklaması yapın, profil oluşturun ve tanılama yapınDebug: Debug, profile, and diagnose with ease

Hata Ayıklama ve Tanılama, Özel Durum Yardımcısı’nın tam bakımdan geçirilmesi ve Tıklanan Satıra Kadar Çalıştır ile daha hızlı kod gezintisi.Debugging and Diagnostics overhaul of the Exception Helper and faster code navigation with Run to Click. Buna ek olarak, Tanılama Araçları penceresinde uygulama olaylarınız için yeni bir özet ve CPU Aracı’nda çeşitli geliştirmeler eklenmiştir.Plus, a new summary of your application events in the Diagnostic Tools window and several improvements to the CPU Tool.

Test edin: Kapsamlı test araçlarıyla yüksek kaliteli kodlar yazınTest: Write high-quality code with comprehensive testing tools

 • Canlı Birim Testi şimdi birim testi sonuçlarını ve kod kapsamını düzenleyicide canlı olarak görselleştirebilir.Live Unit Testing can now visualize unit testing results and code coverage live in the editor.
 • Test Araçları, Test Gezgini’ni kullanarak test çalışması iş öğeleriyle otomasyonu ilişkilendirir.Testing Tools associate automation with test case work items using the Test Explorer.

İşbirliği yapın: Sürüm denetimi kullanın, çevik çalışın ve verimli bir şekilde işbirliği yapınCollaborate: Use version control, be agile, and collaborate efficiently

 • Takım Gezgini’nde yeni Git özellikleri ve güncelleştirilmiş bağlantı deneyimiyle Visual Studio 2017’de Git’i daha fazla kullanın, bağlanmak istediğiniz projeleri ve depoları kolayca bulun.New Git features in Team Explorer and updated connect experience to do more with Git in Visual Studio 2017 and easily find the projects and repos to which you want to connect.
 • Geliştirilmiş Visual Studio Geri Bildirim İş Akışı, daha işbirliğine dayalı bir Sorun Bildirim özelliğine sahiptir.Enhanced Visual Studio Feedback Workflow has more collaborative Report-A-Problem. Tüm geri bildirimlerde arama yapın, bunları izleyin ve en son güncelleştirmeleri almak için oy verin.Search, follow, and vote to get latest updates on all feedback.

Genişletin: Kendi uzantılarınızı oluşturarak dilediğiniz gibi özelleştirinExtend: Customize to your liking by building your own extensions

 • Visual Studio Uzantıları: Kendi uzantılarınızı oluşturarak Visual Studio’yu dilediğiniz gibi özelleştirin.Visual Studio Extensions: Customize Visual Studio to your liking by building your own extensions.
 • Proje ve Öğe Şablonlarının Bulunabilirliği: Şablon bulma performansını geliştirmek için Visual Studio’nun proje ve öğe şablonlarını kullanma biçiminde çığır açan bir değişiklik yapılmıştır.Discoverability of Project and Item Templates: There is a breaking change with how Visual Studio consumes project and item templates to improve performance of template discovery.

Kullanın: Üretkenliği artırmak ve yeni özellikleri keşfetmek için araçları kullanınEquip: Utilize tooling to increase productivity and explore new capabilities

 • .NET Core ve ASP.NET Core: Bu, yeni MSBuild tabanlı .NET Core araçlarının son 1.0 sürümünü içerir..NET Core and ASP.NET Core: This contains the 1.0 final release of the new MSBuild based .NET Core Tools. Visual Studio 2017’yi kullanarak, .NET Standart kitaplıkları, .NET Core uygulamaları/kitaplıkları ve yeni csproj biçimini kullanan ASP.NET web projeleri oluşturabilirsiniz.Using Visual Studio 2017, you can create .NET Standard libraries, .NET Core apps/libraries, and ASP.NET web projects that use the new csproj format.
 • Evrensel Windows Uygulaması Geliştirme Araçları: Güncelleştirmeler .NET Native araç zincirinin yeni bir sürümünü, .NET Core NuGet çerçevesini, yeni üretkenlik araçlarını ve Windows 10 "Creators Update" SDK için desteği içerir.Tools for Universal Windows App Development: Updates include a new version of the .NET Native toolchain, .NET Core NuGet framework, new productivity tools, and support for the Windows 10 "Creators Update" SDK.
 • Xamarin: Xamarin 4.3 sürümünde tvOS için eklenen desteğin yanı sıra iOS Varlık Kataloğu desteği ve XML düzenleme deneyimi geliştirildi.Xamarin: Xamarin 4.3 adds support for tvOS, while also improving iOS Assets Catalog support and the XML editing experience.
 • Apache Cordova için Visual Studio Araçları: Yeni bir tarayıcı tabanlı benzetici, hızla kod yazmanıza ve sonuçları hemen görmenize olanak tanır.Visual Studio Tools for Apache Cordova: A new browser-based simulator enables you to code fast and see the results immediately.
 • Visual Studio için Node.js Araçları: Güncelleştirmeler kararlılık, performans ve genel ürün kalitesine odaklandı.Node.js Tools for Visual Studio: Updates focused on stability, performance, and overall product quality.
 • Unity için Visual Studio Araçları: Unity 3 için Visual Studio Araçları, artık yeni Visual Studio yükleyicisinden “Unity ile Oyun Geliştirme” iş yüküyle birlikte sağlanır.Visual Studio Tools for Unity: Visual Studio Tools for Unity 3 is now available with the "Game Development with Unity" workload from the new Visual Studio installer.
 • Redgate Veri Araçları: DevOps özelliklerinin kapsamını, SQL veritabanı geliştirmeyi içerecek şekilde genişletmek için, Visual Studio artık Redgate ReadyRoll Core, SQL Search ve SQL Prompt Core’dan oluşan Redgate Veri Araçları’nı içeriyor.Redgate Data Tools: To extend DevOps capabilities to SQL database development, Visual Studio now includes Redgate Data Tools, comprising Redgate ReadyRoll Core, SQL Search, and SQL Prompt Core.
 • NuGet: NuGet şimdi, geçişli paket başvurularında ilerlemeleri korurken paket bağımlılık bilgilerinin doğrudan proje dosyaları içinde paket başvuruları olarak depolanmasını destekliyor.NuGet: NuGet now supports storing package dependency information directly in project files as package references, while maintaining the advances of transitive package references.
 • XAML Uygulamaları için Araçlar: XAML çalışma zamanı araç çubuğu artık odağı izlemenize olanak tanır.Tools for XAML Apps: The XAML runtime toolbar now lets you track focus. XAML üretkenliği, XAML Düzenle ve Devam Et özelliğinin yanı sıra XAML Düzenleyicisi’nde yapılan geliştirmeler ve performans iyileştirmeleriyle geliştirilmiştir.XAML productivity has been improved with XAML Edit & Continue, improvements to the XAML Editor, and performance optimizations.
 • Veri Araçları ve SQL Server: SQL Server Veri Araçları’nın en son güncelleştirmesi, Azure SQL Veritabanı ve SQL Server 2016’nın en yeni özelliklerine yönelik destek sağlar.Data Tools and SQL Server: The latest update of SQL Server Data Tools enables support for the newest features in Azure SQL Database and SQL Server 2016.
 • Geliştirici Analiz Araçları: Visual Studio 2017, Visual Studio’daki Application Insights ve HockeyApp özelliklerinde yapılan birçok geliştirmeyle Geliştirici Analiz Araçları v8.6’yı içerir.Developer Analytics Tools: Visual Studio 2017 includes Developer Analytics Tools v8.6 with many improvements to the Application Insights and HockeyApp features in Visual Studio.
 • Visual Studio için Office Geliştirici Araçları: En yeni özelliklere ve güncelleştirmelere sahip Office Geliştirici Araçları’nı içerir.Office Developer Tools for Visual Studio: Includes Office Developer Tools with the latest features and updates.
 • Canlı Mimari Bağımlılık Doğrulaması: Bağımlılık doğrulama diyagramlarının (başka bir deyişle Katman diyagramları) gerçek zamanlı bildirimleri.Live Architecture Dependency Validation: Real-time notifications of dependency validation diagrams (aka Layer diagrams).
 • Geliştirici Komut İstemi: Yeni yükleme deneyimini destekleyecek şekilde yeniden düzenlenen betikler.Developer Command Prompt: Refactored scripts to support the new installation experience.
 • .NET için Azure SDK: Şimdi yeni Visual Studio yükleyicisinden kullanılabilir.Azure SDK for .NET: Now available from the new Visual Studio installer.

Bu Sürümdeki YeniliklerWhat's New in this Version

Yükleme Deneyimi Installation Experience

Aşağıdakileri sağlamak üzere baştan tasarladığımız yeni yükleyicimizi size tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz:We're delighted to introduce our new installer, which was designed from the ground up to:

 • Visual Studio’nun kapladığı alanı en aza indirir.Reduce the minimum footprint of Visual Studio.
 • Daha hızlı, sistemi daha az etkileyerek yükler ve temiz kaldırır.Install more quickly, with less system impact, and uninstall cleanly.
 • Yalnızca gereken özellikleri seçip yüklemenizi kolaylaştırır.Make it easier for you to select and install just the features you need.

Visual Studio 2017’yi ilk kez yüklediğinizde, yeni deneyimi göreceksiniz (Şekil 1):When you first install Visual Studio 2017, you'll see the new experience (Figure 1):

The new installation experience in Visual Studio 2017
(Şekil 1) Visual Studio 2017’deki yeni yükleme deneyimi(Figure 1) The new installation experience in Visual Studio 2017

En küçük yükleme yalnızca birkaç yüz megabayt olsa da, yirmiden fazla dil için temel kod düzenleme desteği ve kaynak kod denetimi içerir.The smallest install is just a few hundred megabytes, yet still contains basic code editing support for more than twenty languages including source code control. Kullanıcıların çoğu daha fazlasını yükleme isteyecektir.Most users will want to install more. Ortak çerçeveleri, dilleri ve platformları temsil eden ‘iş yüklerinden’ birini veya daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Bunlar, .NET masaüstü geliştirmesinden Unity ile oyun geliştirmeye kadar her şeyi kapsar.You can add one or more 'workloads' that represent common frameworks, languages, and platforms - covering everything from .NET desktop development to game development with Unity.

Visual Studio nasıl güncelleştirilir?How to Update Visual Studio

Visual Studio’yu güncelleştirmek için, Visual Studio Yükleyicisi’ni çalıştırın ve "Güncelleştir" düğmesine tıklayın.To update Visual Studio, run the Visual Studio Installer and click the "Update" button.

Yeni Yükleyiciye ilişkin geri bildirimFeedback on the New Installer

Başlık çubuğunun sol üst köşesindeki yeni yükleyici istemcisinde yer alan Sorun Bildirin ve Öneri Gönderin komutlarını kullanarak sorunlarınızı veya övgülerinizi bildirebilirsiniz.You can report problems or praise using the Report a Problem and Provide a Suggestion commands from the new installer client in the upper right corner of the title bar. Yükleme, kaldırma veya yüklemenizi değiştirme işlemleri sırasında hataların yanı sıra anormal yükleme süreleri (kilitlenmeler gibi) veya beklenmedik hata iletileri ile karşılaşıp karşılaşmadığınızı bilmek istiyoruz.We want to know if you experience errors installing, uninstalling, or modifying your installation, as well as abnormal installation times (e.g. hangs) or unexpected error messages.

Çevrimdışı Yükleme ve Yeni Komut Satırı Yükleme Desteği için Düzen oluşturmaCreating a Layout for Offline Installation and New Command-Line Installation Support

Sistem yöneticileri ve diğer kullanıcılar artık İnternet erişimine gerek kalmadan ürünü yüklemek için gereken tüm içeriğin dahil olduğu çevrimdışı bir Visual Studio düzeni oluşturabilir.System administrators and other users can now create an offline layout of Visual Studio that contains all content needed to install the product without requiring internet access. Bu düzen ürünün tamamı, iş yükleri ve/veya bileşenlerin bir alt kümesi ve bir ya da daha fazla ürün yerel ayarından oluşabilir.This layout can be the full product, a subset of workloads and/or components, and one or more product locales. Çevrimdışı düzenin oluşturulması için İnternet erişimi gerektiğini unutmayın.Note that creating the offline layout requires internet access. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Visual Studio 2017’nin çevrimdışı yüklemesini oluşturma.For more information, see Create an offline installation of Visual Studio 2017.

Yükleme Takma Adı Installation Nickname

Visual Studio Enterprise ve Community (diğer ürünlerle birlikte) artık aynı bilgisayara yan yana yüklenebilir.Visual Studio Enterprise and Community (among other products) can now be installed side-by-side on the same computer. Bu yüklemelerin tanımlanmasını kolaylaştırmak için, kısa bir ad veya “takma ad” belirtebilirsiniz.To make identifying these installations simpler, you can specify a short name or "nickname". Örneğin, Visual Studio Enterprise’ı yüklediyseniz ve sonra da Community’yi yüklerseniz, başlat menüsünde ikisi aynı görünebilir.For example, if you were to install Visual Studio Enterprise, and then install Community, both would appear the same on the start menu. İkinciye "community" gibi bir takma ad verebilirsiniz; bu durumda başlat menüsündeki öğeler "Visual Studio 2017 (community)" ve "Visual Studio 2017 için Geliştirici Komut İstemi (community)" adlarıyla gösterilir.You can give the second one a nickname like "community", and the start menu items will appear with names such as "Visual Studio 2017 (community)" and "Developer Command Prompt for Visual Studio 2017 (community)".


Visual Studio IDE Visual Studio IDE

IDE GeliştirmeleriIDE Improvements

 • Visual Studio, başlangıç süresini ve çözümün yüklenme süresini azaltacak şekilde iyileştirilmiştir.Visual Studio has been optimized to reduce startup time and solution load time. Visual Studio’nun ilk başlatılması en az %50 daha hızlıdır.The very first launch of Visual Studio is at least 50% faster.
 • Visual Studio artık başlangıcı, çözüm yükünü veya düzenlemeyi etkileyen uzantı performansını izler.Visual Studio will now monitor extension performance that impacts startup, solution load, or editing. IDE’de Bildirim çubuğu aracılığıyla kötü performans gösteren uzantılar hakkında uyarılar alırsınız.You will receive alerts about poorly performing extensions via the Notification bar in the IDE. Yeni Performans Merkezi (Yardım > Visual Studio Performansını Yönet yoluyla da kullanılabilir), yalnızca performansı etkileyen uzantıları görüntülemenizi değil, başlangıç performansınızı etkileyen araç pencerelerini de bulmanızı ve başlangıç yükü davranışı değiştirmenizi sağlar.The new Performance Center (also available via Help > Manage Visual Studio Performance) lets you view not only extensions that are impacting performance, but also discover tool windows that are impacting your startup performance and change their startup load behavior.
 • Visual Studio için GitHub uzantısı yeni Visual Studio yükleyicisinde seçilebilir.The GitHub extension for Visual Studio can be selected in the new Visual Studio installer.
 • VS dışındaki dallarda geçiş sırasında performansın iyileştirilmesini desteklemek amacıyla, Tüm Projeleri Yeniden Yükle özelliği, Çözümü Yeniden Yükle ile değiştirilmiştir.Reload All Projects has been replaced with Reload Solution to support better performance when switching branches external to VS. Git komut satırını kullanarak dallar arasında geçiş yaparken, performans geliştirmesinden en iyi şekilde yararlanmak için dalın geçişi yapıldıktan sonra, Çözümü Yeniden Yükle’yi seçin.When using the Git command line to switch branches, choose Reload Solution after the branch has switched to achieve the maximum performance improvement.
 • .NET Core ve ASP.NET Core projeleri için dosya genelleştirme özellikleri geliştirildi.File globbing capabilities for .NET Core and ASP.NET Core projects have been enhanced. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. proje dosyası genelleştirme.See project file globbing for more details.
 • Artık kopyalamadan sonra otomatik olarak deponuzun klasör görünümüne geçersiniz.You are now automatically taken to the folder view of your repository after cloning. Çözüm Gezgini’ndeki yeni Çözüm seçim listesi ile dosyaları veya açık Çözümleri görüntüleyebilirsiniz.You can view files or open Solutions with the new Solution selection list in the Solution Explorer.
 • VSHub’ın yerini alacak yeni bir dış hizmet konağı kullanıma sunuluyor.A new external service host is being introduced that will replace VSHub. Bu yeni hizmet konağı bir dış işlemdir ve Görev Yöneticisi’nde ServiceHub.Host.CLR.*.exe’nin yanı sıra ServiceHub.Host.Node.x86.exe olarak görünür.This new service host is an external process and will appear in Task Manager as ServiceHub.Host.CLR.*.exe, as well as ServiceHub.Host.Node.x86.exe. Bu konak, VSHub ile birlikte sunulan localhost http trafiğini ortadan kaldıracaktır. Bu gerçekleştiğinde, Fiddler kullanıcılarının bahsettiği parazitler azalacaktır.This host will ultimately eliminate the localhost http traffic that was introduced with VSHub which should alleviate the noise Fiddler users reported.
 • Sürüm öncesi lisans süre sonu iletileri geçerli lisans durumunu daha açık bir şekilde iletir.Pre-release license expiration messages more clearly communicate the current license state.
 • Hesap Ayarları iletişim kutusu artık ekran okuyucular için daha erişilebilir hale getirilmiştir.The Account Settings dialog is now more accessible to screen readers.
 • Şimdi Visual Studio yükleyicisinden Yardım Görüntüleyicisi bileşeni yüklenerek çevrimdışı yardım kullanılabilir.Offline help is now available by installing the Help Viewer component from the Visual Studio installer.
 • Şimdi Dil Paketleri sekmesinde Visual Studio yükleyicisini kullanarak istediğiniz zaman birden çok kullanıcı arabirimi dili ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Araçlar > Seçenekler > Uluslararası Ayarlar’ı kullanarak yüklü olan diller arasında geçerli kullanıcı arabirimi dilini seçebilirsiniz.You can now add and remove multiple user interface languages at any time using the Visual Studio installer on the Language Packs tab. You can select the current user interface language among those installed using Tools > Options > International Settings.
 • Sürüm denetimi durum çubuğu, yerel depoların SCC konağına yayımlanmasını, ayrıca kaydedilmemiş (Şekil 2) ve gönderilmemiş işin (Şekil 3) izlenmesini kolaylaştırır.The version control status bar makes it easier to publish local repos to an SCC host and keep track of uncommitted (Figure 2) and un-pushed work (Figure 3).
Version Control - Unpublished commits example
(Şekil 2) Sürüm Denetimi - Yayımlanmamış işleme örneği(Figure 2) Version Control - Unpublished commits example
Version Control - No pending changes example
(Şekil 3) Sürüm Denetimi - Bekleyen değişiklik yok örneği(Figure 3) Version Control - No pending changes example

Oturum Açma ve Kimlik GeliştirmeleriSign In and Identity Improvements

Kullanıcı hesaplarını Microsoft geliştirici araçları arasında paylaşmanıza olanak sağlayan yeni bir kimlik hizmetini kullanıma sunduk.We introduced a new identity service that allows you to share user accounts across Microsoft developer tools. Bu paylaşım, Visual Studio içinde Takım Gezgini, Azure Araçları ve Windows Mağazası’nda yayımlama gibi birçok özellik içerir.Within Visual Studio, this sharing includes features such as Team Explorer, Azure Tools, Windows Store publishing, and more. Bu özellikler artık ortak ve tutarlı bir oturum açma deneyimini paylaşır.These features now share a common and consistent sign in experience.

Visual Studio geliştirmeleriyle birlikte hizmet tarafında, kullanıcıların oturumlarının güvenli bir şekilde açık kalmasını sağlayan ve 12 saatte bir oturum açmanın zorunlu tutulması gereksinimini ortadan kaldıran bazı geliştirmeleri tamamladık.Along with improvements to Visual Studio, we have completed the deployment of some improvements on the service side that allow users to safely stay signed in and eliminate the forced sign in every 12 hours. Bu, en yaygın olarak bildirilen oturum açma sorununu gideriyor.This addresses the most commonly reported sign in issue. Daha az Visual Studio istemi hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about fewer Visual Studio prompts.

Başlangıç SayfasıStart Page

Baştan tasarlanan Başlangıç Sayfası, yeni Aç ve Oluştur özelliklerine sahiptir:The redesigned Start Page has new Open and Create facilities:

 • Yerel projeleri ve çözümleri kolayca açabilmek için VSTS’den uzak depoları alın veya daha öne çıkan MRU’muzu kullanın.Acquire remote repos from VSTS or use our more prominent MRU to open local projects and solutions easily.
 • Başlangıç Sayfası MRU’su, diğer makinelere kopyaladığınız depoları gösterir ve bunları kolayca geçerli makinenize kopyalamanızı sağlar.The Start Page MRU shows repos you've cloned on other machines so you can easily clone them on your current machine.
 • Yeni projeyi doğrudan arama yapılabilir şablonlar ve son kullanılan şablon listesi içeren Başlangıç Sayfasından oluşturun.Create a new project directly from the Start Page with searchable templates and a list of recently used templates. Son kullanılan şablonlar, kişiselleştirilmiş bir hesapla Visual Studio örnekleri arasında da dolaşır.Recently used templates will also roam across Visual Studio instances with a personalization account.
 • Başlangıç Sayfasındaki “VSTS’den kullanıma al” seçeneğini kullanarak yeni VSTS’den Kopyalama deneyimini hızla başlatın.Quickly launch the new Clone from VSTS experience through the "Checkout from VSTS" option on the Start Page.
 • Kapatılabilen "Kullanmaya Başlayın" bölümü.A dismissible "Get Started" section.
 • Haberler bölümü artık daraltılabilir:The News section is now collapsible:
  • Haber Akışı’na yeni eklenen öğelerde güncelleştirilmiş rozet.Updated badge on newly added items in the News Feed.
  • Haber Akışı daraltıldığında yeni öğeler görünürse Haber Akışı genişleticisindeki rozet.Badge on News Feed expander if new items appear when the News Feed is collapsed.
 • Küçük ekranlarda öğelerin kesik görünmesi hakkındaki geri bildirimlere ve boş alanların kullanımına yönelik iyileştirilmiş görsel tasarım.Refined visual design to address feedback about truncated elements on smaller screens and utilization of empty space.

Yeni Başlangıç sayfası aşağıda gösterilmektedir (Şekil 4):The new Start page is shown below (Figure 4):

Start Page with Get Started and News
(Şekil 4) Kullanmaya Başlayın bölümünü ve Haberler’i içeren Başlangıç Sayfası(Figure 4) Start Page with Get Started and News

Geliştirilmiş Kod Gezintisi Improved Code Navigation

Visual Studio 2017’deki kod gezintisi özelliklerinde önemli geliştirmeler yaptık:We've made significant improvements to code navigation features in Visual Studio 2017:

 • Tümüne Git (Ctrl+ veya Ctrl+ T) seçeneği kodunuzda dosyalara, türlere, metotlara ve diğer öğelere hızlıca ulaşmanızı sağlar.Go To All (Ctrl+, or Ctrl+ T) lets you quickly find and go to files, types, methods, and other elements in your code. Her türlü öğeyi, büyük kod tabanlarını bile bulabilmenizi sağlar.It allows you to locate items of any kind, even in large code bases. Ayrıca, ne tür bir öğe aradığınızı biliyorsanız kolayca filtre uygulayabilirsiniz.What’s more, if you know what kind of item you’re after, you can filter down easily. C#, Visual Basic ve F# dilinde, bir tür adını yanlış yazsanız bile sonuçları alabilmeniz için "benzer öğe" eşleştirme özelliği de ekledik.In C#, Visual Basic, and F#, we have also added "fuzzy" matching such that if you misspell a type name you will still get results. Bunların yanı sıra Satıra Git (Ctrl + G) deneyimini de modernleştirdik.We've also modernized the Go To Line (Ctrl + G) experience. Git komut ailesini Düzen menüsünün üst kısmında bulabilirsiniz (Şekil 5) ve (Şekil 6).You can find the Go To family of commands at the top of the Edit Menu (Figure 5) and (Figure 6).
Go To Results Filtered
(Şekil 5) Filtrelenmiş Git Sonuçları(Figure 5) Go To Results Filtered
Go To Line
(Şekil 6) Satıra Git(Figure 6) Go To Line
 • Tüm Başvuruları Bul (Shift + F12) yenilenmiştir (şu anda C#, Visual Basic, F# ve C++ için) ve gelişmiş gruplandırma, filtreleme, sıralama, başvuru sonuçları içinde arama ve sonuçlar için renklendirme (C# ve VB için) sağlar. Böylece, başvurularınızı net olarak kavrayabilir ve ihtiyacınız olan kod satırına güvenle gidebilirsiniz.Find All References (Shift+F12) has been overhauled (currently for C#, Visual Basic, F#, and C++), providing advanced grouping, filtering, sorting, searching within reference results, and colorization for results (for C# and VB), so you can get a clear understanding of your references and get to the line of code you need with confidence. Fareyle bir başvuru öğesinin üzerine gelindiğinde, başvurunun kaynak kodundaki bağlamını içeren bir araç ipucu görüntülenir (C# ve VB için).On mouse hover on a reference item, a tooltip is displayed with the context of the reference in source code (for C# and VB). Araç çubuğundaki Sonuçları Tut düğmesinin durumu değiştirildiğinde, Tüm Başvuruları Bul özelliğinin bir sonraki çağrılışında sonuçlar yeni bir pencerede gösterilir.By toggling on the Keep Results button in the toolbar, the next invocation of Find All References will populate reference results in a new window. Bu sayede geçerli sonuçları mevcut pencerede tutabilirsiniz (Şekil 7).This allows you to keep the current results in the existing window (Figure 7).
Find All Reference
(Şekil 7) Tüm Başvuruları Bul(Figure 7) Find All Reference
 • Yapı Kılavuz Çizgileri artık düzenleyicide çizildiğinden, üzerinde çalıştığınız kodun yapısını kolayca görselleştirebilirsiniz.Structure Guide Lines are now drawn in the editor so that you can easily visualize the structure of the code that you are working in. Fareyle üzerine gelindiğinde, üst bloklarla ilişkili olarak geçerli kod bloğunun bağlamını içeren bir araç ipucu (Şekil 8) görüntülenir.On mouse hover, a tooltip (Figure 8) is displayed containing the context of the current code block relative to its ancestor blocks. Yapı Kılavuz Çizgileri şu anda C#, Visual Basic, F# ve XAML dosyalarının yanı sıra TextMate dil bilgileri aracılığıyla desteklenen tüm dosyalar için desteklenir.Structure Guide Lines are currently supported for C#, Visual Basic, F#, and XAML files, and for any files supported via TextMate grammars. Bu özellik, Araçlar > Seçenekler iletişim kutusundaki Metin Düzenleyici > Genel kategorisinde bulunan Yapı kılavuz çizgilerini göster onay kutusunun işareti kaldırılarak devre dışı bırakılabilir.This feature may be disabled in the Tools > Options dialog by unchecking the Show structure guide lines checkbox under the Text Editor > General category.
Structure Guide Lines
(Şekil 8) Yapı Kılavuz Çizgileri(Figure 8) Structure Guide Lines

EditorConfig Aracılığıyla Kodlama Kuralı DesteğiCoding Convention Support via EditorConfig

Visual Studio düzenleyicisi artık EditorConfig’i desteklediğinden, geliştiriciler farklı düzenleyici ve IDE’ler arasında tutarlı kodlama stili kuralları tanımlayabilir ve uygulayabilir.The Visual Studio editor now supports EditorConfig, which allows developers to define and maintain consistent coding style conventions between different editors and IDEs. Diğer ayrıntılar için belgelere bakın ve .NET kod stilinizi yönetmek amacıyla .editorconfig dosyalarının kullanımı hakkında bilgi için .NET belgelerini gözden geçirin.See documentation for more details, and .NET documentation for information on how to use .editorconfig files to govern your .NET code style.

Klasörü AçOpen Folder

Klasör Aç, projeler ve çözümler olmadan kod tabanlarıyla çalışmanız için kullanışlı bir yoldur.Open Folder is a convenient way for you to work with code bases without projects and solutions. Dosya > Aç > Klasör’den Klasör Görünümünü açın ve gidilecek klasörü seçin.Open Folder View from File > Open > Folder, and then select a folder to navigate. Çözüm Gezgini’ni kullanarak dosyaları açabilir ve düzenleyebilirsiniz (Şekil 9).You can open and edit files using the Solution Explorer (Figure 9). Popüler dillerin çoğu için sözdizimi vurgulama ve simge gezinme desteği (GoTo) sunulmaktadır.Many popular languages have syntax highlighting and support for symbol navigation (GoTo).

The new Open Folder feature in Visual Studio IDE
(Şekil 9) Visual Studio IDE’de yeni Klasör Aç özelliği(Figure 9) The new Open Folder feature in Visual Studio IDE

Ayrıca bazı diller gelişmiş IntelliSense özelliğine ve doğrudan klasörden hata ayıklama desteğine sahiptir:Additionally, some languages have advanced IntelliSense and debugging support directly from the folder:

 • C++ (CMake).C++ (CMake).
 • Node.js - JavaScript/TypeScript.Node.js - JavaScript/TypeScript.
 • C# ve VB.C# & VB.

Çözüm Gezgini’nde F5 tuşunu ve dosya bağlam menüsünü kullanarak derleme veya hata ayıklama yapabilirsiniz.You can build or debug by using F5 and the file context menu in the Solution Explorer. En iyi deneyim için çalışırken kullandığınız dillerin iş yükünü yüklediğinizden emin olun.For the best experience, make sure you install the workload for the languages you are working with.

Klasör görünümü ayrıca şunları da destekler:The folder view also supports the following:

 • GoTo (Ctrl+) ile klasörünüzdeki kodlarda arama yapma.Search across the code in your folder with GoTo (Ctrl+).
 • Çözüm Gezgini klasör görünümünün alt klasörleri kapsaması.Scope the Solution Explorer folder view to subfolders.
 • Çözüm Gezgini’nden klasörleri Gezgin’de veya Komut İstemi’nde açma.Open folders in Explorer or the Command Prompt from the Solution Explorer.
 • Çözüm seçimi açılan listesini kullanarak, açık klasördeki veya depodaki Çözümler arasında kolayca geçiş.Easily toggle between Solutions in the opened folder or repository with the Solution selection dropdown.
 • launch.vs.json ile hata ayıklama ve başlatma ayarlarını yapılandırma.Configure debug and launch settings with launch.vs.json. Hataları ayıklanabilen bir dosyaya sağ tıklayıp Hata Ayıklama ve Başlatma Ayarları’nı seçin.Right-click on a file that can be debugged and select Debug and Launch Settings.
 • tasks.vs.json ile görevleri yapılandırma ve derlemeyi özelleştirme.Configure tasks and customize build with tasks.vs.json. Herhangi bir dosyaya sağ tıklayıp Görev Ayarlarını Yapılandır’ı seçin.Right-click on any file and select Configure Task Settings.
 • Launch.vs.json ve tasks.vs.json dosyaları JSON düzenleyicisinde IntelliSense desteğine sahiptir.Launch.vs.json and tasks.vs.json have IntelliSense in the JSON editor.

Klasör açma ve klasör görünümü ile çözüm görünümü arasında geçiş yapma performansı önemli ölçüde iyileştirildi.The performance of opening folders and toggling between folder view and solution view has been drastically improved.

Basit Çözüm YüküLightweight Solution Load

Basit Çözüm Yükü, büyük Çözümlerin daha hızlı yüklenmesini sağlar.Lightweight Solution load enables faster loading of large Solutions. Büyük Çözümler için Çözüm yükleme süresi ve bellek kullanımında önemli geliştirmeler sağlayabilir.It can provide substantial improvements in Solution load time and memory usage for large Solutions. Varsayılan olarak etkin olmayan bu özellik, her Çözüm için ayrı olarak veya IDE’de tüm çözümler için genel olarak etkinleştirilebilir.The feature is not enabled by default and can be enabled on a Solution-by-Solution basis or globally in the IDE. Tüm çözümler için etkinleştirmek istiyorsanız, Araçlar > Seçenekler’e gidin, Projeler ve Çözümler’in altında Genel’i seçin (Şekil 10) veya Hızlı Başlat ile "Basit Çözüm yükü" için arama yapın.To enable globally, navigate to Tools > Options, select General under Projects and Solutions (Figure 10) or by searching for "Lightweight Solution load" with Quick Launch. Bu özelliği Çözüm özellikleri bölmesinden her bir Çözüm için açıp kapatabilirsiniz.The feature can be turned on and off for individual Solutions in the Solution properties pane.

The new Lightweight Solution load feature Visual Studio IDE
(Şekil 10) Visual Studio IDE yeni Basit Çözüm yükü özelliği(Figure 10) The new Lightweight Solution load feature Visual Studio IDE

Basit Çözüm Yükü, C# veya hem C# hem de C++ kullanan büyük projeler için idealdir.Lightweight Solution Load is best suited for large solutions that contain C# or a mix of C# and C++ projects. Büyük çözümler üzerinde çalıştığınızın algılanması durumunda bu özelliği etkinleştirmeniz istenebilir.You may be prompted to enable the feature if we detect that you are working with large solutions. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bkz. Visual Studio blogu.You can find more details about this feature on the Visual Studio blog.

Şimdi tam Çözüm derlemelerinin performansı önemli ölçüde geliştirilerek geleneksel Çözüm yüküyle eş düzeye getirildi.Performance of full Solution builds has been improved substantially, now at parity with conventional Solution load.

Diğer Diller için Söz Dizimi Renklendirme, Otomatik Tamamlama, Kod Parçacığı ve "Gezin" Araması DesteğiSyntax Colorization, Autocomplete, Snippet, and "Navigate To" Search Support for More Languages

Visual Studio 2015 güncelleştirmelerinde eklediğimiz desteğin geliştirildiği Visual Studio 2017’de artık söz dizimi renklendirme ve daha geniş bir dil kümesinde otomatik tamamlama özellikleri desteklenmektedir.Building on the support we added in the Visual Studio 2015 updates, Visual Studio 2017 now supports syntax colorization and autocomplete for an increased range of languages. Ayrıca, bu dillerden bazıları “Git” (Ctrl+) seçeneği aracılığıyla gezintiyi ve/veya Kod Parçacıklarını da destekliyor.In addition, some of these languages also support navigation via "Navigate To" (Ctrl+), and/or Code Snippets.

Aşağıda belirtilen dillerdeki dosyalar, söz konusu dili açıkça desteklemeye yönelik hiçbir iş yükü yüklenmemiş olsa bile, yeni Visual Studio Çekirdek Düzenleyicisi içinde bu özellikleri destekler.Files for the languages noted below, support these features in the new Visual Studio Core Editor even when no workloads have been installed to explicitly support the language in question. Dil desteği sağlayan bir iş yükü yüklenirse (örneğin, .NET Masaüstü Uygulama Geliştirme iş yükü, C++ ile Windows Masaüstü Uygulama Geliştirme iş yükü vb.), IntelliSense ve Light Bulbs gibi diğer gelişmiş dil özellikleri de dahil olmak üzere daha kapsamlı bir dil desteği sağlanabilir.If a workload that provides language support is installed (e.g., the .NET Desktop Application Development workload, the Windows Desktop App Development with C++ workload, etc.), then more extensive language support including IntelliSense and other advanced language features like Light Bulbs may be provided.

Destek düzeyine göre listelenmiş dil dosyası türleri:Language file types listed by support level:

 • Yalnızca Söz Dizimi Renklendirme ve Otomatik Tamamlama’yı destekler:Supports only Syntax Colorization and Autocomplete:
  • Bat, Clojure, CoffeeScript, CSS, Docker, F#, Groovy, INI, Jade, Javadoc, JSON, LESS, LUA, Make, Markdown ++, Objective-C, Perl, PowerShell, Python, Rust, ShaderLab, SQL, Visual Basic .NET, YAML.Bat, Clojure, CoffeeScript, CSS, Docker, F#, Groovy, INI, Jade, Javadoc, JSON, LESS, LUA, Make, Markdown ++, Objective-C, Perl, PowerShell, Python, Rust, ShaderLab, SQL, Visual Basic .NET, YAML.
 • Kod Parçacıklarını destekler (Söz Dizimi Renklendirme ve Otomatik Tamamlama’ya ek olarak):Supports Code Snippets (in addition to Syntax Colorization and Autocomplete):
  • CMake, C++, C#, Go, Groovy, HTML, Java, Javadoc, JavaScript, Lua, Perl, PHP, R, Ruby, Shellscript, Swift, XML.CMake, C++, C#, Go, Groovy, HTML, Java, Javadoc, JavaScript, Lua, Perl, PHP, R, Ruby, Shellscript, Swift, XML.
 • Gezin özelliğini destekler (Söz Dizimi Renklendirme ve Otomatik Tamamlama’ya ek olarak):Supports Navigate To (in addition to Syntax Colorization and Autocomplete):
  • C++, C#, Go, Java, JavaScript, PHP, TypeScript, Visual Basic.C++, C#, Go, Java, JavaScript, PHP, TypeScript, Visual Basic.

Proje Genel Bakış Sayfalarını Kullanmaya BaşlamaGetting Started with Project Overview Pages

Yeni oluşturulan projelerde tamamen yeni bir başlangıç deneyimini kullanıma sunduk.We have introduced a completely new getting started experience for freshly created projects. Geçerli başlangıç sayfalarımızı yeni Uygulama Yapılandırma Tasarımcımızda bir Genel Bakış sekmesiyle değiştirdik ve sayfanın hızla çalışmaya başlamanızı sağlayacak eylemlere odaklanmasını sağladık!We've replaced current getting started pages with an Overview tab in our new App Configuration Designer and focused the page on the actions that will get you up and running quickly! Bu özellik ASP.NET 4.x, ASP.NET Core ve Cordova projelerinde etkindir (Şekil 11).This has been enabled in ASP.NET 4.x ASP.NET Core, and Cordova projects (Figure 11).

(Figure 11) Project Overview
(Şekil 11) Projeye Genel Bakış(Figure 11) Project Overview

Bağlı Hizmetleri Kullanarak Hizmetlere Bağlanma Connecting to Services Using Connected Services

Önceki bir sürümde bu özellik Hizmet Özellikleri olarak adlandırılmıştı.In a previous release, this feature was named Service Capabilities. Özelliğin adını Bağlı Hizmetler olarak değiştirdik.We've changed the name to Connected Services.

Bağlı Hizmetler, Visual Studio 2017’de yer alan modern "Bağlı Hizmet Ekle" veya "Hizmet Başvurusu Ekle" özelliğidir.Connected Services is the modern "Add Connected Service" or "Add Service Reference" feature of Visual Studio 2017. Bağlı Hizmetler, uygulamanızla hizmetler arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır.The Connected Services feature makes it easier to connect your app to services. Web ve Mobil proje türleri için Çözüm Gezgini’nde “Bağlı Hizmetler” adında yeni bir düğüm bulunur.A new node called "Connected Services" is available in the Solution Explorer for Web and Mobile project types. Bu düğüme çift tıkladığınızda Visual Studio’da açılan yeni tam sayfada bağlantı kurabileceğiniz popüler Microsoft hizmetlerini keşfedebilirsiniz.Double-clicking this node will open a new full page tab in Visual Studio where you can discover popular Microsoft services you can connect to.

Bağlı Hizmetler sayfasında (Şekil 12) yer alan bir hizmeti seçtiğinizde açılan Bağlı Hizmetler Sihirbazı projenizi yapılandırır ve hizmetinizde hızlı ve sorunsuz kod geliştirmeye başlamanız için gerekli NuGet paketlerini indirir.Selecting a service on the Connected Services page (Figure 12) will invoke the Connected Services Wizard that configures your project, and downloads the necessary NuGet packages to get you started coding against your service quickly and painlessly.

Connected Services
(Şekil 12) Bağlı Hizmetler(Figure 12) Connected Services

Araçların ve Özelliklerin Ürün İçi Alımı In-Product Acquisition of Tools and Features

Visual Studio 2017, IDE’den çıkmadan ek iş yüklerinin ve bileşenlerin alımını kolaylaştırır (Şekil 13).Visual Studio 2017 makes it easy to acquire additional workloads and components without leaving the IDE (Figure 13). İş Yükü veya Tek Başına bileşenlerden herhangi birini yüklemek üzere Visual Studio Yükleyicisi’ni bulmak ve başlatmak için Hızlı Başlat’tan yararlanın.Leverage Quick Launch to find and kick-off the Visual Studio Installer for any Workload or Individual component.

In-product acquisition via Quick Launch
(Şekil 13) Hızlı Başlat aracılığıyla ürün içi alım(Figure 13) In-product acquisition via Quick Launch

Aradığınız şablonları bulamazsanız, Visual Studio Yükleyicisi Yeni Proje iletişim kutusunun içinden de açılabilir (Şekil 14).If you can't find the templates you’re looking for, the Visual Studio Installer can also be opened from within the New Project dialog (Figure 14).

In-product Quick Launch dialogue
(Şekil 14) Ürün İçi Hızlı Başlatma iletişim kutusu(Figure 14) In-product Quick Launch dialogue

Visual C++ Visual C++

Visual Studio 2017, Visual C++ ortamına birçok güncelleştirme ve düzeltme getirir.Visual Studio 2017 brings many updates and fixes to the Visual C++ environment. Hataları bildirdiğiniz için teşekkür ederiz!Thank you for reporting bugs! Çoğu Microsoft Connect aracılığıyla müşteriler tarafından gönderilen, derleyici ve araçlarla ilgili 250’den fazla hatayı ve bildirilen sorunu düzelttik.We've fixed over 250 bugs and reported issues in the compiler and tools, many submitted by customers through Microsoft Connect. Bu sürümde, STL için performansı geliştirme çalışmaları yaptık.In this release, we worked on performance improvement of the STL. Yeni SQLite tabanlı veritabanı altyapısı artık varsayılan olarak kullanılıyor.The new SQLite-based database engine is now being used by default. Bu, Tanıma Git ve Tüm Başvuruları Bul gibi veritabanı işlemlerini hızlandıracak ve ilk çözüm ayrıştırma süresini önemli ölçüde geliştirecektir.This will speed up database operations like Go To Definition and Find All References, and will significantly improve initial solution parse time. Özgün C++ iş yükünü yüklemek için şimdi daha ayrıntılı bir yükleme deneyimi sağlıyoruz.We now provide a more granular installation experience for installing the original C++ workload. Tam olarak ihtiyacınız olan araçları yükleyebilmenizi sağlayan, seçilebilir bileşenler ekledik.We have added selectable components that enable you to install just the tools that you need. Visual Studio’da CMake desteği gösterime hazır!CMake support in Visual Studio is ready for primetime! Şimdi CMake projelerinizi doğrudan VS’ye yükleyin ve kodlamayı başlatın.Load your CMake projects directly into VS and start coding now. “Klasör Aç” C++ deneyimi geliştirildi; bu nedenle, herhangi bir VS çözümü veya projesi oluşturmaya gerek kalmadan kaynak kodunuzu VS’ye getirebilirsiniz.“Open Folder” C++ experience has been improved – so bring your source code to VS without the need to create any VS solutions and projects. Git özelliği, bir dizi yeni gezinti filtresi için kapsayıcı bir terim olarak kullanılmaktadır.Navigate To is now known as Go To, an umbrella term for a set of new navigation filters. Bu özellikten yararlanarak özellikle de büyük kod tabanlarında doğru sonuçları daha kolay bulabilirsiniz.This will make it easier to find the right results, especially in larger code bases.

C++ Kod AnaliziC++ Code Analysis

C++ Temel Yönergeleri’nin uygulanmasını sağlayan C++ Temel Denetleyicileri artık Visual Studio ile dağıtılmaktadır.The C++ Core Checkers for enforcing the C++ Core Guidelines are now distributed with Visual Studio. Projenin özellik sayfalarındaki (Şekil 15) Kod Analizi Uzantıları iletişim kutusundan denetleyicileri etkinleştirmeniz yeterlidir, böylece kod analizini çalıştırdığınızda uzantılar dahil edilir.Simply enable the checkers in the Code Analysis Extensions dialog in the project's property pages (Figure 15) and the extensions will be included when you run code analysis.

CppCoreCheck properties page
(Şekil 15) CppCoreCheck özellikler sayfası(Figure 15) CppCoreCheck properties page

C++ DerleyicisiC++ Compiler

C++ derleyicisini ve standart kitaplığını C++11 ve C++14 özellikleri için desteği iyileştirecek, ayrıca C++17 standardına eklenmesi beklenen bazı özellikler için ön destek sağlayacak şekilde güncelleştirdik.We've updated the C++ compiler and standard library with enhanced support for C++11 and C++14 features, as well as preliminary support for certain features expected to be in the C++17 standard. Derleyici, toplamlar için genelleştirilmiş constexpr ve NSDMI desteğiyle birlikte C++14 Standardına eklenen özelliklerin tümüne sahiptir.With support for generalized constexpr and NSDMI for aggregates, the compiler is complete for features added in the C++14 Standard. Yine de derleyicide C++11 ve C++98 Standartlarındaki bazı özellikler eksiktir.Note that the compiler still lacks a few features from the C++11 and C++98 Standards. Visual Studio 2017, /await ile /sdl kullanımına izin verir.Visual Studio 2017 allows using /sdl with /await. Eş Yordamlar için /rtc sınırlamasını kaldırdık.We removed /rtc limitation with Coroutines.

Bu sürüm, iyileştirme ve kod oluşturma konularında birkaç geliştirme sağlar.This release brings several improvements in optimization and code generation. Bazı önemli geliştirmeler şunlardır:Some notable improvements include:

 • Döngüler için geliştirilmiş kod oluşturma: Sabit tam sayıları bölme işlemleri için otomatik vektörleştirme desteği, memset desenlerinin daha iyi tanınması.Improved code generation of loops: support for automatic vectorization of division of constant integers, better identification of memset patterns.
 • Geliştirilmiş kod güvenliği: Geliştirilmiş arabellek taşma derleyici tanılaması verme; ayrıca /guard:cf, artık atlama tablosu oluşturan switch deyimlerini korur.Improved code security: improved emission of buffer overrun compiler diagnostics, and /guard:cf now guards switch statements that generate jump tables.
 • /debug:fastlink seçeneği, büyük bileşenlerde Visual Studio 2015’ten %30 daha hızlı bağlantı süreleri sağlayacak şekilde iyileştirilmiştir.The /debug:fastlink option has been improved to provide 30% faster link times on large components than in Visual Studio 2015.
 • Ortak yordamlar kullanılırken, Deneysel "yield" anahtar sözcüğü (/await anahtarının altında sağlanır) kaldırılmıştır.When using co-routines, the Experimental keyword "yield" (available under /await switch) has been removed. Kodunuz bunun yerine "co_yield” kullanacak şekilde güncelleştirilmelidir.Your code should be updated to use the "co_yield” instead. Daha fazla bilgi için Visual C++ Ekip bloguna bakın.For more information, see the Visual C++ Team blog.

C++ KitaplıklarıC++ Libraries

 • [STL] basic_string için performans geliştirmesi.[STL] Performance improvement of basic_string.
 • [STL] <any>, <string_view>, apply(), make_from_tuple() eklenmiştir.[STL] Added <any>, <string_view>, apply(), make_from_tuple().
 • [STL] std::vector, doğruluk ve performans açısından bakımdan geçirildi.[STL] std::vector has been overhauled for correctness and performance.
 • [STL] STL, artık null karmaşık işaretçilere başvurmaktan kaçınır.[STL] The STL now avoids dereferencing null fancy pointers.
 • [STL] <optional>, <variant>, shared_ptr::weak_type ve <cstdalign> eklendi.[STL] Added <optional>, <variant>, shared_ptr::weak_type, and <cstdalign>.
 • [STL] min/max/minmax(initializer_list) ve min_element/max_element/minmax_element() içinde C++14 constexpr etkinleştirildi.[STL] Enabled C++14 constexpr in min/max/minmax(initializer_list) and min_element/max_element/minmax_element().
 • [STL] std::string/std::wstring’in taşıma oluşturucularının performansı 3 kattan daha fazla geliştirildi.[STL]Improved the performance of std::string/std::wstring's move constructors by more than 3x.
 • [STL] STL geliştirmelerinin tam listesi için bkz. Visual C++ Team blog.[STL] For a complete list of STL improvements see: Visual C++ Team blog.
 • [ATL] Bir ad arama uyumluluğu düzeltmeleri kümesi daha.[ATL] Yet another set of name-lookup conformance fixes.
 • [ATL] Mevcut taşıma oluşturucuları ve taşıma atama işleçleri artık doğru biçimde, özel durum oluşturmayan şekilde işaretlendi.[ATL] Existing move constructors and move assignment operators are now properly marked as non-throwing.
 • [ATL] atlstr.h’de yerel statiklerin iş parçacığı güvenli olarak başlatılmasıyla ilgili C4640 geçerli uyarısına yönelik baskılamayı kaldırma.[ATL] Un-suppress valid warning C4640 about thread safe init of local statics in atlstr.h.
 • [ATL] XP araç kümesinde [ATL kullanılırken VE bir DLL derlenirken] yerel statiklerin İş Parçacığı Güvenli Olarak Başlatılması otomatik olarak kapatılıyordu.[ATL] Thread Safe Initialization of local statics was automatically turned off in the XP toolset when [using ATL AND building a DLL]. Bu durum artık geçerli değildir.This is no longer the case. İş parçacığı güvenli başlatmanın kapalı olması isteniyorsa Proje ayarlarınıza /Zc:threadSafeInit- ekleyebilirsiniz.You can add /Zc:threadSafeInit- in your Project settings if having thread safe initialization off is desired.
 • [AMP] Kitaplık denetlendi ve yazım hataları düzeltildi.[AMP] Audited library and fixed typos.
 • [VCRuntime] Denetim Akışı Koruyucusu sembolleri için yeni ‘cfguard.h’ üst bilgisi.[VCRuntime] New header ‘cfguard.h’ for Control Flow Guard symbols.

C++ IDEC++ IDE

Yapılandırma değiştirme performansı, C++ yerel projeleri için daha iyi, C++/CLI projeleri için ise çok daha iyi bir duruma geldi.Configuration change performance is now better for C++ native projects and much better for C++/CLI projects. Artık bir çözüm yapılandırması ilk defa etkinleştirildiğinde daha hızlı çalışır ve bu çözüm yapılandırmasının sonraki tüm etkinleştirmeleri neredeyse anında gerçekleşir.When a solution configuration is activated for the first time it will now be faster and all subsequent activations of this solution configuration will be almost instantaneous.

Yeni SQLite tabanlı veritabanı altyapısı artık varsayılan olarak kullanılıyor.The new SQLite-based database engine is now being used by default. Bu, Tanıma Git ve Tüm Başvuruları Bul gibi veritabanı işlemlerini hızlandıracak ve ilk çözüm ayrıştırma süresini önemli ölçüde geliştirecektir.This will speed up database operations like Go To Definition and Find All References, and will significantly improve initial solution parse time. Ayar, Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyicisi > C/C++ > Gelişmiş altına taşındı (daha önce ...C/C++ > Deneysel’in altındaydı).The setting has been moved to Tools > Options > Text Editor > C/C++ > Advanced (it was formerly under ...C/C++ > Experimental).

Önceden derlenmiş üst bilgiler kullanmayan proje ve dosyalarda IntelliSense performansını geliştirdik. Geçerli dosyadaki üst bilgiler için bir Otomatik Önceden Derlenmiş Üst Bilgi oluşturulur.We've improved IntelliSense performance on projects and files not using precompiled headers – an Automatic Precompiled Header will be created for headers in the current file.

Diğer güncelleştirmeler şunlardır:Other updates include:

 • Hata listesindeki IntelliSense hataları için hata filtreleme ve yardım özelliği ekledik (Şekil 16).We've added error filtering and help for IntelliSense errors in the error list (Figure 16). Şimdi hata sütununa tıklandığında filtreleme sağlanıyor (Şekil 17).Clicking on the error column now allows for filtering (Figure 17). Ayrıca, belirli hatalara tıklandığında veya F1’e basıldığında, hata iletisi için bir çevrimiçi arama başlatılacak.Also, clicking on the specific errors or pressing F1 will launch an online search for the error message.
Error List
(Şekil 16) Hata Listesi(Figure 16) Error List
Error List Filtered
(Şekil 17) Filtrelenmiş Hata Listesi(Figure 17) Error List Filtered
 • Üye Listesi öğelerini türe göre filtreleme özelliği eklendi (Şekil 18).Added the ability to filter Member List items by kind (Figure 18).
Member List Filtered
(Şekil 18) Filtrelenmiş Üye Listesi(Figure 18) Member List Filtered
 • Üye Listesi’nde görünenleri bağlama duyarlı olarak filtreleyen yeni bir deneysel Tahmine Dayalı IntelliSense özelliği eklendi.Added a new experimental Predictive IntelliSense feature that provides contextually-aware filtering of what appears in the Member List.

 • Tüm Başvuruları Bul kullanıcı arabirimi, C++ kodu sonuçlarında değişkenden okuduğunuzu mu yoksa değişkene yazdığınızı mı belirten bilgileri içerir.The new Find All References UI includes information about whether you are reading from or writing to a variable in the results for C++ code.

 • Daha önce deneme sürecinde olan Noktadan Oka Dönüştürme IntelliSense özelliği artık gelişmiş düzeye gelmiştir ve varsayılan olarak etkindir.The Dot-to-Arrow IntelliSense feature has been moved from experimental to advanced, and is now enabled by default. Yine deneme sürecinde olan Düzenleyici özellikleri Kapsamları Genişletme ve Önceliği Genişletme de gelişmiş hale gelmiştir.The editor features Expand Scopes and Expand Precedence have also been moved from experimental to advanced.

 • Deneysel yeniden düzenleme özellikleri İmzayı Değiştirme ve İşlevi Ayıklama, artık varsayılan olarak kullanılabilir.The experimental refactoring features Change Signature and Extract Function are now available by default.

 • C++ projeleri için yeni ve deneysel ‘Hızlı proje yükleme’ özelliğini kullanıma sunduk.We've enabled the new experimental feature for C++ projects ‘Faster project load’. Artık açtığınız C++ projesi daha hızlı yüklenir. Aynı projeyi daha sonra tekrar açtığınızda çok daha hızlı yüklenecektir!The next time you open a C++ project it will load faster, and the time after that it will load even faster!

 • Klasör Aç deneyimi geliştirmeleri.Improvements to the Open Folder experience. “Klasör Aç” özelliğiyle MSBuild harici C++ projenizde düzenleme, derleme ve hata ayıklama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.Edit, build, and debug your non-MSBuild C++ project by loading your sources through “Open Folder”. Deneyimi şu json dosyalarıyla özelleştirebilirsiniz:Customize the experience through these json files:

  • IntelliSense ve göz atma deneyimini özelleştirmek için CppProperties.json.CppProperties.json to customize the IntelliSense and browsing experience.
  • Derleme adımlarını özelleştirmek için Tasks.vs.json.Tasks.vs.json to customize the build steps.
  • Hata ayıklama deneyimini özelleştirmek için Launch.vs.json.Launch.vs.json to customize the debugging experience.
 • C++ IntelliSense, kök klasörde CppProperties.json dosyası oluşturmaya gerek kalmadan çalışır.C++ IntelliSense will work without the need to create a CppProperties.json file in the root folder. Bunun yanı sıra kullanıcıların CMake ve CppProperties.json dosyalarıyla sağlanan yapılandırmalar arasında kolayca geçiş yapması için yeni bir açılır menü ekledik.Along with this, we've added a new dropdown to allow users to easily switch between configurations provided by CMake and CppProperties.json files. Klasör Aç için CMake desteği: “Klasör Aç” komutuyla CMake projelerinin açılması durumunda ortam otomatik olarak C++ ile düzenleme, derleme ve hata ayıklama için yapılandırılır.CMake support in Open Folder: opening CMake projects with “Open Folder” will automatically configure the environment for C++ editing, building and debugging.

 • CMakeLists.txt dosyasıyla aynı klasörde yer alan CMakeSettings.json dosyasıyla ek yapılandırma desteklenir (Şekil 19).Further configuration is supported via a CMakeSettings.json file that sits in the same folder as the CMakeLists.txt file (Figure 19).

CMake Open Folder
(Şekil 19) CMake Klasör Aç(Figure 19) CMake Open Folder

C++ Yükleme İş YükleriC++ Installation Workloads

 • C++ ile Windows Masaüstü Geliştirme:Windows Desktop Development with C++:

  • Özgün C++ iş yükünü yüklemek için şimdi daha ayrıntılı bir yükleme deneyimi sağlıyoruz.We now provide a more granular installation experience for installing the original C++ workload. Tam olarak ihtiyacınız olan araçları yükleyebilmenizi sağlayan, seçilebilir bileşenler ekledik.We have added selectable components that enable you to install just the tools that you need. Yükleyici kullanıcı arabiriminde bileşenler için listelenen yükleme boyutlarının doğru olmadığını ve toplam boyutu düşük gösterdiğini lütfen aklınızda bulundurun.Please note that the indicated installation sizes for the components listed in the installer UI are not accurate and underestimate the total size.

  • C++ masaüstü iş yükünde Win32 projelerini başarıyla oluşturabilmek için, hem araç takımını hem de Windows SDK’yi yüklemelisiniz.To successfully create Win32 projects in the C++ desktop workload, you must install both a toolset and a Windows SDK. Önerilen (seçilen) “VC++ 2017 v141 araç takımı (x86, x64)” ve “Windows 10 SDK (10.0.14393)” bileşenlerinin yüklenmesi, bunun çalışmasını güvence altına alır.Installing the recommended (selected) components “VC++ 2017 v141 toolset (x86, x64)” and “Windows 10 SDK (10.0.14393)” will ensure this will work. Gerekli araçlar yüklenmezse, projeler başarıyla oluşturulamaz ve sihirbaz yanıt vermemeye başlar.If the necessary tools are not installed, projects will not be created successfully and the wizard will hang.

 • C++ ile Linux Geliştirme:Linux Development with C++:

  • Popüler Linux Geliştirme için Visual C++ eklentisi artık Visual Studio’nun bir parçasıdır.The popular extension Visual C++ for Linux Development is now part of Visual Studio. Bu yükleme, Linux ortamında çalışan C++ uygulamalarını geliştirmek ve hatalarını ayıklamak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.This installation provides everything you need to develop and debug C++ applications running on a Linux environment.
 • C++ ile Oyun Geliştirme:Game Development with C++:

  • C++’ın gücünü kullanarak DirectX veya Cocos2d tarafından desteklenen profesyonel oyunlar oluşturun.Use the full power of C++ to build professional games powered by DirectX or Cocos2d.
 • C++ ile Mobil Geliştirme (Android ve iOS):Mobile Development with C++ (Android and iOS):

  • Artık Visual Studio kullanarak Android ve iOS platformlarını hedefleyebilen mobil uygulamalar geliştirebilir ve hatalarını ayıklayabilirsiniz.You can now create and debug mobile apps using Visual Studio that can target Android and iOS.
 • Evrensel Windows Platformu geliştirmesi:Universal Windows Platform development:

  • C++, Evrensel Windows Platformu geliştirmesi iş yükü için isteğe bağlı bir bileşen olarak sağlanır.C++ comes as an optional component for the Universal Windows Platform development workload. C++ projelerinin şu anda el ile yükseltilmesi gerekiyor.Upgrading C++ projects currently must be done manually. Visual Studio 2017’de v140 hedefli bir UWP projesi açtığınızda, sisteminizde Visual Studio 2015 yüklü değilse proje özelliği sayfalarından v141 platformu araç kümesini seçmeniz gerekiyor.If you open a v140-targeted UWP project in Visual Studio 2017, you need to select the v141 platform toolset in the project property pages if you do not have Visual Studio 2015 installed.

Clang/C2 Platform Araç TakımıClang/C2 Platform Toolset

Visual Studio 2017 sürümüyle birlikte gönderilen Clang/C2 araç seti artık büyük projeler oluşturma açısından kritik önem taşıyan /bigobj anahtarını destekler.The Clang/C2 toolset that ships with Visual Studio 2017 now supports the /bigobj switch, which is crucial for building large projects. Ayrıca, derleyicinin hem ön ucunda hem de arka ucunda bazı önemli hata düzeltmeleri de içerir.It also includes several important bug fixes, both in the front-end and the back-end of the compiler.


C# ve Visual Basic C# and Visual Basic

Dil GenişletmeleriLanguage Extensions

Bu sürümde C# 7.0 ve Visual Basic 15 dil özellikleri için destek eklenmiştir:This release introduces support for C# 7.0 and Visual Basic 15 language features, including:

C# için:For C#:

Visual Basic için:For Visual Basic:

 • Değer demetleri, yazılan bir dizi değeri geçici olarak gruplandırmak amacıyla demetlerin kullanılmasını sağlayan dil desteğini sunar: Dim point As (x As Integer, y As Integer) = GetOffset().Value tuples introduce language support for using tuples to temporarily group a set of typed values: Dim point As (x As Integer, y As Integer) = GetOffset().
 • ByRef dönüş tüketimi, ByRef dönüşleri olan kitaplıklardaki işlevlerin ve özelliklerin tüketimini desteklemek için dili genişletir.ByRef return consumption extend the language to support consumption of functions and properties from libraries which have ByRef returns.
 • İkili sabit değerler ve basamak grubu ayırıcıları ikili sayıların yerel gösterimine olanak sağlar.Binary literals and digit group separators allow native representation of binary numbers. Bu, bit maskeleri ve bayrak sabit listeleri için çok kullanışlıdır: &B1001_0011.This is super convenient for bitmasks and flags enumerations: &B1001_0011.

Bunlar ve önerilen diğer dil uzantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, CSharpLang GitHub ve VBLang GitHub’daki dil tasarımımızı izleyin.For more information, follow our language design on the CSharpLang GitHub and VBLang GitHub to learn more about these and other proposed language extensions.

Hızlı Eylemler ve Yeniden DüzenlemelerQuick Actions and Refactorings

Visual Studio üretken olmanıza ve kodunuzun daha rahat okunabilmesine yardımcı olmak için çok sayıda yeniden düzenleme sağlar.Visual Studio provides lots of refactorings to help you be productive and make your code more readable. İşte bunlardan yalnızca birkaçı:Here are just a few:

 • Başlatıcı ile nesne başlatmayı kolaylaştırma (Şekil 20).Simplify object initialization with an initializer (Figure 20).
Use object initializer
(Şekil 20) Nesne başlatıcı kullanma(Figure 20) Use object initializer
 • out değişken bildirimlerini satır içinde taşıma, yeni bir C#7 özelliğini kullanma (Şekil 21).Move out variable declarations inline, leveraging a new C#7 feature (Figure 21).
Move out variable inline
(Şekil 21) Satır içi değişkenini dışarı taşıma(Figure 21) Move out variable inline
 • Null birleşim işleci kullanarak null denetimlerini ve throw ifadelerini kolaylaştırma, yeni bir C#7 özelliğini kullanma (Şekil 22).Simplify null-checks and throw-expressions using null-coalescing operator, leveraging a new C#7 feature (Figure 22).
Use throw expression with null-coalescing operator
(Şekil 22) Throw ifadesini null birleşim işleci ile kullanma(Figure 22) Use throw expression with null-coalescing operator
 • Türü eşleşen dosyaya taşıma: Ctrl+ aracılığıyla, bir dosyadaki türü ayıklayıp eşleşen ada sahip başka bir dosyaya tek bir tıklamayla taşıyın.Move type to matching file: Extract a type from one file and put it in another file with a matching name with one click via Ctrl+.
 • Dosya ve tür adını eşitleme: Dosya ve tür adınız eşitlenmemiş durumdaysa Ctrl+ kullanabilirsiniz.Sync file and type name: If your file and type name are out of sync, you can use Ctrl+.
 • String.Format öğesini dize ilişkilendirmesine dönüştürme: Bu Hızlı İşlem ile C# 6 dil özelliğinden yararlanın.Convert String.Format to string interpolation: take advantage of the C# 6 language feature with this Quick Action.
 • C# anahtarına veya Visual Basic Select’e eksik örnekleri ekleme.Add missing case(s) to a C# switch or a Visual Basic Select.
 • Özelliği yönteme ve yöntemi özelliğe dönüştürme.Convert property to a method, and vice versa.
 • Paket Başvurusu ekleme: Tanınmayan bir tür için bir NuGet paketini otomatik alma ve yükleme (ve using/Import ekleme) olanağı sunar.Add Package Reference: Offers to auto-retrieve and install a NuGet package (and add the using/Import) for an unrecognized type. Bu özelliği etkinleştirmek için, Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyicisi > [C# / Basic] > Gelişmiş > reference bütünleştirilmiş kodlarında türler için using öner / NuGet paketlerinde türler için using öner seçeneğine gidin.To enable this feature, go to Tools > Options > Text Editor > [C# / Basic] > Advanced > Suggest usings for types in reference assemblies / Suggest usings for types in NuGet packages.
 • Uygun olduğunda zaman uyumsuz yöntemleri zaman uyumlu yapın.Make async methods synchronous where applicable.
 • Yanlış yazılmış türler için "benzer öğe" eşleştirme desteği.Support for "fuzzy" matching for misspelled types.
Kodlama Kuralı Yapılandırması ve ZorlamasıCoding Convention Configuration and Enforcement

Visual Studio'nun EditorConfig desteğini temel alarak, dosya biçimine .NET kod stili ayarları eklemek için toplulukla birlikte çalıştık.Building on Visual Studio's support for EditorConfig, we worked with the community to add .NET code style settings to the file format. Bu, takımınızın kod stili kurallarını yapılandırabileceğiniz, kaynak denetiminde bunları denetleyebileceğiniz ve geliştiriciler yazarken ihlallerin düzenleyicide canlı olarak gösterilmesini sağlayabileceğiniz anlamına geliyor.This means that you can configure your team's code style conventions, check them into source control, and have violations appear live in the editor as developers are typing. Roslyn deposundaki .editorconfig’de veya belgelerde tüm kod stili seçenekleri görebilirsiniz.You can see all the code style options in the Roslyn repo's .editorconfig or in the documentation. Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyicisi > [C#/Basic] > Kod Stili’nde makineye özgü kod stili ayarlarınızı yapılandırmaya devam edebilirsiniz; bir EditorConfig bulunduğunda ve çakışma ortaya çıktığında bu kurallar geçersiz kılınır.You can continue to configure your machine-specific code style settings in Tools > Options > Text Editor > [C#/Basic] > Code Style and these rules are overridden when an EditorConfig is present and conflicts.

Takımınızda kodlama kurallarını özelleştirmenize ve zorunlu tutmanıza yardımcı olmak için de stil çözümleyicilerini ekledik/güncelleştirdik. Bunlar:We've also added/updated style analyzers to help you customize and enforce coding conventions on your team, including:

 • Adlandırma stili kuralları.Naming style rules.
 • “var” veya belirtik tip kullanımı.Use of “var” or explicit types.
 • Üye erişiminde “this.”Use of “this.” veya “Me.”or “Me.” kullanımı.on member access.
 • İfade gövdeleri veya blokları kullanın.Use expression-bodies or blocks.
 • 'cast' ve 'null' denetimlerinde desen eşleştirme kullanın.Use pattern-matching for 'cast' and 'null' checks.
 • Açık demet adları kullanın.Use explicit tuple names.
 • Throw ifadeleri, koşullu temsilciler, birleştirme ifadeleri ve null yayılmasıyla null denetimini basitleştirin.Simplify null-checking with throw-expressions, conditional delegates, coalescing expressions, and null propagation.
 • Küme ayraçları gerektirin.Require braces.

Not: Bu kod stili kurallarından bazıları, düzenleyicide varsayılan olarak Öneriler biçiminde yapılandırılmıştır (Şekil 23).Note: several of these code style rules are configured as Suggestions in the editor by default (Figure 23).

Configure code style preferences and enforcement from EditorConfig
(Şekil 23) EditorConfig’den kod stili başvurularını ve zorlamasını yapılandırma(Figure 23) Configure code style preferences and enforcement from EditorConfig

IntelliSense GeliştirmeleriIntelliSense Improvements

Bu sürümde, büyük bir çözümde veya alışkın olmadığınız bir kod temelinde çalışırken daha üretken olmanızı sağlayacak IntelliSense geliştirmeleri de tanıtılır.This release also introduces improvements to IntelliSense that will make you more productive when working in a large solution or an unfamiliar codebase. IntelliSense’e üye listesini türe göre (yöntemler, özellikler, sınıflar gibi) filtrelemenize olanak tanıyan bir simge tepsisi ekledik.We have added an icon tray to IntelliSense that enables you to filter the member list by type (e.g., methods, properties, classes, etc.). Her filtre geçiş simgesiyle ilişkilendirilmiş bir klavye kısayolu vardır ve simgenin üzerine gelerek kısayolu bulabilirsiniz.Each filter toggle has an associated keyboard shortcut which you can discover by hovering over the icon. Bu özelliği etkinleştirmek için, Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyicisi > [C# / Basic] > IntelliSense’e gidin, sonra da filtreleme ve vurgulama seçeneklerini işaretleyin (Şekil 24).To enable this feature, go to Tools > Options > Text Editor > [C# / Basic] > IntelliSense and check the options for filtering and highlighting (Figure 24).

IntelliSense Completion Filtering
(Şekil 24) IntelliSense Tamamlanma Filtresi(Figure 24) IntelliSense Completion Filtering

Diğer Düzenleyici GeliştirmeleriOther Editor Improvements

 • Şimdi imleci uzun bir dizenin ortasına konumlandırıp Enter tuşuna basarak, uzun dizeyi art arda eklenmiş birden çok dizeye bölebilirsiniz.You can now split a long string into multiple concatenated strings by positioning the cursor mid-string and pressing Enter.
 • Tanılama ve CodeLens bilgilerini hesaplayan arka plan işlemleri mevcut olduğunda IDE yanıtlama hızını geliştirmek için önemli geliştirmeler yaptık.We have done considerable work to improve responsiveness of the IDE in presence of background operations that compute diagnostics and CodeLens information.

F#  F# 

F# 4.1 Dil Özellikleri DesteğiSupport for F# 4.1 Language Features

 • C# 7/VB 15 Demetleri ile birlikte çalışan Yapı Demetleri.Struct Tuples which interop with C# 7/VB 15 Tuples.
 • C# 7 ref dönüşlerinin tüketilmesini destekleyen Byref dönüşleri.Byref returns which support consuming C# 7 ref returns.
 • [<Struct>] özniteliğiyle Yapı Kaydı desteği (Will Smith tarafından).Struct Record support with the [<Struct>] attribute (by Will Smith).
 • [<Struct>] özniteliğiyle Yapı Ayırt Edici Birleşim desteği.Struct Discriminated Union support with the [<Struct>] attribute.
 • FSharp.Core’da destekleyen işlevleri olan yeni bir Result<'TSuccess, 'TFailure> türü (Oskar Gewalli tarafından).A new Result<'TSuccess, 'TFailure> type, with supporting functions in FSharp.Core (by Oskar Gewalli).
 • İşaretçi türündeki bir yereli yığına sabitlemeyi destekleyen fixed anahtar sözcüğü.The fixed keyword, which supports pinning a pointer-type local on the stack.
 • Sayısal sabit değerlerde alt çizgiler (Avi Avni tarafından).Underscores in numeric literals (by Avi Avni).
 • Çağıran Bilgisi Özniteliği Bağımsız Değişkenleri (Lincoln Atkinson ve Avi Avni tarafından).Caller Info Attribute Arguments (by Lincoln Atkinson and Avi Avni).
 • namespace rec ve module rec aracılığıyla aynı dosya içindeki Karşılıklı Başvurusal Türler ve Modüller.Mutually Referential Types and Modules within the same file via namespace rec and module rec.
 • Tür olarak aynı adı paylaşan modüllerde örtük “Module” soneki.Implicit "Module" suffix on modules which share the same name as a type.

F#  Derleyicisi ve FSharp.Core’da geliştirmelerImprovements to the F#  Compiler and FSharp.Core

(Çoğu F# topluluğu tarafından yapılmıştır)(Many done by the F# community)

Roslyn Çalışma Alanlarını Temel Alan Yeni DüzenleyiciA New Editor Based on Roslyn Workspaces

(Seçkin F# topluluğunun katkıda bulunduğu çok sayıda yeni IDE özelliği)(Many new IDE features contributed by the outstanding F# community)

F#  Topluluğunun Diğer KatkılarıAdditional Contributions by the F#  Community

Visual Studio 2017’deki F# araçlarının derlemelerini değerlendirdikleri, hataları bildirdikleri, tartışmaları sürdürdükleri ve hata düzeltmeleri ile özellikleri uyguladıkları için tüm F# topluluğuna teşekkür ederiz.We would like to thank the entire F# community for dogfooding builds of F# tooling in Visual Studio 2017, filing bugs, driving discussions, and implementing bug fixes and features. F# topluluğu olmasaydı Visual Studio 2017’de F# bu kadar başarılı olamazdı.The success of F# in Visual Studio 2017 truly would not have been possible without the F# community. Lütfen katkıda bulunanların tam listesine bakın.Please see the full list of contributors.


JavaScript ve TypeScript JavaScript and TypeScript

TypeScript 2.1TypeScript 2.1

TypeScript 2.1, Visual Studio’da tüm TypeScript projelerinde kullanılabilir.TypeScript 2.1 is available for all TypeScript projects in Visual Studio. TypeScript 2.1, alt düzey async/await, daha iyi tür çıkarımı, yerel nesne genişletme ve daha fazlasını sağlar!TypeScript 2.1 delivers down-level async/await, better type inference, local object expansion, and more! Sürüm hakkındaki diğer yazıları okumak için, sürüm blog gönderisini veya tam değişiklik günlüğünü gözden geçirin.To read more about the release, check out the release blog post or the full change log.

JavaScript Dil ServisiJavaScript Language Service

Yeni bir JavaScript dil hizmeti (Şekil 25) kullanıma sunulmuştur ve varsayılan olarak etkindir.A new JavaScript language service (Figure 25) is available and enabled by default. Yeni hizmet daha zengin IntelliSense sağlar ve JSDoc ek açıklamaları, ES6 ve Common JS modül biçimleri için IntelliSense desteğini ekler.The new service provides richer IntelliSense and adds IntelliSense support for JSDoc comment annotations, ES6, and Common JS module formats. Ayrıca, JSX söz dizimini ve ES2016’dan oluşturucular, modüller ve dekoratörler gibi özellikleri destekler.It also supports JSX syntax and features from ES2016, such as generators, modules, and decorators. Daha fazla bilgi için bu blog gönderisine bakın veya GitHub’da JavaScript IntelliSense belgelerini gözden geçirin.For more information, see this blog post or the JavaScript IntelliSense documentation on GitHub.

Rich JavaScript IntelliSense for jQuery
(Şekil 25) jQuery için Zengin JavaScript IntelliSense(Figure 25) Rich JavaScript IntelliSense for jQuery

Performans GeliştirmeleriPerformance Improvements

Bu sürümün odaklandığı en önemli konulardan biri performansı geliştirmektir.Improving performance was one of the greatest focuses of this release. Bellek ve yanıt süresi özelliklerini geliştirmeye yönelik olarak yapılan çeşitli iyileştirmelerin yanı sıra, en büyük VS projelerinde belleği rahatlatmak amacıyla JavaScript/TypeScript dil hizmetinin tamamı devenv.exe dışında bir uydu işleme taşınmıştır.Along with several optimizations to improve memory and responsiveness characteristics, the entire JavaScript/TypeScript language service has been moved to a satellite process outside of devenv.exe to provide memory relief to the largest VS projects. Çok büyük JavaScript projeleriyle çalışırken Visual Studio’dan daha düşük bellek tüketimiyle ve daha az bellek yetersiz kilitlenmesiyle karşılaşacaksınız.You will see lower memory consumption from the Visual Studio process and less out of memory crashes when working with huge JavaScript projects. Bu geliştirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu blog gönderisini gözden geçirin.To read more about these improvements, check out this blog post.


Hata Ayıklama ve Tanılama Debugging and Diagnostics

Tıklanan Satıra Kadar ÇalıştırRun to Click

Hata ayıklarken, kodu belirli bir satıra kadar çalıştırmak için ilgili kod satırının yanındaki simgeye tıklamanız yeterlidir (Şekil 26).Simply click the icon next to a line of code while debugging to run to that line (Figure 26). Artık geçici kesme noktaları ayarlamanıza veya kodunuzu yürütmek ve istediğiniz satırda durdurmak için birçok adım gerçekleştirmenize gerek yoktur.No longer set temporary breakpoints or perform several steps to execute your code and stop on the line you want. Artık yürütme, hata ayıklayıcıda bir kesme durumunda durdurulduğunda, Tıklanan Satıra Kadar Çalıştır simgesi farenizin o sırada üzerinde bulunduğu kod satırının yanında görünür.Now while stopped at a break state under the debugger, the Run to Click icon subtly appears next to the line of code that your mouse is hovered over. Farenizi simgenin üzerine taşıyın ve düğmeye tıklayın. Artık, kodunuz çalışır ve kod yolunuzda söz konusu satıra ulaşıldığında durur.Move your mouse to the icon and click the button, now your code will run and stop on that line the next time it is hit in your code path. Kapatmak için Hata Ayıkla > Seçenekler > Tıklanan Satıra Kadar Çalıştırmayı Etkinleştir seçeneğini belirtin.Turn it off from Debug> Options > Enable Run to Click.

Run to Click Icon
(Şekil 26) Tıklanan Satıra Kadar Çalıştır Simgesi(Figure 26) Run to Click Icon

İşleme İliştir FiltresiAttach to Process Filter

Hata ayıklayıcıyı iliştirmek istediğiniz işlemi hızla bulmak için İşleme İliştir (Şekil 27) iletişim kutusunda kolayca arama yapın.Easily search in the Attach to Process dialog (Figure 27) to quickly find the process you want to attach the debugger to. Çalışan işlemlerin listesi, aramanızla eşleşen öğeleri gösterecek şekilde filtrelenir.The list of running processes will be filtered to items matching your search. Arama filtresi kalıcıdır ve iletişim kutusunu tekrar açtığınızda önceki aramanız hatırlanır.The search filter is sticky and will remember your previous search when you reopen the dialog.

Attach to Process Filter
(Şekil 27) İşleme İliştir Filtresi(Figure 27) Attach to Process Filter

İşleme Tekrar İliştirReattach to Process

Artık önceden hata ayıkladığınız işlemlere hızla yeniden iliştirebilirsiniz.You can now quickly reattach to processes you were previously debugging. Yeni Hata Ayıkla/İşleme Yeniden İliştir (Shift+Alt+P) komutu tetiklendiğinde, hata ayıklayıcı İşleme İliştir iletişim kutusundan çağrılan önceki hata ayıklama oturumundaki son işlemlere iliştirilmeye çalışılır.Triggering the new Debug/Reattach to Process (Shift+Alt+P) command will immediately try to attach the debugger to the last processes from the previous debugging session that were invoked from the Attach to Process dialog. Hata ayıklayıcı, önceki işlem kimliğini ve ardından önceki işlem adını eşleştirerek işlemlere yeniden iliştirilir.The debugger will reattach to processes by first attempting to match the previous process ID and then by matching to the previous process name. Eşleşme bulunamazsa veya aynı ada sahip birden fazla işlem bulunursa istediğiniz işlemi seçebilmeniz için “İşleme İliştir” iletişim kutusu açılır.If no matches are found or there are multiple processes found with the same name, then the "Attach to Process" dialog will appear so you can select the intended process.

Yeni Özel Durum YardımcısıThe New Exception Helper

Kalıcı olmayan küçük bir iletişim kutusunda özel durum bilgilerinizi bir bakışta görebilmek ve iç özel durumlara anında erişim sağlayabilmek için yeni Özel Durum Yardımcısı’nı (Şekil 28) kullanın.Use the new Exception Helper (Figure 28) to view your exception information at a glance in a compact non-modal dialog with instant access to inner exceptions. Artık NullReferenceException özel durumunuzu tanılarken doğrudan Özel Durum Yardımcısı’nın içinden neyin null olduğunu hemen görebilirsiniz.While diagnosing your NullReferenceException, you can now quickly see what was null from right inside the Exception Helper. Artık belirli modüllerden oluşturulan özel durum türlerine ilişkin kesmeleri, oluşturulan özel durumda yürütmenin durdurulduğu sırada, koşul eklemeye yönelik onay kutusuna tıklayarak devre dışı bırakabilirsiniz.You can now exclude breaking on exception types thrown from specific modules by clicking the checkbox to add a condition while stopped at the thrown exception. Özel Durum Yardımcısı’nın yeni avantajları hakkında ayrıntılı bilgi için bu blog gönderisini okuyun.Read this blog post for more detailed information on the new benefits of the Exception Helper.

The New Exception Helper dialog
(Şekil 28) Yeni Özel Durum Yardımcısı iletişim kutusu(Figure 28) The New Exception Helper dialog

Özel Durum Ayarlarına Koşullar EklemeAdd Conditions to Exception Settings

Hata ayıklayıcısını özel durumlar oluşturulduğunda kesilecek şekilde yapılandırırken, hata ayıklayıcısının yalnızca belirtilen modüllerde özel durumlar oluşturulduğunda kesilmesini sağlayacak koşullar ekleyebilirsiniz (Şekil 29).When you configure the debugger to break on thrown exceptions, you can add conditions so that the debugger will only break when exceptions are thrown in specified modules (Figure 29).

Edit Conditions dialog box
(Şekil 29) Koşulları Düzenle iletişim kutusu(Figure 29) Edit Conditions dialog box

Hata Ayıklayıcıda Erişilebilirlik İyileştirmeleriDebugger Accessibility Improvements

Artık birçok Hata Ayıklayıcı penceresini (Çağrı Yığını, Yerel Öğeler, Otomatik Öğeler, İzleme ve Quickwatch) ekran okuyucularıyla birlikte ve diğer erişilebilirlik ihtiyaçları için kullanılabilirsiniz.You can now more effectively use several of the Debugger windows (Call Stack, Locals, Autos, Watch, and Quickwatch) with screen readers and for other accessibility needs.

.NET Core için IntelliTrace OlaylarıIntelliTrace Events for .NET Core

IntelliTrace, artık ASP.NET Core uygulamaları için MVC, ADO.NET ve HttpClient olaylarını destekler.IntelliTrace now supports MVC, ADO.NET, and HttpClient events for ASP.NET Core apps. Bunlar, Tanılama Araçları Penceresi’nin Olaylar sekmesinde görünecektir.These will appear in the Events tab in the Diagnostic Tools Window.

Tanılama Araçları Penceresi GüncelleştirmeleriDiagnostic Tools Window Updates

Hata ayıklama oturumu başlattığınızda, Tanılama Araçları Penceresi’nde uygulamanızın yeni bir Özet görünümünü (Şekil 30) bulabilirsiniz.When you start a debugging session, you'll see a new Summary view (Figure 30) of your application in the Diagnostic Tools Window. Burada şunları yapabilirsiniz:From here, you'll be able to:

Summary tab in Diagnostics Tools Window
(Şekil 30) Tanılama Araçları Penceresi’nde Özet sekmesi(Figure 30) Summary tab in Diagnostics Tools Window

Performans Profili Oluşturucu GüncelleştirmeleriPerformance Profiler Updates

Performans Profili Oluşturucu artık çalışan bir işleme iliştirilebilir.The Performance Profiler can now attach to a running process. CPU Kullanımı aracı, GPU Kullanımı aracı ve Performans Sihirbazı artık çalışan bir işleme eklenmeyi destekler.The CPU Usage tool, GPU Usage tool, and Performance Wizard now support attaching to a running process.

CPU Kullanım Aracı GüncelleştirmeleriCPU Usage Tool Updates

CPU Kullanım Aracı için çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır:Several improvements have been made to the CPU Usage Tool:

 • Daha iyi bir Dış Kod desteği: CPU Aracı şimdi, kullanıcı kodu tarafından çağrıldığında kitaplık ve çerçeve işlevlerinin maliyetleri konusunda size daha iyi fikir verir.Better External Code support - The CPU Tool now gives you better insights into the costs of library and framework functions when called by user code.
 • İşlevler görünümü (Şekil 31) - İşlevleri CPU maliyetlerine göre sıralayan bir görünüm.Functions view (Figure 31) - A view that ranks functions by their CPU cost.
Functions List
(Şekil 31) İşlevler Listesi(Figure 31) Functions List
 • Çağıran/Çağrılan Görünümünü (Şekil 32) kullanarak, seçili işleve/işlevden yapılan işlev çağrılarının maliyetlerini inceleyebilirsiniz.Caller/Callee View (Figure 32) allows you to investigate costs of function calls made to and from a selected function.
Caller / Callee View
(Şekil 32) Çağıran / Çağrılan Görünümü(Figure 32) Caller / Callee View
 • Kaynak Görünümü, işlev CPU Aracı’nda seçildiğinde işlevin kaynak kodunu gösterir.Source View shows a function's source code when the function is selected in the CPU Tool.

Chrome’da Hata Ayıklama DesteğiChrome Debugging Support

Visual Studio, ASP.NET projelerinde hata ayıklamaya başladığınızda ve tarayıcı olarak Google Chrome’u seçtiğinizde, Chrome’da çalışan JavaScript’inizde hata ayıklayacaktır.When you start debugging ASP.NET projects and choose Google Chrome as your browser, Visual Studio will debug your JavaScript running in Chrome. Bunun yerine tarayıcı içi geliştirme araçlarını kullanmayı tercih ederseniz, Araçlar > Seçenekler > Hata Ayıklama altında bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.If you prefer to use the in-browser development tools instead, you can disable this feature under Tools > Options > Debugging.


Canlı Birim Testi Live Unit Testing

Live Unit Testing (Şekil 33) Visual Studio 2017 Enterprise sürümünde bulunan ve düzenleyicide birim testi sonuçlarını ve kod kapsamını canlı görüntüleyen bir özelliktir.Live Unit Testing (Figure 33) is a capability in the Visual Studio 2017 Enterprise edition that displays unit test results and code coverage live in the editor. .NET Framework’ü hedefleyen C# ve VB projeleri için MSTest, xUnit ve Nunit’i destekler.It supports MSTest, xUnit, and Nunit for C# and VB projects targeting .NET Framework.

Live Unit Testing
(Şekil 33) Canlı Birim Testi(Figure 33) Live Unit Testing

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Canlı Birim Testi bloguna bakın.See the Live Unit Testing blog for more details.


Test Araçları Testing Tools

Test Gezgini’ni kullanarak test çalışması iş öğeleriyle otomasyonu ilişkilendirin.Associate automation with test case work items using Test Explorer

Şimdi Test Gezgini’nde bir test yöntemi seçerek test çalışması iş öğeleriyle (Şekil 34) otomasyonu ilişkilendirebilirsiniz.You can now associate automation with test case work items (Figure 34) by selecting a test method in the Test Explorer. Bu yeni deneyim, seçilen test yöntemi için mevcut tüm ilişkileri görüntülemenize de olanak tanır.This new experience also allows you to view any existing associations for the chosen test method.

Yalnızca Test Gezgini’nde bir teste sağ tıklayın...Simply right click a test in the Test Explorer...

Test Explorer Associate Automation
(Şekil 34) Test Gezgini Otomasyonu İlişkilendirme(Figure 34) Test Explorer Associate Automation

...ve ilişkilendirme oluşturmak için bir test çalışması kimliği sağlayın (Şekil 35)....and provide a test case ID to create an association (Figure 35).

Associate Automation
(Şekil 35) Otomasyonu İlişkilendirme(Figure 35) Associate Automation
*

Visual Studio’nun önceki sürümlerinde, bu işlem iş öğesi formu kullanılarak yapılıyordu.In previous versions of Visual Studio, this could be done using the work item form. İş öğesi formuna dayanan deneyim, Araçlar | Seçenekler (Şekil 36) kullanılıp uyumluluk modu açılarak etkinleştirilebilir.The work-item form based experience can be enabled by turning on the compatibility mode using Tools | Options (Figure 36).

Work Item Form Compatibility mode
(Şekil 36) İş Öğesi Formu Uyumluluk modu(Figure 36) Work Item Form Compatibility mode

Takım Gezgini Team Explorer

Yeni Git ÖzellikleriNew Git Features

Visual Studio 2017’ye, IDE’den çıkmadan uçtan uca iş akışınızda daha fazla işlem yapmanıza olanak tanıyan yeni Git özellikleri ekledik.We've added new Git features to Visual Studio 2017 that allow you to do more of your end-to-end workflow without leaving the IDE. Giden işlemeler için farkları kolayca görüntüleyebilir, yeniden temellendirmeyi tamamlamak için zorla gönderim veya değiştirilmiş işleme için gönderim gerçekleştirebilir, yukarı akış dalınızın ayarını kaldırabilir ve VS’den bir düzeltme eki yeniden temellendirme işlemini devam ettirebilirsiniz.You can easily view the diff for outgoing commits, perform a force push to complete a rebase or push an amended commit, unset your upstream branch, and continue a patch rebase from VS. Ayrıca, git.exe’ye geçtik.Additionally, we have moved to git.exe. Bu sayede en güncel özellikleri sağlayabiliyoruz.This allows us to provide the most up-to-date features. SSH’yi destekliyoruz, yapılandırma seçeneklerinize saygı duyuyoruz ve Takım Gezgini’nde tam olarak komut satırında gördüğünüz şeyleri gösteriyoruz.We support SSH, respect your config options, and show in Team Explorer exactly what you see in the command line. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, blog gönderisini gözden geçirin.To learn more about these features, check out the blog post.

VSTS/TFS’ye BağlanmaConnect to VSTS/TFS

Visual Studio başlangıç sayfasında ve Takım Gezgini’nde, VSTS/TFS’de projelere bağlanma ve depoları kopyalama işlemi kişiselleştirilmiş ve rahatlatılmıştır; artık bağlantı kurulacak projeler ve depolar daha hızlı ve daha kolay bulunabilir.On the Visual Studio start page and in Team Explorer, the process for connecting to projects and cloning repos in VSTS/TFS has been personalized and streamlined, making it faster and easier to find the projects and repos to connect to. Yepyeni Bağlan sayfamızda, yalnızca tüm VSTS/TFS sunucularınız genelinde eşlediğiniz ve kopyaladığınız projelerle depolar gösterilir (her projenin her deposu yerine).Our brand new Connect page shows only the projects and repos that you have mapped and cloned across all your VSTS/TFS servers (rather than every repo for every project). Buna ek olarak, artık depoları kopyalamadan önce projeye bağlanmanız gerekmez.Additionally, you no longer need to connect to a project before cloning repos.

VSTS ve TFS’ye bağlanmaya yönelik iletişim kutusunu başlattığınızda yeniden tasarlanan UX’i göreceksiniz.When you launch the dialog to connect to VSTS and TFS, you will see the redesigned UX. Eklediğiniz tüm TFS sunucularından sonra seçili kullanıcı hesabınıza yönelik tüm VSTS sunucularının, projelerin ve depoların geldiğini göreceksiniz.You will see any TFS servers you've added followed by all VSTS servers, projects, and repos for your selected user account. Sonuçlar, daha gelişmiş bir gezinti olanağı sağlayan bir ağaç şeklinde listelenir.The results are listed in a tree to allow for improved navigation. Depolara ek olarak koleksiyonlara veya projelere bağlanabilirsiniz.You can connect to collections or projects in addition to repos. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Takım Projelerine Bağlanma.For more information, see Connect to Team Projects.

İş Öğesi FormlarıWork Item Forms

Visual Studio 2017’den Visual Studio Team Services’a bağlandığınızda ve bir iş öğesini açtığınızda, iş öğesi formu web tarayıcınızda görüntülenir (Şekil 37).When you connect to Visual Studio Team Services from Visual Studio 2017 and open a work item, the work item form will appear in your web browser (Figure 37). Öte yandan, Team Foundation Server 2015 veya önceki sürümlere bağlanırsanız, eski iş öğesi formlarını görürsünüz.However, if you connect to Team Foundation Server 2015 or earlier, you will see the legacy work item forms.

Work Item Form in Team Explorer
(Şekil 37) Takım Gezgini’nde İş Öğesi Formu(Figure 37) Work Item Form in Team Explorer

Geliştirilmiş Visual Studio Geri Bildirim İş Akışı Enhanced Visual Studio Feedback Workflow

Visual Studio 2017, daha iyi izleme ve işbirliği için yükseltilmiş bir geri bildirim deneyimi içerir.Visual Studio 2017 includes an upgraded feedback experience for better follow-up and collaboration. Bu yükseltme kapsamında, işbirliğine daha uygun bir Sorun Bildirme deneyiminin yanı sıra eksiksiz bir uçtan uca geri bildirim çözümü sağlamaya yönelik kapsamlı bir web portalı sunuyoruz.As part of this upgrade, you will notice a more collaborative Report-a-Problem experience in Visual Studio supplemented by a comprehensive web portal for a complete end-to-end feedback solution. Artık Visual Studio IDE’nin Sorun Bildir özelliğini kullanarak sağladığınız tüm geri bildirimlerde arama yapabilir, bunları izleyebilir, oylayabilir ve en son güncelleştirmeleri alabilirsiniz.You can now search, follow, vote, and get the latest updates on all feedback you have provided via Visual Studio IDE’s Report a Problem feature. Sizden aldığımız çok sayıda geri bildirimden yola çıkılarak tasarlanan bu geliştirilmiş deneyimler, sizinle ekiplerimiz arasında çift yönlü iletişim olanağı sağlıyor.These enhanced experiences address much of the feedback we received from you and enable bidirectional communication between our teams and you.


Visual Studio Genişletilebilirliği Visual Studio Extensibility

Yeni Genişletilebilirlik BiçimiNew Extensibility Format

Visual Studio 2017’deki yeni yükleyici teknolojisi, yüklü araçlar üzerinde daha fazla denetim sahibi olmanızı sağlar.The new installer technology in Visual Studio 2017 gives you greater control over the tools that are installed. Bazı kullanıcılar yalnızca temel Visual Studio düzenleyicisini yüklerken diğerleri birçok iş yükünü yükleyebilir.Some users may install just the core Visual Studio editor while others may install several workloads. Uzantı yazarları artık, önkoşul niteliğindeki özelliklerin ve uzantıların yüklü olduğundan emin olmak amacıyla uzantı için gerekli bileşenleri bildirim içinde tek tek belirtebilir.To ensure that the prerequisite features and extensions required are installed, extension authors will now be able to specify the individual components required by their extension in the manifest.

Kullanıcılar yeni VSIX biçimi kullanılarak oluşturulmamış bir uzantıyı yüklemeye çalıştığında uyarılır.Users will be warned when trying to install an extension that was not built using the new VSIX format. Eski VSIX biçimi gerekli önkoşulları tanımlamaz ve bu önkoşullar Visual Studio 2017 tarafından karşılanmıyorsa çalışmayabilir.The old VSIX format does not specify prerequisites needed and may fail to work if those prerequisites are unavailable in Visual Studio 2017. Yeni VSIX biçimi geriye dönük uyumludur ve Visual Studio 2012’ye kadar olan eski Visual Studio sürümlerini hedefleyebilir.The new VSIX format is backwards compatible and can target past versions of Visual Studio up until Visual Studio 2012.

VSIX bildirim tasarımcısı, bildirimde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleştirildi.The VSIX manifest designer has been updated to reflect the changes to the manifest. Uzantı geliştiricileri, uzantıları için bir önkoşul olarak belirtebilecekleri yüklü bileşenlerin listesini önkoşul sekmesinde (Şekil 38) bulabilir.In the prerequisite tab (Figure 38), extension developers can find a list of installed components to specify as a prerequisite for their extension.

Prerequisite tab
(Şekil 38) Önkoşul sekmesi(Figure 38) Prerequisite tab

Uzantı yüklendiği sırada VSIX yükleyicisi (Şekil 39) hangi bileşenlerin eksik olduğunu gösterir ve bunları uzantıyla birlikte yükler.During the installation of the extension, the VSIX installer (Figure 39) will indicate which components are missing and will install them alongside the extension.

VSIXInstaller
(Şekil 39) VSIXInstaller(Figure 39) VSIXInstaller

Uzantıları Toplu Olarak DeğiştirmeModify Extensions in Bulk

Uzantılar ve Güncelleştirmeler iletişim kutusunda (Şekil 40) artık Visual Studio’yu yeniden başlatmanıza gerek kalmadan birden çok uzantıyı yüklenmek, güncelleştirilmek ve kaldırılmak üzere zamanlayabilirsiniz.In the Extensions and Updates dialog (Figure 40), you can now schedule multiple extensions for installation, update, and uninstallation before needing to restart Visual Studio. Sağ alt köşede, zamanlanan görevlerin bir özeti bulunur.In the lower right corner, there is a summary of the scheduled tasks. Zamanlanmış bir değişikliği kaldırmak için yüklenmek üzere zamanlanmış olan bir uzantının yanındaki X işaretine tıklayın.To remove a scheduled modification, click the X next to an extension that is currently scheduled to install.

Extensions and Updates Dialog
(Şekil 40) Uzantılar ve Güncelleştirmeler İletişim Kutusu(Figure 40) Extensions and Updates Dialog

VSIX Yükleyicisi tüm Visual Studio pencerelerinin kapatıldığını algıladığında, zamanlanan değişiklikleri tamamlamaya başlar (Şekil 41).Once the VSIX Installer has detected that all Visual Studio windows are closed, it will start to complete the scheduled modifications (Figure 41).

Batched Modification Installer
(Şekil 41) Toplu Değişiklik Yükleyicisi(Figure 41) Batched Modification Installer

Ngen DesteğiNgen Support

Artık bütünleştirilmiş kodları Ngen’i kullanarak yüklemeyi seçebilirsiniz (Şekil 42).You can now choose to install assemblies using Ngen (Figure 42).

NGEN Properties
(Şekil 42) NGEN Özellikleri(Figure 42) NGEN Properties
 • Ngen - Bütünleştirilmiş kodda Ngen kullanılıp kullanılmayacağı.Ngen - Whether or not to use Ngen on the assembly.
 • Ngen Uygulaması - /ExeConfig anahtarı aracılığıyla Ngen’e geçirilecek uygulama.Ngen Application - The application to pass into Ngen via the /ExeConfig switch.
 • Ngen Mimarisi - Yerel görüntü için hedef mimari.Ngen Architecture - The target architecture for the native image. Seçenekler şunlardır: x86, x64 ve tümü.Options are: x86, x64, and all.
 • Ngen Önceliği - Ngen öncelik düzeyi.Ngen Priority - Ngen priority level.

Dosyaları Uzantı Dizini Dışına YüklemeInstall Files Outside of Extension Directory

Artık dosyaları uzantı dizininin dışında kalan belirli bir klasör listesine yüklemeyi tercih edebilirsiniz (Şekil 43).You can now choose to install files to a select list of folders that are outside of the extension directory (Figure 43).

VSIX Properties
(Şekil 43) VSIX Özellikleri(Figure 43) VSIX Properties
 • VSIX’e Ekle - Dosyayı VSIX’inize ekleyin.Include in VSIX - Include the file in your VSIX.
 • Yükleme Kökü - Dosyanın yükleneceği kök dizin.Install Root - The root directory to install the file. Seçenekler: Varsayılan (uzantı dizini içine yükleme), PublicAssemblies, ReferenceAssemblies, MSBuild, Schemas, Licenses, RemoteDebugger ve VSTargets.Options are: Default (install inside the extension directory), PublicAssemblies, ReferenceAssemblies, MSBuild, Schemas, Licenses, RemoteDebugger, and VSTargets.
 • Hedef Yol - Kullanıcının makinesine yüklenecek dosyanın adı.Target Path - The name of the file to be installed on the user's machine.
 • VSIX Alt Yolu: Yükleme Kökü altında dosyanın yükleneceği alt yol.VSIX Sub Path - The sub path under the Install Root where the file will be installed.

Dolaşım Uzantısı Yöneticisi Roaming Extension Manager

Visual Studio 2017 sürümünde yeni eklenen Dolaşım Uzantısı Yöneticisi, tüm geliştirme ortamlarınızda sık kullandığınız uzantıları izlemenize yardımcı olur.New in Visual Studio 2017, the Roaming Extension Manager helps you keep track of your favorite extensions across all of your development environments. Uzantılarınızın dolaşıma açılması, bulutta eşitlenmiş bir liste oluşturarak yüklediğiniz uzantıların izlenmesini sağlar.Roaming your extensions keeps track of the extensions you have installed by creating a synchronized list in the cloud.

Visual Studio’da oturum açtığınızda Araçlar > Uzantılar ve Güncelleştirmeler’de, Uzantı Dolaşımı Yöneticisi’ne tıklayarak uzantılarınızın listesini görebilirsiniz (Şekil 44).When you sign into Visual Studio, you can quickly see a list of your extensions from Tools > Extensions and Updates, and click Roaming Extension Manager (Figure 44). Bu özellik, hangi uzantıları yüklediğinizi izler ve Dolaşım listenize hangilerinin ekleneceğini seçmenize olanak tanır.It tracks which extensions you have installed and lets you choose which ones are added to your Roaming list. Galeride her gün yenilerini bulabileceğiniz uzantılar sayesinde, bu araç tüm geliştirme ortamlarını sık kullandığınız uzantılarla ayarlamayı hızlandırır ve kolaylaştırır.With new extensions appearing in the gallery every day, this tool makes it quick and easy to set up each dev environment with your favorite extensions.

The new Roaming Extension Manager in the Visual Studio IDE
(Şekil 44) Visual Studio IDE’de yeni Dolaşım Uzantısı Yöneticisi(Figure 44) The new Roaming Extension Manager in the Visual Studio IDE

Bu özelliği kullanırken 3 simge türü olduğunu göreceksiniz:When using this feature, you will notice 3 icon types:

 • Dolaşıma Açıldı Simgesi Dolaşıma Açıldı Simgesi: Dolaşım Listenize dahil olduğu halde bu makinede yüklü olmayan bir uzantıyı gösterir.Roamed Icon Roamed Icon - Denotes an extension that is part of your Roaming List, but not installed on this machine. "İndir" düğmesini kullanarak bunları yükleyebilirsiniz.You can install these via the "Download" button.
 • Dolaşıma Açıldı ve Yüklendi Simgesi Dolaşıma Açıldı ve Yüklendi Simgesi: Dolaşım Listenize dahil olan ve bu ortama yüklenen tüm uzantıları gösterir.Roamed and Installed Icon Roamed & Installed Icon - Denotes all extensions that are part of your Roaming List and installed in this environment. Dolaşımı kullanmak istemediğinize karar verirseniz “Dolaşımı Durdur” düğmesiyle bunları kaldırabilirsiniz.If you decide you do not want to roam, you can remove these via the "Stop Roaming" button.
 • Yüklü Simgesi Yüklü Simgesi: Bu ortamda yüklü, ancak Dolaşım Listenize dahil olmayan tüm uzantıları gösterir.Installed Icon Installed Icon - Denotes all extensions that are installed in this environment, but are not part of your Roaming List. "Dolaşımı Başlat" düğmesiyle uzantılar dolaşım listesine eklenebilir.Extensions can be added to roaming list via the "Start Roaming" button.

Bu simgeler size listenizin geçerli durumunu gösterir.These icons will show you the current status of your list. Tüm uzantıları istediğiniz durumda tutarak içerikleri dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz!You can have any extension in any state, so customize to your heart's content! İsterseniz sizin yerinize biz de yapabiliriz!Or let us do it for you! Oturumunuz açıkken indirilen tüm uzantılar, Dolaşıma Açıldı ve Yüklü olarak listenize eklenir. Böylece, Dolaşım listenizin bir parçası olan bu uzantılara herhangi bir makineden erişebilirsiniz!Any extension downloaded while you are signed in will be added to your list as Roamed & Installed and will therefore be part of your Roaming list, giving you access to it from any machine!

Proje ve Öğe Şablonlarını Bulma Discovery of Project and Item Templates

Visual Studio 2017’den başlayarak, şablon bulma performansını geliştirmek için Visual Studio’nun proje ve öğe şablonlarını kullanma biçiminde çığır açan bir değişiklik yapılmıştır.Starting in Visual Studio 2017, there is a breaking change with how Visual Studio consumes project and item templates to improve the performance of template discovery. Şimdi yeni keşif mekanizması, “vstemplate” şemasını izleyen tüm öğe ve proje şablonlarının şablon bildirim dosyalarında tanımlanmasını gerektirir.The new discovery mechanism now requires all item and project templates following "vstemplate" schema to be defined in template manifest files. Şablon bildirim dosyasında tanımlamadığınız Visual Studio şablonları artık Yeni Proje ve Yeni Öğe iletişim kutularında gösterilmeyecektir.Visual Studio templates that you do not define in a template manifest file will no longer be visible in New Project or New Item dialogs. Yeni genişletilebilirlik araçları VSIX derleme zamanında bildirim oluştururken, bir MSI paketi kapsamında kullanıma sunulan Visual Studio şablonlarınız varsa, bu şablonlar için şablon bildirim dosyalarını kendiniz oluşturmanız gerekir.While the new extensibility tooling will generate a manifest during VSIX build time, if you have Visual Studio templates released as part of an MSI package, you must manually generate template manifest files for those templates. Daha fazla bilgi edinmek için MSDN’deki Upgrading Custom Project and Item Templates for Visual Studio 2017 (Visual Studio 2017 için Özel Proje ve Öğe Şablonlarını Yükseltme) sayfasına bakın.For more information, see the Upgrading Custom Project and Item Templates for Visual Studio 2017 MSDN page.


.NET Core ve ASP.NET Core .NET Core and ASP.NET Core

Bu, yeni MSBuild tabanlı .NET Core Araçları’nın son 1.0 sürümünü içerir.This contains the 1.0 final release of the new MSBuild based .NET Core Tools. Visual Studio 2017’yi kullanarak, .NET Standart kitaplıkları, .NET Core uygulamaları/kitaplıkları ve yeni csproj biçimini kullanan ASP.NET web projeleri oluşturabilirsiniz.Using Visual Studio 2017, you can create .NET Standard libraries, .NET Core apps/libraries and ASP.NET web projects that use the new csproj format.

.NET Core araçları yükleyicide “ASP.NET ve web geliştirme” iş yüküne otomatik olarak dahil edilir ve “.NET masaüstü uygulama geliştirme” iş yükünde isteğe bağlı olarak gösterilir..NET Core tooling is automatically included in the “ASP.NET and web development” workload and an optional component in the “.NET desktop development” workload in the installer. Yalnızca çoklu platform kullanımı için .NET Core uygulamaları geliştirmek istiyorsanız, yükleyicinin “Diğer Araç Takımları” bölümündeki “.NET Core çoklu platform geliştirme” iş yükünü kullanarak yalnızca .NET Core ve ASP.NET Core araçlarını yükleyebilirsiniz.If you only want to develop .NET Core applications for cross platform use, you can install just the .NET Core and ASP.NET Core tools using the “.NET Core cross-platform development” workload from the “Other Toolsets” section of the installer.

Bu sürümdeki üst düzey özellikler arasında şunlar bulunur:High-level features in this release include the following:

 • Projeyi kaldırmak zorunda kalmadan el ile düzenlenmesini kolaylaştıran basitleştirilmiş csproj proje biçimine sahip .NET Core projeleri için MSBuild desteği.MSBuild support for .NET Core projects, with a simplified csproj project format that makes it easier to edit by hand, without the need to unload the project.
 • .NET Core .csproj dosyasını düzenlemek, Çözüm Gezgini’nde projeye sağ tıklayıp “Düzenle”yi seçmek kadar basit bir işlemdir.Editing .NET Core .csproj file is as simple as a right click on project in Solution Explorer and choosing “Edit”.
 • Proje dosyasında dosya joker karakterleri desteği. Tüm kaynak kod dosya adlarını sıralamanız gerekmez ve bu da csproj dosyasının küçük boyutlu kalmasını sağlar.Support for file wildcards in project file, where you don’t have to enumerate all the source code file names, which keeps the csproj file compact in size.
 • NuGet paket başvuruları artık csproj dosyasının bir parçasıdır. Böylece tüm proje başvuruları tek bir dosyada birleştirilir.NuGet package references are now part of the csproj file, consolidating all project references in one file.
 • .NET Core, .NET Standard ve .NET Framework projeleri arasında birlikte çalışma.Interop between .NET Core, .NET Standard and .NET Framework projects. Örneğin .NET Core projesi bir .NET Standard projesine, projeden projeye destek ekleyebilir.For example, a .NET Core project can add a project-to-project reference to a .NET Standard project.
 • Tek bir projede birden çok hedef çerçeveyi çapraz hedefleme.Cross-target multiple target frameworks in one project.
 • Mevcut project.json .NET Core projeleri Visual Studio’da açıldığında otomatik olarak csproj’a geçirilir veya bunları .NET Komut Satırı Arabirimi’ni (CLI) kullanarak el ile geçirebilirsiniz.Existing project.json .NET Core projects will automatically migrate to csproj when opened in Visual Studio, or you can manually migrate them using the .NET Command Line Interface (CLI).
 • Docker desteği ve Visual Studio IDE içerisinden Azure Container Services’a sürekli derleme teslimatı ile ASP.NET Core uygulamanız için kolayca sürekli derleme tümleştirmesi yapılandırın.Easily configure continuous build integration for your ASP.NET Core application with Docker support and continuous build delivery to your Azure Container Services from within the Visual Studio IDE.

Diğer ayrıntılar için .NET bloguna bakın.See the .NET blog for more details.


Evrensel Windows Uygulama Geliştirme Araçları Tools for Universal Windows App Development

Güncelleştirilmiş .NET Yerel Araç ZinciriUpdated .NET Native Toolchain

Bu güncelleştirilmiş .NET Yerel araç zinciri, Visual Studio’daki yönetilen UWP uygulamaları için çalışma zamanı performansını geliştirmeye yönelik çeşitli iyileştirmeler ekler.This updated .NET Native toolchain adds several optimizations to improve runtime performance for managed UWP apps in Visual Studio. Sürüm, başlıca müşteri geri bildirimlerine çözüm getiren ve bir bütün olarak araç zincirinin kalitesini geliştiren 600’den fazla hata düzeltmesi ve özellik içerir.The release includes more than 600 bug fixes and features to address key customer feedback and improve the overall quality of the toolchain.

5.3.0 Microsoft.NETCore.UniversalWindowsPlatform Paketi5.3.0 Microsoft.NETCore.UniversalWindowsPlatform Package

.NET Core NuGet çerçevesi kitaplıklarında yapılan bu güncelleştirme, müşteriler tarafından bildirilen bir dizi önemli soruna çözüm getirir.This update to the .NET Core NuGet framework libraries addresses a number of key issues reported by customers. Mevcut UWP projeleri, bu yeni sürüme güncelleştirmek için NuGet başvuru yöneticisini kullanabilir.Existing UWP projects can use the NuGet reference manager to update to this new version. Ayrıca, yeni .NET Core paketi .NET Native araç zincirini içerir.In addition, the new .NET Core package includes the .NET Native toolchain.

Windows 10 Yıldönümü Güncelleştirmesi SDK’sı ve ÖykünücüsüWindows 10 Anniversary Update SDK and Emulator

Bu sürümü Windows 10 Yıldönümü Güncelleştirmesi için Windows SDK’sı ve Windows Phone öykünücüsü eklenmiştir.The Windows SDK and Windows Phone emulator for the Windows 10 Anniversary Update are included in this release.

 • Araç kutusundan oluşturulan UI Öğeleri artık daha az XAML Etiketi ile oluşturulur ve bunun sonucunda hem daha temiz hem de daha okunabilir XAML ortaya çıkar.UI Elements created from the Toolbox will now be created with fewer XAML Tags, resulting in cleaner, more readable XAML.
 • XAML Tasarımcısı’ndaki yeni seçenekler aracı, geliştiricinin tasarım yüzeyinde önizleme yapmak üzere UI temasını ve Yüksek Karşıtlık ayarlarını seçmesini sağlar.A new options tool on the XAML Designer allows the developer to select the UI theme and High Contrast settings to be previewed on the design surface.
 • Özellikler penceresindeki değer düzenleyicileri, artık "60+20" gibi basit matematik denklemlerini kabul eder.The value editors in the Properties window now accept simple mathematical equations, such as "60+20". Denklemler hemen değerlendirilir (bu durumda, 80) ve elde edilen değer XAML’ye eklenir.The equations will be immediately evaluated (in this case, 80) and their resulting value put into the XAML.

Bildirim Tasarımcısı’nda Görsel Varlıklar Oluşturma ÖzelliğiManifest Designer Capability for Creating Visual Assets

Bildirim Tasarımcısı (Şekil 45) görsel olarak yenilenmiştir ve artık ek olarak UWP uygulamalarınız için görsel varlık oluşturma özelliğine sahiptir.The Manifest Designer (Figure 45) has undergone a visual refresh, and now has the added capability of generating visual assets for your UWP apps. Artık, tek bir kaynak resmi kullanarak uygulamanızın hedeflediği her tür cihaza uyacak herhangi bir ölçekte veya tüm ölçeklerde kutucuklar, logolar, simgeler ve karşılama ekranları oluşturabilirsiniz.You can now use a single source image to create tiles, logos, icons, and splash screens at any or all scales to fit every type of device your app targets.

Manifest Visual Asset Generator
(Şekil 45) Bildirim Görsel Varlık Oluşturucusu(Figure 45) Manifest Visual Asset Generator

UI AnaliziUI Analysis

Evrensel Windows platform araçları, artık ortak erişilebilirlik ve performans sorunlarını algılama özelliğine sahiptir.The Universal Windows platform tooling now has the ability to detect common accessibility and performance related issues. Tanılama Araçları penceresinin Araç Seçin menüsündeki "UI Analizi" aracı etkinleştirildiğinde bu sorunlar, nasıl ve neden giderilmesi gerektiğini açıklayan yararlı makalelerin bağlantılarıyla birlikte bildirilir.By enabling the "UI Analysis" tool in the Select Tools menu of the Diagnostic Tools window, these issues will be reported along with links to helpful articles explaining how and why the issues should be addressed. UI Analizi etkin olarak geliştirme yapılması, UI performansını ve erişilebilirliğini uygulama geliştirmenizin ön planına taşır.Developing with UI Analysis enabled brings UI performance and accessibility to the forefront of your application development.


Xamarin Xamarin

Xamarin 4.4, Visual Studio 2017’ye eklenmiştir.Xamarin 4.4 is included in Visual Studio 2017. Daha fazla bilgi için bkz. Xamarin sürüm notları.For more information, see the Xamarin release notes.

Visual Studio 4.4 için Xamarin sürümü, Xamarin.iOS 10.8 ve Xamarin.Android 7.2 sürümlerini güncelleştirir.This Xamarin for Visual Studio 4.4 release updates Xamarin.iOS 10.8 and Xamarin.Android 7.2 releases.

Hata düzeltmeleriBug fixes

Bu sürüm aşağıdaki düzeltmeleri içerir:This release includes the following fixes:

 • iOS Extension uygulamaları, “Yetkilendirme verileri okunamadı” hatasıyla oluşturma işlemini gerçekleştiremiyor.(4.4.0.31)iOS Extension apps fail to build with error "cannot read Entitlements data".(4.4.0.31)
 • Watson raporları için simgeleri içerir.(4.4.0.6)Includes symbols for Watson reports.(4.4.0.6)
 • Çözüm, ayrıca Wix projesi içeriyorsa Android dağıtımı başarısız oluyor.(4.3.1.39)Android deployment fails if solution also contains a Wix project.(4.3.1.39)
 • Bazı iOS projelerini kilitli açma.(4.3.1.39)Deadlock opening some iOS projects.(4.3.1.39)
 • Kesme noktaları, ikinci düzey PCL başvurularına isabet etmiyor.(4.3.1.39)Breakpoints won't hit on second-level PCL references.(4.3.1.39)
 • Eksik CodeSignNativeLibraries görevi nedeniyle oluşan iOS sorunu giderilir.(4.3.1.39)Fixes iOS issue due to missing CodeSignNativeLibraries task.(4.3.1.39)
 • Mac sunucusuna bağlandıktan sonra görsel taslak açılırken meydana gelen hata.(4.3.1.39)Error opening storyboard after connecting to Mac server.(4.3.1.39)
 • Android sınıf kitaplığı projesi , Özellik sayfasında yalnızca “Android Sürümü kullanarak derleme” özelliğini içermeli.(4.3.1.39)Android class library project should only include "Compile using Android Version" on Property page.(4.3.1.39)
 • Visual Studio, “Araçlar->Seçenekler->Xamarin-> Diğer” sekmesine giderken donuyor.(4.3.1.39)Visual Studio hangs when going to the "Tools->Options->Xamarin->Other" tab.(4.3.1.39)
 • Visual Studio, bazı ortamlarda çapraz platform çözümü yüklerken kilitleniyor.(4.3.1.1)Visual Studio hangs loading a cross-platform solution in some environments.(4.3.1.1)
 • VS Proje Şablonlarında Microsoft.Csharp’a başvurulmuyor.(4.3.1.1)Microsoft.Csharp not referenced in VS Project Templates.(4.3.1.1)
 • Yapılandırılan User Shell bash söz dizimini kullanmıyorsa Mac sunucusuna bağlanamıyor.(4.3.1.1)Cannot connect to Mac server if configured User Shell doesn't use bash syntax.(4.3.1.1)
 • Test Bulut’una Gönder seçeneği eksik (VS2013 ve vs2015’te düzeltildi).(4.3.1.1)Submit to Test Cloud option missing (fixed on VS2013 and VS2015).(4.3.1.1)
 • Değişke/Özellik adı, başka bir şeyin Sınıf adıyla aynı olduğunda hata ayıklayıcı karıştırabiliyor.(4.3.1.1)Debugger gets confused when Variable/Property name is same as Class name of something else.(4.3.1.1)
 • Varlık kataloğundan ayarlanan görüntü, yeniden adlandırılamıyor.(4.3.1.1)Image set from asset catalog can't be renamed.(4.3.1.1)
 • 'Resources' klasörü, izleme uzantısı projelerinde zorla gizleniyor.(4.3.1.1)The 'Resources' folder is being forcibly hidden in watch extension projects.(4.3.1.1)
 • "Kaynaklar" klasörü içindeki "Assets.xcasset" klasörü, tvOS projeleri için gizlenmiyor.(4.3.1.1)"Assets.xcasset" folder within "Resources" is not being hidden for tvOS projects.(4.3.1.1)

Apache Cordova için Visual Studio Araçları Visual Studio Tools for Apache Cordova

Bu Visual Studio 2017 sürümü, aşağıdaki geliştirmeleri içerir:This Visual Studio 2017 release includes the following improvements:

 • Cordova Simulate - Yeni bir tarayıcı tabanlı simülatör, hızla kod yazmanıza ve sonuçları hemen tarayıcıda görmenize olanak tanır (Şekil 46).Cordova simulate - A new browser-based simulator enables you to code fast and see the results immediately in the browser (Figure 46). Canlı yeniden yükleme, eklenti benzetimi ve Ionic Framework desteği, Visual Studio’ya piyasadaki en hızlı geliştirici iş akışını sağlar.Live reload, plugin simulation, and support for Ionic Framework give Visual Studio the fastest developer workflow on the market.
Cordova simulate
(Şekil 46) Cordova benzetimi(Figure 46) Cordova simulate
 • iOS 10 ve XCode 8 desteği: iOS geliştirme için remotebuild sunucu aracısının güncelleştirmesi, artık XCode 8 desteği içeriyor.Support for iOS 10 & XCode 8 - An update of the remotebuild server agent for iOS development now includes support for XCode 8.

 • Hata renklendirme: Derleme hatalarını tanılamak için genellikle geliştiricilerin derleme çıkışını okuması gerektiğinden, okumayı kolaylaştırmak için derleme çıkışı bölmesindeki hataları renklendirmeye başladık (Şekil 47).Error colorization - Because diagnosing build failures often requires developers to read through build output, we have started to colorize errors in the build output pane for easier reading (Figure 47). Ayrıca, geliştiricilerin derleme işleminin neresinde hata oluştuğunu belirlemesi için derleme işlemindeki adımları açıklamak üzere üst bilgiler ekledik.Moreover, we have added headers to delineate steps in the build process to help developers identify where in the build process the failure occurred.

Colorized Errors
(Şekil 47) Renklendirilmiş Hatalar(Figure 47) Colorized Errors
 • Ürün içi alım: Cordova uygulamalarını daha hızlı oluşturmaya başlamanızı sağlayacak yeni basit yüklemeye ek olarak şimdi de geliştirmeniz devam ettikçe Visual Studio içinden ek yapı taşları almanız için yollar ekledik (Şekil 48).In-product acquisition - In addition to the new light-weight installation to get you building Cordova apps faster, we have now added pathways from within Visual Studio to acquire additional build pieces as your development continues (Figure 48). Android veya Windows bileşenlerini yüklemediyseniz Visual Studio kurulumunu başlatan ve yükleme işleminde size kılavuzluk eden dağıtım çubuğu aracılığıyla bu bileşenleri elde edebilirsiniz.If you have not installed Android or Windows components, you can get them through the deploy bar, which will launch Visual Studio setup and guide you through the installation process.
In-product acquisition
(Şekil 48) Ürün içi alım(Figure 48) In-product acquisition
 • Hızlı, güvenilir derlemeler: Tam olarak doğrulanmış bir araç zinciri sağlayan ve 3. taraf bileşenlerden oluşan bir çevrimdışı yüklemeyi de içeren yeni Visual Studio Yükleyicisi, sorunlarının giderilmesi ve düzeltilmesi daha kolay olan daha hızlı derlemeler sağlar.Fast, reliable builds - The new Visual Studio Installer, combined with offline installation of a fully validated toolchain of 3rd party components, provides for faster builds that are also easier to troubleshoot and fix.

Önemli

Android ve Windows için derleme araçları ve öykünücüler şimdi isteğe bağlıdır.Build tools and emulators for Android and Windows are now optional. Bunları, derleme/dağıtma menü çubuğu aracılığıyla dinamik olarak elde edebilirsiniz.You can acquire them dynamically through the build/deploy menu bar. Visual Studio’nun bu sürümü Windows Mağazası 8.1 projelerini desteklemez.This release of Visual Studio does not support Windows Store 8.1 projects. Cordova projelerinizi Windows 10’u hedefleyecek şekilde güncelleştirmenizi öneririz.We recommend that you update your Cordova projects to target Windows 10. Desteklenen en düşük Cordova sürümü 6.0.0’a yükseltilmiştir.Minimum supported Cordova version is raised to 6.0.0. 6.0.0’dan daha düşük bir Cordova sürümünü hedefleyen projelerin, Visual Studio 2017 sürümünde derlenmesi ve dağıtılması için config.xml içinde yükseltilmesi gerekir.Projects targeting a Cordova version lower than 6.0.0 will need to upgrade their project in config.xml to build and deploy in Visual Studio 2017.


Visual Studio için Node.js Araçları Node.js Tools for Visual Studio

Visual Studio için Node.js Araçları, Visual Studio'yu güçlü bir Node.js geliştirme ortamına dönüştürür.Node.js Tools for Visual Studio turns Visual Studio into a powerful Node.js development environment. Bu sürüm, aşağıdakiler dahil olmak üzere kararlılık, performans ve genel ürün kalitesine odaklanır:This release focuses on stability, performance, and overall product quality, including:

 • Yeni Salsa JavaScript dil hizmeti ile daha iyi tümleştirme.Better integration with the new Salsa JavaScript language service.
 • Daha az bellek ve CPU kullanımı, daha kısa proje yükleme süreleri.Reduced memory and CPU usage, and shorter project load times.
 • Pug şablon dosyaları için destek.Support for Pug template files.
 • Daha fazla güncel proje şablonu.More up-to-date project templates.
 • Mocha 3.x test çerçevesi için destek.Support for Mocha 3.x test framework.
 • Çok sayıda hata düzeltmesi.Numerous bug fixes.

Visual Studio için Node.js Araçları’nın bu sürümüne katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.Thank you to all the amazing contributors who made this release of Node.js Tools for Visual Studio possible. Daha fazla bilgi için, açık kaynak olarak sunulan GitHub’da Node.js Araçları projesini inceleyin.For more information, check out the open source Node.js Tools project on GitHub.


Unity için Visual Studio Araçları Visual Studio Tools for Unity

Tüm platformlarda Unity oyunları yazmak ve bunlarda hata ayıklamak için Visual Studio'yu kullanın.Use Visual Studio to write and debug Unity games for all platforms. Unity 3 için Visual Studio Araçları (Şekil 49), artık yeni Visual Studio 2017 yükleyicisindeki “Unity ile Oyun Geliştirme” iş yüküyle birlikte yüklenmek için hazırdır.Visual Studio Tools for Unity 3 (Figure 49) is now available to be installed with the "Game Development with Unity" workload in the new Visual Studio 2017 installer. Unity 3 için Visual Studio Araçları, artık aşağıdakiler dahil olmak üzere Unity geliştiricileri için kod düzenleme ve hata ayıklama deneyimini ve genel kod kalitesini iyileştirmeye odaklanır:Visual Studio Tools for Unity 3 focuses on improving the code editing and debugging experience for Unity developers as well as overall product quality, including:

 • Unity iletileri için IntelliSense desteği.IntelliSense support for Unity messages.
 • Unity iletilerinin kod renklendirmesi.Code colorization of Unity messages.
 • Unity hata ayıklayıcısında iyileştirilmiş ifade değerlendirmesi.Improved expression evaluation in the Unity debugger.
 • İleti alabilen tüm Unity türlerini desteklemek için iyileştirilmiş Unity ileti sihirbazları.Improved Unity message wizards to support all Unity types able to receive messages.
 • Çok sayıda hata düzeltmesi ve iyileştirme.Numerous bug fixes and optimizations.
Code completion session for Unity messages
(Şekil 49) Unity iletileri için kod tamamlama oturumu(Figure 49) Code completion session for Unity messages

RedgateRedgate

Visual Studio’ya Dahil Edilen Redgate Veri AraçlarıRedgate Data Tools Included with Visual Studio

Visual Studio 2017 DevOps özelliklerini SQL Server veritabanı geliştirmeye genişletmek amacıyla Redgate SQL Prompt Core, Redgate SQL Search ve Redgate ReadyRoll Core’dan oluşan Redgate Veri Araçları artık Veri Depolama ve İşleme iş yükünde kullanılabilir.To extend Visual Studio 2017 DevOps capabilities to SQL Server database development, Redgate Data Tools, comprising Redgate SQL Prompt Core, Redgate SQL Search, and Redgate ReadyRoll Core, are now available in the Data Storage and Processing workload.

 • Visual Studio Enterprise 2017’ye dahil edilen Redgate ReadyRoll Core, geçiş betikleri geliştirmenize, kaynak denetimini kullanarak veritabanı değişikliklerini yönetmenize ve SQL Server veritabanı değişikliklerinin yanı sıra uygulama değişikliklerinin dağıtımlarını da güvenli bir biçimde otomatikleştirmenize yardımcı olur.Redgate ReadyRoll Core, included with Visual Studio Enterprise 2017, helps you develop migration scripts, manage database changes using source control, and safely automate deployments of SQL Server database changes alongside applications changes.
 • Visual Studio Enterprise 2017 ile birlikte sunulan Redgate SQL Prompt Core, akıllı kod tamamlama sayesinde daha hızlı ve doğru bir şekilde SQL kodu yazmanıza yardımcı olur.Redgate SQL Prompt Core, included with Visual Studio Enterprise 2017, helps you write SQL more quickly and accurately with the help of intelligent code completion. SQL Prompt, veritabanı ve sistem nesnelerinin yanı sıra anahtar sözcükleri de otomatik olarak tamamlar ve yazdığınız sırada sütun önerileri sunar.SQL Prompt autocompletes database and system objects and keywords, and offers column suggestions as you type. Bu sayede, tüm sütun adlarını ve diğer adları hatırlamanız gerekmediğinden, daha temiz bir kod yazmanız ve daha az hata ile karşılaşmanız sağlanır.This results in cleaner code and fewer errors because you don’t need to remember every column name or alias.
 • Visual Studio 2017’nin tüm sürümlerine dahil edilen Redgate SQL Search, birden çok veritabanı genelinde SQL parçalarını ve nesnelerini hızla bulmanıza yardımcı olduğundan üretkenliğinizi artırır.Redgate SQL Search, included with all editions of Visual Studio 2017, increases your productivity by helping you quickly find SQL fragments and objects across multiple databases.

NuGet NuGet

Visual Studio 2017, NuGet 4.0’ı içerir.Visual Studio 2017 includes NuGet 4.0. Bu sürüm; birçok proje türü, kalite iyileştirme ve performans iyileştirmesi için paket başvurusu desteği sunmaya odaklanmıştır:This release is focused on supporting package reference for the majority project types, quality improvements, and performance improvements:

 • WPF, WindowsForms ve UWP projelerinde artık paketler, paket başvuruları kullanılarak yönetilebilir.In WPF, WindowsForms, and UWP projects, packages can now be managed using package references.
 • Basit Çözüm Geri Yükleme için NuGet geri yükleme desteği geliştirildi.NuGet restore support has been improved for Lightweight Solution Restore. Geri yükleme işlemleri artık herhangi bir projeyi yüklemeye gerek kalmadan gerçekleştirilebilir.Restores can now be performed without needing to load any projects.
 • .NET Core ve ASP.NET Core projelerinde, paketler artık paket başvuruları kullanılarak yönetilir.In .NET Core and ASP.NET Core projects, packages are now managed using package references.
 • Visual Studio 2017 ve üzeri sürümlerde, makine genelinde NuGet.config artık %PROGRAMFILES(X86)%\NuGet\Config\NuGet.config yolunda bulunmaktadır. Bundan sonra nuget.exe v4.0.0 + da makine genelindeki yapılandırma için yeni konumu dikkate alacaktır.In Visual Studio 2017 and above, the machine-wide NuGet.config is now located at %PROGRAMFILES(X86)%\NuGet\Config\NuGet.config. Going forward, nuget.exe v4.0.0 + will also consider the new location for the machine-wide configuration. Program verilerindeki NuGet.config’e artık örtük olarak başvurulmayacak veya bu yapılandırma nuget.config’in hiyerarşik birleştirmesi için dikkate alınmayacaktır.NuGet.config in program data will no longer be implicitly referenced or considered for the hierarchical merging of nuget.config.

XAML Uygulamaları için Araçlar Tools for XAML Apps

XAML Düzenleme ve Devam EtmeXAML Edit & Continue

Visual Studio artık, WPF veya Evrensel Windows Uygulamanız çalışırken XAML’yi düzenlemenize olanak tanır.Visual Studio now allows you to edit XAML while your WPF or Universal Windows App is running. Visual Studio’da uygulamanızda hata ayıklama işlemi yaparken, XAML kod düzenleyicisinde biçimlendirme değişiklik yapabilirsiniz ve yeniden derlemenize gerek kalmadan, bu değişiklik çalışan uygulamaya yansıtılır.While debugging your app in Visual Studio, you can make a change to the markup in the XAML code editor and the change will be reflected in the running app without having to recompile.

XAML Düzenleyicisi Üretkenlik GeliştirmeleriXAML Editor Productivity Enhancements

 • IntelliSense filtreleme: XAML yazarken tamamlanma listesi yalnızca eşleşen türleri görüntüler ve en yakın eşleşme seçilir.IntelliSense filtering - When typing XAML, the completion list will only display types that match and the closest match will be selected.
 • x:Bind için IntelliSense: Yol ve Olaylar’a bağlanırken x:Bind için IntelliSense tamamlamasını etkinleştirdik.IntelliSense for x:Bind - We have enabled IntelliSense completion for x:Bind when binding to Path and Events.
 • Ad alanı tamamlaması: Ad alanına başvuru yoksa (Şekil 50), yazarken IntelliSense desteği almazsınız.Namespace completion - If the reference to the namespace does not exist (Figure 50), you will not get IntelliSense support while typing. Yazmayı bitirdiğinizde, türün ön ekini oluşturmak ve eklemek, XAML belgenize ad alanı tanımını eklemek için ampul önerisi desteği alırsınız.When you have finished typing, you will get light bulb suggestion support to generate & insert the prefix for the type and add the namespace definition in your XAML document.
Code completion session for IntelliSense_without_namespace
(Şekil 50) IntelliSense_ad alanı olmadan(Figure 50) IntelliSense_without namespace
* <span data-ttu-id="b8ed7-982">Ön ek gerektiren türler için ad alanına başvuru zaten varsa IntelliSense, ön eki otomatik olarak tamamlamayı önerecektir.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="b8ed7-982">For types that require a prefix, IntelliSense will offer to auto-complete the prefix if the reference to the namespace already exists.</span></span>

 • Ad alanı ön ekini yeniden adlandırma eylemini yeniden düzenleme - Yeniden adlandırma eylemini, bağlam menüsünden veya imleç ön ek üzerindeyken Ctrl+R+R klavye kısayolunu kullanarak çağırabilirsiniz (Şekil 51).Namespace prefix rename refactoring - You can invoke the rename action (Figure 51) from the context menu or using the keyboard shortcut Ctrl+R+R when the cursor is on the prefix. Ayrıca değişiklikleri uygulamadan önce önizleyebilirsiniz.You can also preview changes before applying them.
Namespace prefix rename
(Şekil 51) Ad alanı ön eki yeniden adlandırma(Figure 51) Namespace prefix rename

 • Ad alanlarını kaldırma ve sıralama - Artık gereksiz ad alanlarını kaldırabilir (Şekil 52), bağlam menüsünü veya klavye kısayolunu kullanarak ad alanlarını sıralayabilirsinizCtrl+R+G.Remove and sort namespaces - You can now remove unnecessary namespaces (Figure 52) and sort them from the context menu or by using the keyboard shortcut Ctrl+R+G. XAML belgenizde gerekli olmayan ad alanları varsa bunları kaldırma seçeneği sunan bir ampul de görürsünüz.If your XAML document has unnecessary namespaces, you will also see a light bulb that will give you the option to remove them.
lightbulb_remove unnecessary namespace
(Şekil 52) ampul_gereksiz ad alanını kaldırma(Figure 52) lightbulb_remove unnecessary namespace

 • XAML düzenleyicisi için .editorconfig desteği: Araçlar > Seçenekler’de tanımlanan ayarların yerine kullanılmak üzere .editorconfig dosyasındaki indent_style, indent_size ve tab_width ayarlarını tanımlayabilirsiniz..editorconfig support for XAML editor - You can define settings for indent_style, indent_size, and tab_width in the .editorconfig file which will be used instead of the settings defined in Tools > Options.

 • XAML düzenleyicisi için Yapı Görselleştirici - Yapı görselleştirici (girinti kılavuzları) (Şekil 53) artık Visual Studio’da yerleşik olarak sağlanır; ayrı bir uzantı gerekli değildir.Structure Visualizer for XAML editor - The structure visualizer (i.e. indent guides) (Figure 53) is now built into Visual Studio, and a separate extension is not required. Bu özellik ekranı kaydırmadan, bir bakışta üzerinde çalıştığınız kod bloğunun bağlamını verir.This feature provides the context of the block of code you are working on at a glance, without scrolling.

Structure Visualizer for XAML editor
(Şekil 53) XAML düzenleyicisi için Yapı Görselleştirici(Figure 53) Structure Visualizer for XAML editor

XAML Performans GeliştirmeleriXAML Performance Improvements

 • Geliştirilmiş XAML Sekme Geçişi performansı: XAML Sekme Geçişi performansı önemli ölçüde geliştirildi.Improved XAML Tab Switch performance - XAML Tab Switch performance has improved significantly. Örnek müşteri projelerinde, geçiş süresinin %90’ı aşan bir oranda kısaldığını gördük.In sample customer projects, we have seen switching time reduce by over 90%.
 • XAML düzenleyicisi yazım gecikmelerini giderme: XAML yazımı şimdi her zamankinden daha hızlı.Addressing XAML editor typing delays - XAML typing is now faster than ever. XAML düzenleyicisi yazım gecikmelerini azaltmak için birçok yatırım yaptık; geliştiricilerin çoğu, XAML düzenleyicisinin ve XAML IntelliSense’in daha hızlı yanıt verdiğini fark edecektir.We have made several investments to reduce XAML editor typing delays, and most developers should find the XAML editor and XAML IntelliSense to be more responsive. Bu durum, üçüncü taraf denetimleri veya büyük denetim kitaplıklarını kullanan projelerdeki bir XAML dosyasını düzenlerken daha belirgin hale gelir.This will be most apparent when editing a XAML file in projects that consume third party controls or large control libraries.

Veri Araçları ve SQL Server Data Tools and SQL Server

SQL Server Veri AraçlarıSQL Server Data Tools

SQL Server Veri Araçları’nın en son güncelleştirmesi Visual Studio 2017 sürümüne eklenmiştir. Bu güncelleştirmeler, Azure SQL Veritabanı ve SQL Server 2016’daki en son özellikler için destek sağlar.The latest update of SQL Server Data Tools has been included in Visual Studio 2017, which enables support for the latest features in Azure SQL Database and SQL Server 2016.

Bu sürüm, Visual Studio kullanarak SQL Server’ın ve veritabanı platformlarının (hem şirket içinde hem de bulutta) tüm desteklenen sürümlerinde veritabanı geliştirme, test etme ve dağıtma kolaylığını bir araya getirir.This release brings together the ease of developing, testing, and deploying a database on all supported versions of SQL Server and database platforms - both on-premises and cloud - by using Visual Studio. Ayrıca bu sürüm, veritabanı programlaması yüzey alanı iyileştirmeleri de içerir ve SQL Server Veri Araçları’ndaki SQL bağlantı deneyimini geliştirir. Şimdi tek bir basit tıklamayla, bağlanabileceğiniz SQL Server ve Azure SQL Veritabanları otomatik olarak bulunur.The release also includes database programmability surface area enhancements, and it improves the SQL connection experience in SQL Server Data Tools, which now automatically discovers SQL Server and Azure SQL Databases that you can connect to with a simple click.

Bunlara ek olarak, Visual Studio 2017 sürümü yeni Azure SQL Veritabanı kimlik doğrulaması türlerinin yanı sıra Azure Active Directory Tümleşik ve Parola kimlik doğrulamasına da çözüm getirir.Additionally, Visual Studio 2017 addresses new Azure SQL Database authentication types, as well as Azure Active Directory Integrated and Password authentication.


Geliştirici Analiz Araçları Developer Analytics Tools

Visual Studio 2017, aşağıdaki geliştirmelerle birlikte Geliştirici Analiz Araçları 8.6 sürümünü içerir:Visual Studio 2017 includes Developer Analytics Tools v8.6, with the following improvements:

 • CodeLens, bir Application Insights kaynağına veri gönderen projelerde artık hem hata ayıklama hem de canlı telemetri verilerini gösterir.CodeLens now shows both debug and live telemetry data in projects that send data to an Application Insights resource.
 • Özel durumlar için CodeLens, bir özel durumun kullanıcı etkisini göstermek için Uygulama Analizi’ne bağlanır.CodeLens for exceptions links to Application Analytics to show user impact of an exception.
 • CodeLens, Application Insights SDK’yi içeren projelerde yerel hata ayıklama oturumlarından gelen istekleri gösterir.CodeLens shows requests from local debug sessions, in projects with the Application Insights SDK.
 • İstekler ve özel durumlar için CodeLens artık Visual Basic projelerinden kullanılabilir.CodeLens for requests and exceptions are now available from Visual Basic projects.
 • Uygulamanızı Visual Studio’dan yayımladıktan sonra artık Canlı Ölçümler bildirimde gösterilir.Live Metrics are now shown in a toast notification after you publish your app from Visual Studio.
 • Application Insights fiyatlandırma bilgileri artık yapılandırma penceresinde gösterilmektedir.Application Insights pricing information is now shown in the Configuration window.
 • Kullanılabilirlik olayları artık Arama ve Eğilimler araçlarında gösterilmektedir.Availability events are now shown in the Search and Trends tools.
 • Arama ve Tanılama Araçları’ndaki olaylar artık SDK’deki uyarlamalı örneklemeye bağlı olarak olayların ne sıklıkta gerçekleştiğine ilişkin sayımlar gösterir.Events in the Search and Diagnostic Tools now show counts for how often they occurred based on adaptive sampling in the SDK.
 • CodeLens, Application Insights SDK’yi içeren projeler için yerel hata ayıklama oturumları sırasında oluşan özel durumları gösteriyor.CodeLens shows exceptions that have occurred during local debug sessions for projects with the Application Insights SDK.
 • Application Insights Yapılandırma penceresi için yeni tasarım.New design for the Application Insights Configuration window.
 • Özel durumlar için CodeLens şimdi, bir özel durumun kullanıcıları nasıl etkilediğini görmek için Uygulama Analizi bağlantısı içeriyor.CodeLens for exceptions now has a link to Application Analytics to see the impact an exception has had on users.
 • Şimdi projeye Application Insights eklendiğinde sayfa görünümü telemetrisini toplamaya yönelik Application Insights JavaScript SDK de ekleniyor.The Application Insights JavaScript SDK for collecting page view telemetry is now added when Application Insights is added to a project.
 • Uygulamanızı Visual Studio’dan yayımladıktan sonra artık yayımlama ek açıklamaları Application Insights kaynağınıza gönderilir.Publish annotations are now sent to your Application Insights resource when you publish your app from Visual Studio.
 • Artık kırmızı ve sarı Application Insights CodeLens göstergeleri için kaydırma çubuğu işaretleri gösterilir.Scrollbar markers are now shown for red and yellow Application Insights CodeLens indicators.

Application Insights hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Azure belgelerine bakın.Learn more about Application Insights in the Microsoft Azure documentation.


Visual Studio için Office Geliştirici Araçları Office Developer Tools for Visual Studio

Bu sürüm, en son özellik ve güncelleştirmeleriyle birlikte Office Geliştirici Araçları’nı içerir. Bunlar:This release includes Office Developer Tools with the latest features and updates, as follows:

 • Excel, Word, PowerPoint ve Outlook’a özgü yeni Office Eklentisi şablonları.New Office Add-in templates specific to Excel, Word, PowerPoint, and Outlook.
 • Eklenti komutları, Yapı Arabirimi ve yeni Office.js sürümü gibi yeni Office Eklentisi özellikleri için destek.Support for new Office Add-in features such as add-in commands, Fabric UI, and a new version of Office.js.
 • Yeni Office Eklentisi özellikleriyle nasıl çalışmaya başlanacağını gösteren şablonlara yeni başlatma kodu eklendi.New starter code in the templates that will showcase how to get started with new Office Add-in features.
 • SharePoint çözümleri ve eklenti şablonlarında SharePoint 2016 desteği.Support for SharePoint 2016 in SharePoint solutions and add-in templates.

Canlı Mimari Bağımlılık Doğrulama Live Architecture Dependency Validation

Visual Studio Enterprise’da Bağımlılık Doğrulama diyagramları (diğer adıyla Katman diyagramları) ayarladıysanız, Kod Düzenleyicisi’nde kod yazarken artık mimari bağımlılık kuralı ihlallerine yönelik gerçek zamanlı bildirimler alırsınız (Şekil 54).If you have setup Dependency Validation diagrams (aka Layer diagrams) in Visual Studio Enterprise, you now get real-time notifications (Figure 54) of any violations of the architectural dependency rules as you type your code in the Code Editor. Hatalar, Hata Listesi’nde görüntülenir; metin düzenleyicisinde size bu ihlalin kesin konumunu göstermek için de dalgalı çizgiler görüntülenecektir.Errors appear in the Error List and squiggles will appear in the text editor showing you the precise location of the violation. Artık, istenmeyen bağımlılık oluşturma olasılığınız daha düşüktür.You are now less likely to introduce unwanted dependencies.

Live Architecture Dependency validation
(Şekil 54) Canlı Mimari Bağımlılık doğrulaması(Figure 54) Live Architecture Dependency validation

Geliştirici Komut İstemi Developer Command Prompt

Visual Studio 2017 Geliştirici Komut İstemi betikleri, yeni yükleme deneyimini destekleyecek şekilde yeniden düzenlendi:The Visual Studio 2017 Developer Command Prompt scripts have been refactored to support the new installation experience:

 • Ortam değişkenleri yalnızca yüklü iş yüklerini yansıtacak.Environment variables will reflect installed workloads only.
 • Visual Studio Geliştirici Komut İstemi kısayolunun önceki sürümlerle uyumlu olması gerekiyor.The Visual Studio Developer Command Prompt shortcut should be compatible with previous releases.
 • Artık Geliştirici Komut İstemi betiklerini komut satırı bağımsız değişkenleri yoluyla yapılandırabilirsiniz:You can now configure Developer Command Prompt scripts via command line arguments:
  • Ayrıntılar için, komut isteminde common7\tools\vsdevcmd.bat -help çağrısı yapın (Visual Studio yükleme dizininden).In a command prompt, call common7\tools\vsdevcmd.bat -help (from the Visual Studio installation directory) for details.

.NET için Azure SDK Azure SDK for .NET

.NET Visual Studio için Azure SDK, artık yeni Visual Studio yükleyicisiyle yüklenebilir.The Azure SDK for .NET Visual Studio is now available to be installed with the new Visual Studio installer. Daha önce Web Platformu Yükleyicisi’ni kullanarak .NET için Azure SDK’yı yüklediyseniz, artık yeni Visual Studio Yükleyicisi’ni kullanarak Azure iş yükünü yükleyip aynı bileşenleri edinebilirsiniz.If you previously installed the Azure SDK for .NET using the Web Platform Installer, you can now get the same components by installing the Azure workload using the new Visual Studio Installer. Yüklenen paketler, SDK’nın 2.9.5 sürümüyle aynı özellik düzeyindedir.The packages that are installed are at the same feature level as the 2.9.5 version of the SDK. Visual Studio’nun bu sürümünde ve bundan sonraki tüm sürümlerinde, .NET için Azure SDK yalnızca Visual Studio Yükleyicisi’nden edinilebilir.For this version of Visual Studio and all future versions, the Azure SDK for .NET will only be available from the Visual Studio installer.


Visual Studio 2017 Sürüm Notları GeçmişiVisual Studio 2017 Release Notes History

Lütfen Visual Studio 2017 Sürüm Notları Geçmişi sayfasına bakın.Please see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Sayfanın Başı
Top of Page