Visual Studio Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.8 Sürüm NotlarıGeliştirici topluluğu | Sistem gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir kod | Lisans koşulları | Blogları | Bilinen en son sürüm sorunları | Visual Studio docs 'Da yeni yenilikleri


Visual Studio 2019’un en son sürümünü indirmek için bir düğmeye tıklayın. Visual Studio 2019’u yükleme ve güncelleştirme yönergeleri için bkz. Visual Studio 2019’u en son sürüme güncelleştirme. Ayrıca çevrimdışı yükleme yönergelerine bakın.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Visual Studio 2019 sürüm 16.8’deki Yenilikler

Visual Studio 2019 sürüm 16.8 Yayınları

Visual Studio 2019 Arşivlenmiş Yayın Notları

Visual Studio 2019 Blog

Visual Studio 2019 Blog, Visual Studio Mühendislik Takımı tarafından sunulan resmi ürün içgörüleri kaynağıdır. Visual Studio 2019 yayınları hakkında kapsamlı bilgileri aşağıdaki gönderilerde bulabilirsiniz:


2019 sürüm 16.8'Visual Studio alınan tüm Geliştirici Topluluğu öğelerinin tam listesine bakın

Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.8.7 New release icon

yayın tarihi: 9 Mart 2021

Visual Studio 2019 sürüm 16.8.7'nin Bu Sürümünde Gider olunan Sorunlar

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimi

CVE-2021-21300 Git for Visual Studio Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı

Visual Studio kötü amaçlı bir depoyu klonlarken, uzaktan kod yürütülmesine ilişkin bir güvenlik açığıyla karşılaşılıyor.

CVE-2021-26701 .NET Core Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı

Metin kodlamanın nasıl gerçekleştiriliyor olması nedeniyle .NET 5 ve .NET Core'da uzaktan kod yürütme güvenlik açığı var.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.8.6 New release icon

yayın tarihi: 22 Şubat 2021

Visual Studio 2019 sürüm 16.8.6'nın Bu Sürümünde Giderildi Sorunlar


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.8.5

yayın tarihi: 9 Şubat 2021

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimi

CVE-2021-1639 TypeScript Dil Hizmeti Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı

JavaScript veya TypeScript kod dosyalarını Visual Studio kötü amaçlı bir depo yüklenirken uzaktan kod yürütme güvenlik açığı vardır.

CVE-2021-1721 .NET Core Hizmet Reddi Güvenlik Açığı

X509 sertifika zinciri oluşturma sırasında HTTPS web isteği oluşturulurken hizmet reddi güvenlik açığı var.

CVE-2021-24112 .NET 5 ve .NET Core Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı

Bir grafik arabiriminde hala başvurulması gereken meta dosyaları atarak uzaktan kod yürütme güvenlik açığı vardır. Bu güvenlik açığı yalnızca MacOS veya Linux üzerinde çalışan sistemlerde mevcuttur.

Visual Studio 2019 sürüm 16.8.5'in Bu Sürümünde Giderildi Sorunlar

 • ExtensionSDKs altına yüklenmiş x86 Microsoft.VCLibs Appx'in doğru imzayla güncelleştirilmiş olması sorunu düzeltildi.
 • C++ DesignTime özellikleri kullanırken bellek sızıntısı düzeltildi.
 • Var olan bir veritabanını SSDT projesine içeri aktarıyorsanız parola anımsanmasa özel durum oluştuğu bir sorun düzeltildi.
 • Müşterilerin .NET Core projelerini bir klasörde veya diğer barındırma hedeflerinde ilk kez yayımla düğmesi devre dışı bırakıldığında bir sorun düzeltildi.
 • Geliştiriciler yayımlama profilleri görünüm sayfasını açtığında zaman zaman ortaya gelen bir askıda kalma durumu düzeltildi.
 • Xcode 12.4 desteği ekler.

Geliştirici Topluluğu'dan Öğeler


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.8.4

yayın tarihi: 12 Ocak 2021

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimi

CVE-2021-1651 / CVE-2021-1680 Tanılama Merkezi Standart Toplayıcı Hizmeti Ayrıcalıkların Yükseltilmesi Güvenlik Açığı

Tanılama Merkezi Standart Toplayıcı, dosya işlemlerini hatalı işlediğinde ayrıcalıkların yükseltilmesi güvenlik açığı ortaya çıkıyor.

CVE-2020-26870 Visual Studio Yükleyicisi Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı

Visual Studio Yükleyicisi, kötü amaçlı markdown'ı göstermeye çalıştığında uzaktan kod yürütme güvenlik açığı ortaya çıkıyor.

CVE-2021-1723 ASP.NET Core ve Visual Studio Hizmet Reddi Güvenlik Açığı

Kestrel’in HTTP/2 isteklerini ayrıştırmasında bir hizmet reddi güvenlik açığı bulunmaktadır.

Visual Studio 2019 sürüm 16.8.4'te Ele Alınması Gereken Sorunlar

 • Eski Visual Studio sürümlerinde IntelliCode özelliğinin Visual Studio Market'ten yüklenmiş olması durumunda C# diline özgü IntelliCode bileşenlerinin yüklenmemesine neden olan sorun düzeltildi
 • Artık bir PackageReference projesinde PackageReference bağımlılıklarıyla packages.config projelerine başvurulduğunda geçişli proje başvuruları dikkate alınıyor.
 • Xcode 12.3 desteği eklendi.
 • x86_64 watchOS 7.0+ simülatör desteği düzeltildi
 • Bir işlevden döndürülen VARIANT'ların kullanımı için hatalı pozitifleri (C33001 ~ C33005) düzeltilmiştir.
 • Proje veya çözüm kapatılıyorken WinForms .NET Core tasarımcısında aralıklı VS kilitlenmesi için düzeltme.
 • Sabit veritabanı projesi: Çözüm Gezgini 'nden açılan bir dosyayı bir dosya sisteminden silmek!
 • SQL şema karşılaştırmadan düzeltilen tıklama güncelleştirmesi, sqlproj dosyasındaki değişiklikleri kaydetmez
 • Derlemelerin "tablo/sütun bulunamadı" hatalarıyla başarısız olduğu bir hata düzeltildi.
 • Takım Gezgini > dallarından "Birleştirmeden sonra Kaydet" onay kutusunu düzeltir.
 • Güncelleştirmeler denetlenirken Visual Studio 'nun birkaç saniye boyunca yanıt vermemesine neden olabilecek bir hata düzeltildi.
 • DeploymentAppRecipe.exe araç artık geçerli dizinden çalıştırmayı destekliyor. Ayrıca, dağıtım başarısız olduğunda sıfır olmayan dönüş değeri döndürür ve standart hata akışına hata iletilerini yazdırır.

Geliştirici Topluluğu’ndanRelease Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.8.3

yayın tarihi: 8 Aralık 2020

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimi

CVE-2020-17156 Visual Studio Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı

Visual Studio kötü amaçlı bir depoyu klonlarken, uzaktan kod yürütülmesine ilişkin bir güvenlik açığıyla karşılaşılıyor.

Visual Studio 2019 sürüm 16.8.3 'in bu sürümünde giderilen sorunlar

 • İç içe yerleştirilmiş bir işlev şablonu üst sınıfın dışında tanımlandığında ortaya çıkan bir iç derleyici hatası düzeltildi.
 • Statik olmayan bir veri üyesinin başlatıcısında "bu" kullanıldığında ortaya çıkan yanlış C2355 hatası düzeltildi.
 • /analyze:rulesetdirectory ve/veya /analyze:projectdirectory seçeneğiyle birlikte /analyze:ruleset kullanılan özel kural kümesi için kural kümesi yükleme hatası düzeltildi.
 • WinForms .NET Core tasarımcısı kullanılırken Visual Studio’da aralıklı kilitlenmeye yönelik düzeltme.
 • Visual Studio v 16.8.3’e .NET 5.0.1 eklenmesi
 • Kullanıcı arabiriminde bağlama göre etkinleştirilen araç pencerelerinden bazılarının Visual Studio’nun kilitlenmesine neden olduğu bir sorun düzeltildi.
 • Git uzaktan izleme dalı olmadığında Yönetim Dallarından Gönderim düzeltildi.
 • Xcode 12.2 desteği eklendi.

Geliştirici Topluluğu’ndanRelease Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.8.2

yayın tarihi: 19 Kasım 2020

Visual Studio 2019 sürüm 16.8.2’nin Bu Yayınında Ele Alınan Sorunlar

 • Döngülerde iyileştirme hatası düzeltildi.
 • Garantili kopya elemesinin (C++ 17 özelliği) uygulanmasında karşılaşılan iç derleyici hatası düzeltildi.
 • Anonim tiplerin geniş kullanımlarında derleme performansı gerilemesi düzeltildi.
 • C# kodu düzenlenirken “Belirtilen bağımsız değişken geçerli değerler aralığında değildi” iletisinin yer aldığı altın renkli bir çubuğun gösterilmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
 • T4 şablonları olan bir proje oluştururken MissingMethodException hatasına yol açan bir sorun düzeltildi.
 • Arama yapıldığında Yeni Proje İletişim Kutusu’nda hiç sonuç döndürülmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Geliştirici Topluluğu’ndanRelease Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.8.1

yayın tarihi: 12 Kasım 2020

Visual Studio 2019 sürüm 16.8.1’in Bu Yayınında Ele Alınan Sorunlar

 • “'SourceExplorerPackage' paketinin doğru şekilde yüklenmemesine” neden olan yüksek düzeyde etili bir sorun düzeltildi Takım Gezgini’nde depo kopyalanırken açılan uyarı pencereleri. Kullanıcılar bu sorunla karşılaştığında, ürünün yanıt vermemesine neden olduğunu bildirdi.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.8.0

yayın tarihi: 10 Kasım 2020

Visual Studio 2019 sürüm 16.8’deki Yeniliklerin Özeti


F# :

 • F# 5 şimdi .NET 5 ile birlikte kullanıma sunuldu
 • F# Tools sürüm 11.0.0 aracılığıyla Visual Studio araçlarına yönelik performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler
 • Sürüm notlarının tamamını GitHub’da bulabilirsiniz

C++:

 • C++20 Eş Yordamları artık /std:c++latest ve <eş yordam> üst bilgisi bölümünden desteklenir.
 • IntelliSense şimdi C++20 <kavramlar> ve <aralıklar> üst bilgileri için destek ve kavram tanımlarına yönelik yeniden adlandırma ve göz atma deneyimi sağlar.
 • STL’miz şimdi C++20 Aralıklarının çoğu için destek sunar.
 • Koşullu basit özel üye işlevleri artık MSVC’de desteklenmektedir.
 • C11 ve C17 artık /std:c11 ve /std:c17 anahtarları altında desteklenir.
 • Ek STL iyileştirmeleri arasında, std::atomic_ref, std::midpoint and std::lerp ve std::execution::unseq için tam destek, std::reverse_copy için iyileştirmeler ve daha fazlası yer alır.
 • Visual Studio ile birlikte gelen CMake sürümünü CMake 3.18’e yükselttik.
 • Kod analizi araçlarımız şimdi endüstri standardı statik analiz günlük biçimi olan SARIF 2.1 standardını destekler.
 • Linux projelerinde derleme araçları eksik olduğunda artık araç çubuğunda bir uyarı verilir ve hata listesinde eksik araçların net bir açıklaması sunulur.
 • Artık doğrudan Visual Studio’dan WSL veya uzak bir Linux sisteminde Linux çekirdek dökümlerinin hata ayıklamasını yapabilirsiniz.
 • C++ Doxygen yorum oluşturma için ek yorum stili seçenekleri (/*! ve //!) ekledik.
 • Ek vcpkg duyuruları
 • Değerlendirilmemiş bağlamlarda lambda ifadelerine yönelik derleyici desteği
 • /debug:full bağlantı performansı, çoklu iş parçacığı pdb oluşturmasıyla iyileştirildi. Çeşitli büyük uygulamalar ve AAA oyunları bağlantı oluşturmaya kıyasla 2 ila 4 kat daha hızlı görüntüleniyor.
 • Visual Studio hata ayıklayıcısı şimdi char8_t’yi destekliyor.
 • clang-cl kullanarak ARM64 projelerine yönelik destek eklendi.
 • Intel AMX iç bilgileri desteği.

Hata Ayıklayıcısı:

 • .NET Core Linux çekirdek döküm hata ayıklama desteği
 • .NET ve .NET Core Otomatik Analizi
 • .NET ve .NET Core bellek etkin yolu otomatik analizi

Deneysel Razor Düzenleyicisi Güncelleştirmeleri:

 • Blazor ampulleri
 • C# ampulleri
 • Gelişmiş Razor biçimlendirmesi
 • .razor dosyalarındaki işaretlemede Razor bileşenlerini yeniden adlandırma
 • Blazor bileşen etiketi ad alanında tanıma gitme
 • C# vurgulama renklendirmesi
 • C# tamamlama araç ipucu renklendirmesi
 • Kapalı dosyalar dahil olmak üzere Razor için tanıma/uygulamaya git seçeneği
 • Kapalı Razor dosyalarındaki Tüm Başvuruları Bulma
 • Büyük ölçekli projeler ve çözümler için iyileştirilmiş Razor düzenlemesi performansı ve kararlılığı

SDK Stil Projeleri ile Fakes:

 • SDK stil projeleri için yeni Fakes desteğini kullanan bazı kullanıcılar, dolgu oluştururken aşağıdaki hatayla karşılaştı

Git Üretkenliği:

 • Yeni çevrimiçi belgelerimizden tüm Git özelliklerini nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin
 • Git Değişiklikler penceresi, Görünüm menüsü ve Durum çubuğu aracılığıyla Git Depo penceresini dilediğiniz zaman açın
 • Git Değişiklikler penceresindeki birden çok uzak depodan Getirme, Çekme ve Gönderme
 • Git Depo penceresinin üstündeki Git komutlarına yönelik başarı veya hata iletilerini görüntüleme
 • Azure DevOps iş öğesinden yeni bir dal oluşturun
 • Git menüsündeki yerel depolarınızın listesinden bir Git deposu açın
 • Varsayılan kaynak denetimi sağlayıcısı şimdi TFVC yerine Git oldu
 • Tek tıkla Git Deposu penceresinde dal geçmişleri arasında geçiş yapma
 • Bir depoyu açtıktan sonra Çözüm Gezgini’ndeki çözüm listesini görüntüleme ve buradan seçim yapma
 • Git Deposu penceresindeki araç çubuğu üzerinden geçmiş görünümünü değiştirebilir ve commit işlemleri için arama yapabilirsiniz
 • Bir dalın geçmiş grafiğinde gelen ve giden commit işlemleri bölümlerinden getirme, çekme ve gönderme işlemi gerçekleştirebilirsiniz
 • Dalınızı uzak konuma gönderdikten sonra çekme isteği oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulur
 • Dal listesi bağlam menüsündeki birleştirme ve yeniden temellendirme komutlarında dal adları görünür
 • Git komutlarına Çözüm Gezgini ve Düzenleyici'deki bağlam menüsünden erişebilirsiniz
 • Kopyalama ilerleme durumunu, işlemi arka plana taşıma seçeneği sunan yeni bir kalıcı iletişim kutusu aracılığıyla takip edebilirsiniz

IntelliCode:

 • Visual Studio belgelerinden kişiselleştirilmiş IntelliCode tamamlamaları alın
 • Kod tabanınızla IntelliCode tamamlamalarınızın güncelliğini sürdürün ve ekibinizin CI iş akışı belgelerinin bir parçası olarak paylaşın

.NET Üretkenliği:

 • Roslyn çözümleyicileri şimdi .NET 5.0 SDK’sına dahil edildi
 • Artık bir gizleme işleci mevcut olduğunda yeni C# 9 not desen eşleştirme söz dizimini sunan yeniden düzenleme
 • Tek bir deyim gövdesinde statik metot, örnek ve genişletme metodu kullanımını değiştirmeye yardımcı olan satır içi metot yeniden düzenlemesi
 • C# dilinde typeof örneklerini nameof örneklerine, Visual Basic’te ise GetType örneklerini NameOf örneklerine dönüştürmeye yarayan kod düzeltmesi
 • İşlev çağrılarında her bağımsız değişkenden önce sabit değerler, değiştirilmiş sabit değerler ve nesne örneklemeleri için kenarlık ekleyen satır içi parametre adı ipuçlarına yönelik C# ve Visual Basic desteği
 • Hem C# hem de Visual Basic’te seçili bir sınıftaki üyeleri yeni bir taban sınıfına ayıklayan yeniden düzenleme
 • Kod temizleme özelliğine, EditorConfig dosyanızda ayarlanmış biçimlendirme ve dosya üst bilgisi tercihlerinizi tek bir dosyaya veya bir çözümün tamamına uygulayabilen yeni yapılandırma seçenekleri eklendi
 • Bağımsız değişkenin başvuruya göre geçirilmemesi gereken yerlerde in anahtar sözcüğünü kaldırmaya yönelik bir kod düzeltmesi
 • Yeni C#9 desen birleştiricilerini ve uygun olduğu yerde is kullanmak üzere ==öğesini dönüştürme gibi desen eşleştirme önerilerini tanıtan yeniden düzenleme
 • Soyut olmayan bir sınıfta soyut bir metot yazmaya çalıştığınızda bir sınıfı soyut hale getiren bir kod düzeltmesi
 • İlk tırnak işareti yazıldığında, DateTime ve TimeSpan sabit değerli dizelerinin otomatik olarak göründüğü IntelliSense tamamlaması
 • Gereksiz pragma suppressions ve SuppressMessageAttributes öğelerini kaldırmaya yönelik kod düzeltmesi
 • Rename ve Find All References, genel SuppressMessageAttributes hedef dizesindeki sembol başvurularını anlar
 • ByVal parametresini soluklaştırarak gerekli olmadığının belirtilmesi ve Visual Basic’te gereksiz ByVal parametrelerini kaldırmaya yönelik kod düzeltmesi
 • .NET Framework ve .NET Core gibi birden çok çalışma zamanı için Etkileşimli penceresi desteği.
 • Çözümleyici yazarlarının ek dosyalar için çözümleyici oluşturmasını sağlayan yeni bir RegisterAdditionalFileAction API'si eklendi.

Visual Studio 2019 IDE:

 • Hesap yönetimi deneyiminden yararlanarak GitHub hesabınızı ekleme
 • Bu sürümde eski "Dosyalarda Bul" deneyimi kullanımdan kaldırıldı ve tüm kullanıcılar yeni deneyime geçirildi. Düzenleyici ekibi, modern "Dosyalarda Bul" deneyimiyle ilgili sorun yaşayan ve Geliştirici Topluluğu'nda geri bildirim veren kullanıcılarla birlikte çalışma yapmaya devam ediyor.
 • ClickOnce yayımlama sağlayıcısı .NET Core 3.1 ve .NET 5.0 Windows Masaüstü Uygulamalarında kullanıma sunuldu.

Test Gezgini'nin Test Ayrıntıları Bölmesinde Metin Kaydırma:

 • Artık test gezgininin Test Ayrıntıları bölmesindeki metni kaydırabilirsiniz.

XAML Araçları (WPF, UWP ve Xamarin.Forms):

 • XAML Bağlama Hatalarını tanılama iyileştirmeleri
 • XAML Çalışırken Yeniden Yükleme Ayarları, “Hata Ayıklama > Çalışırken Yeniden Yükleme” bölümüne taşındı
 • Başvurulmamış NuGet paketlerinden araç kutusunun doldurulması

JavaScript/TypeScript:

 • JavaScript/TypeScript hata ayıklayıcısı artık hizmet çalışanlarında, web çalışanlarında, iFrame’lerde ve sayfanızın JavaScript’inde aynı anda hata ayıklamayı destekliyor! Bunun yanı sıra, yeni hata ayıklama deneyimi, tarayıcıdaki arka uç düğüm sunucusu uygulamalarına ve istemci tarafı JavaScript’e yönelik aynı anda hata ayıklama desteği ekliyor. Bu özellik hala deneyseldir. Yeni hata ayıklama deneyimini Hata Ayıklama seçenekleri menüsünden etkinleştirebilirsiniz
 • Şimdi kod eylem kısayolunu (ctrl +.) kullanarak kullanılabilir oldukları her yerde yeniden düzenlemeler tetikleyebilirsiniz. Metin seçmeniz bile gerekmez. TypeScript şimdi en uygun yeniden düzenlemeler için imleç konumunuzun çevresini inceleyecek kadar akıllıdır!
 • Otomatik içeri aktarma tamamlamaları için TypeScript’in arama yapacağı paketleri ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, çok sayıda bağımlılığı bulunan bazı projelerde performans iyileştirmeleri sağlayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen TypeScript 4.0 (sürüm notlarına)[https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/release-notes/typescript-4-0.html ] başvurun
 • IntelliSense’in desteklenmesi için yüklediğimiz türlerin gösterildiği çıkış bölmesine bir ileti ekledik. Kullanılan türleri özelleştirmek için projenize bir tsconfig eklemenizi öneririz.
 • Lütfen TypeScript 4.0 derleyicisini ve dil hizmetini de eklediğimizi unutmayın

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimi

CVE-2020-17100 Visual Studio Oynama Güvenlik Açığı

Visual Studio için Python Araçları, python27 klasörünü oluşturduğunda bir oynama güvenlik açığı oluşuyor. Bu güvenlik açığından başarılı şekilde yararlanan bir saldırgan, yükseltilmiş bağlamda işlemler çalıştırabilir.

Bu Sürümde Ele Alınan Sorunlar

 • Intel C++ Derleyicisinin 80 bit uzunluğunda double değeriyle Visual Studio 2019 16.7’de derleme yapıldığında derleyici hataları oluşması nedeniyle projelerin derlenmesinin engellenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
 • Live Unit Testing’in bazı senaryolarda başlatılamamasına neden olan bir sorun düzeltildi.
 • Visual Studio 2019 v16.8 Önizleme 4’e .NET 5.0.RC2 eklendi
 • Ara sıra bir Git işleminin başlayıp hiç tamamlanmamasına neden olan bir hata düzeltildi.
 • Visual Studio Codespaces’de oluşturma ve bağlanma için ek işlevler eklendi. Visual Studio 'ya bir TRY vermesi için Codespaces 'a kaydolun.
 • ASP.NET Core çözümlerini kapatırken veya bunlardan ayrılırken Visual Studio 2019’un kilitlenmesine veya yanıt vermemeye başlamasına neden olan bir hata giderildi.
 • Visual Studio 2019 kaldırılıp yeniden yüklendikten sonra C++ proje sisteminin yüklenmemesine neden olan sorun düzeltildi.

Visual Studio 2019 sürüm 16.8.0’daki Yeniliklerin Ayrıntıları

C++

 • C++20 Eş Yordamları artık /std:c++latest ve üst bilgisi bölümünden desteklenir. Eski davranışımıza yönelik desteğe, <experimental/coroutine> ve /await anahtarının altından erişilebilir.
 • IntelliSense şimdi C++20 ve üst bilgileri için destek ve kavram tanımlarına yönelik yeniden adlandırma ve göz atma deneyimi sağlar. Önizleme 4’te ele almayı beklediğimiz bilinen bir sorun vardır.
 • STL’miz şimdi C++20 Aralıklarının çoğu için destek sunar. Aralıklarla ilgili GitHub sorunumuza yönelik ilerleme durumumuzu izleyebilirsiniz.
 • Koşullu basit özel üye işlevleri artık MSVC’de desteklenmektedir.
 • C11 ve C17 artık /std:c11 ve /std:c17 anahtarları altında desteklenir.
 • Ek STL iyileştirmeleri arasında, std::atomic_ref, std::midpoint and std::lerp ve std::execution::unseq için tam destek, std::reverse_copy için iyileştirmeler ve daha fazlası yer alır. Değişiklik günlüğümüzde tüm güncelleştirmeleri bulabilirsiniz.
 • Visual Studio ile birlikte gelen CMake sürümünü CMake 3.18’e yükselttik.
 • Kod analizi araçlarımız şimdi endüstri standardı statik analiz günlük biçimi olan SARIF 2.1 standardını destekler. Resmi belirtim bölümünde SARIF biçimi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 • Linux projelerinde derleme araçları eksik olduğunda artık araç çubuğunda bir uyarı verilir ve hata listesinde eksik araçların net bir açıklaması sunulur.
 • Artık doğrudan Visual Studio’dan WSL veya uzak bir Linux sisteminde Linux çekirdek dökümlerinin hata ayıklamasını yapabilirsiniz.
 • C++ Doxygen yorum oluşturma için ek yorum stili seçenekleri (/*! ve //!) ekledik.
 • Ek vcpkg duyuruları
 • Değerlendirilmemiş bağlamlardaki lambda'lar için bu lambda'ları decltype belirticilerde kullanmanızı sağlayan derleyici desteği ekledik.
 • Artık Visual Studio’da siz yazarken kullanılan lint aracı ve düzeltmeler mevcuttur. Araçlar->Seçenekler->Metin Düzenleyici->C/C++->CodeStyle->Lint Aracı ve Düzeltmeler seçeneğini kullanarak yapılandırın.
As-you-type linter showing warning for using bitwise & instead of logical && on bools
Siz yazarken kullanılan lint aracı

Hata Ayıklayıcısı

.NET Core Linux çekirdek döküm hata ayıklama desteği

Yönetilen Linux çekirdek dökümlerindeki hataları Windows üzerinde ayıklama işlemleri şimdiye kadar zor yapılıyordu. Genellikle, üretimi tam olarak yansıtan ve sonra analiz için bir dizi araç yükleyen başka bir Linux ortamı kurulması gerekiyordu. Artık Visual Studio 2019 16.8 önizleme 3 sayesinde, yönetilen bir Linux çekirdek dökümünü doğrudan IDE’nize sürükleyip bırakabilir ve hata ayıklamayı hemen başlatabilirsiniz.

.NET Otomatik Analizi

Zaman uyumsuz (asenkron) programlama, .NET platformunda birkaç yıldır bulunuyordu, ancak geçmişte bunun yapılması zordu. Aşağıdaki senaryoları ve karşıt desenleri belirlemeye yardımcı olan yönetilen bellek dökümü çözümleyicilerini tanıttık:

 • Sync-over-Async
 • ThreadPool tükenmesi

.NET ve .NET Core bellek etkin yolu otomatik analizi

Bu, müşterilerin Tanılama Belleği Aracı penceresinde alev ek açıklamalarını kullanarak bellek yığınındaki hakim nesne türlerini sezgisel olarak görüntülemesine olanak sağlar.

SDK Stil Projeleri olan Fakes Dolgu Sorunu Oluşturuyor

SDK stil projeleri için yeni Fakes desteğini kullanan bazı kullanıcılar, dolgu oluştururken aşağıdaki hatayla karşılaştı.

Cannot generate shim for System.DateTime: type is not supported because of internal limitations

16.8 Önizleme 3 sürümünde bunun için bir düzeltme yayınlandı. Bir 16.7.* sürümü kullanıyorsanız aşağıdaki geçici çözümü uygulayabilirsiniz:

 1. Csproj dosyanızdaki bir PropertyGroup’a <FakesUseV2Generation>False</FakesUseV2Generation> ifadesini ekleyin.
 2. Csproj dosyanızdaki bir ItemGroup’a <Fakes Include="Fakes\*.fakes" /> ekleyin.
 3. ProjectDir/FakesAssemblies içinde oluşturulan Fakes derlemelerine bir başvuru ekleyin.

Diğer güncelleştirmeler için geliştirici topluluğu geri bildirimlerini de izleyebilirsiniz.

Deneysel Razor düzenleyicisi güncelleştirmeleri

Yeni deneysel Razor düzenleyicisi artık aşağıdaki Razor düzenleme özelliklerini destekliyor:

 • Blazor ampulleri:
  • Arka plan koduna ayıklama*:
  • Etiketten bileşen oluşturma*
  • Bileşen için @using yönergesi ekleme
  • Bileşen etiketi adını tam olarak nitelendirme
 • C# ampulleri
  • @using yönergesi ekleme
  • Tür adını tam olarak nitelendirme
 • Gelişmiş Razor biçimlendirmesi
 • .razor dosyalarındaki işaretlemede Razor bileşenlerini yeniden adlandırma
 • Blazor bileşen etiketi adlarında tanıma gitme
 • C# vurgulama renklendirmesi
 • C# tamamlama araç ipucu renklendirmesi
 • Kapalı Razor dosyalarındaki Tüm Başvuruları Bulma
 • Büyük ölçekli projeler ve çözümler için iyileştirilmiş Razor düzenlemesi performansı ve kararlılığı

* Yalnızca yerel Razor senaryolarında çalışarak Visual Studio Codespaces veya Live Share desteklenmez.

Deneysel Razor düzenleyicisini etkinleştirmek için Araçlar > Seçenekler > Ortam > Önizleme Özellikleri’ne gidip Deneysel Razor düzenleyicisini etkinleştir seçeneğini belirleyin ve Visual Studio’yu yeniden başlatın.

Visual Studio 2019 IDE

 • Bilindik Visual Studio hesap yönetimi deneyiminden yararlanarak GitHub hesabınızı ekleyin. Böylece sürüm denetimi, tümleşik terminal ve diğer özellikler, GitHub kimlik doğrulaması ihtiyaçlarını karşılamak için hesap kimlik bilgilerinizden yararlanabilir.
Inline parameter name hints with GitHub
Visual Studio’da GitHub hesapları ekleme
 • ClickOnce yayımlama sağlayıcısı .NET Core 3.1 ve .NET 5.0 Windows Masaüstü Uygulamalarında kullanıma sunuldu. Kullanmaya başlamak için Çözüm Gezgini’nde projeye sağ tıklayıp Yayımla’yı veya Derle > Yayımla menüsünü seçin. ClickOnce, Klasör Kategorisi altında bulunabilir.
Inline parameter name hints with GitHub Image
Visual Studio’daki ClickOnce Yayımlama sağlayıcısı

Git Üretkenliği

 • Azure DevOps iş öğesinden yeni bir dal oluşturun

  Create a new branch from an Azure DevOps work item
  Bir iş öğesinden yeni bir dal oluştur

 • Git menüsündeki yerel depolarınızın listesinden bir Git deposu açın

Local Repositories list
Git menüsündeki yerel depoların listesi
 • Varsayılan kaynak denetimi sağlayıcısı artık TFVC yerine Git olur ve bunu Araçlar - Seçenekler - Kaynak Denetimi bölümünden değiştirebilirsiniz

 • Tek tıkla Git Deposu penceresinde dal geçmişleri arasında geçiş yapma

 • Bir depoyu açtıktan sonra Çözüm Gezgini’ndeki deponuzda bulunan çözüm listesini görüntüleme ve buradan seçim yapma

  Preview Feature toggle to show list of Views when opening a repo
  Bir depo açılırken Görünümler listesinin gösterilmesine ilişkin Önizleme Özelliği denetimi

List of Views in Solution Explorer
Çözüm Gezgini’ndeki Görünüm Listesi

.NET Üretkenliği

 • .NET derleyici platformu (Roslyn) çözümleyicileri, güvenlik, performans, tasarım ve diğer sorunlar için C# veya Visual Basic kodunuzu inceler. .NET 5.0’dan itibaren bu çözümleyiciler, .NET SDK’ye dahildir. Çözümleyiciler, .NET 5.0 veya sonraki sürümleri hedefleyen projeler için varsayılan olarak etkindir. EnableNETAnalyzers özelliğini true değerine ayarlayarak önceki .NET sürümlerini hedefleyen projelerde kod analizini etkinleştirebilirsiniz. EnableNETAnalyzers özelliğini false değerine ayarlayarak projeniz için kod analizini devre dışı bırakabilirsiniz. .NET çözümleyicilerini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Proje Özellikleri penceresini de kullanabilirsiniz. Proje Özellikleri penceresine erişmek için, Çözüm Gezgini içinde bir projeye sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Ardından Kod Analizi’ni seçin. Burada .NET çözümleyicilerini etkinleştir onay kutusunu seçebilir veya işaretini kaldırabilirsiniz.
Project Properties window to enable .NET Analyzers
.NET Çözümleyicileri’ni etkinleştirmek için Proje Özellikleri penceresi
 • Artık bir gizleme işleci mevcut olduğunda yeni C# 9 not desen eşleştirme söz dizimini sunan bir yeniden düzenleme vardır. İmlecinizi yinelenen uyarıları engelleme işlecinin üzerine yerleştirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. Desen eşleştirme kullan'ı seçin.
Refactoring introducing C# 9 not pattern matching syntax
C# 9 not desen eşleştirme söz dizimini sunan yeniden düzenleme
 • Şimdi tek bir deyim gövdesindeki statik, örnek ve genişletme yönteminin kullanımlarını, özgün yöntem bildirimini kaldırma seçeneğiyle değiştirmenize yardımcı olan bir satır içi yöntem yeniden düzenlemesi vardır. İmlecinizi, yöntem kullanımının üzerine getirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. Ardından, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Satır içi yöntem bildirimini kaldırmak için Satır içi <QualifiedMethodName> seçeneğini belirleyin:

Inline Method refactoring removing declaration
Bildirimi kaldıran satır içi Yöntem yeniden düzenlemesi

Özgün yöntem bildirimini korumak için Satır içine al ve koru <QualifiedMethodName> seçeneğini belirleyin:

Inline Method refactoring preserving declaration
Bildirimi koruyan satır içi Yöntem yeniden düzenlemesi

 • Bir şablondan yeni bir C# veya Visual Basic dosyası oluşturulurken EditorConfig kod stili ayarları dikkate alınır. Yeni dosyalar oluşturulurken otomatik olarak şu kod stilleri uygulanır: dosya üst bilgileri, yönergeleri kullanarak sıralama ve ad alanlarının içinde/dışındaki yönergeleri kullanarak yerleştirme.

 • İşlev çağrılarında her bağımsız değişkenden önce sabit değerler, değiştirilmiş sabit değerler ve nesne örneklemeleri için kenarlık ekleyen satır içi parametre adı ipuçlarına yönelik C# ve Visual Basic desteği artık sunuluyor. İlk olarak, Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyici > C# veya Temel > Gelişmiş’e gidip bu seçeneği açmanız ve Satır içi parametre adı ipuçları (deneysel) seçeneğini belirlemeniz gerekir. Bu işlemin ardından, C# veya Visual Basic dosyasında satır içi parametre adı ipuçları görüntülenir.

Inline parameter name hints
Satır İçi Parametre Adı İpuçları
 • Yeniden düzenlemeye yönelik Temel Sınıfı Ayıkla adlı yeni işlemle, seçili bir sınıftaki üyeleri yeni bir temel sınıfa ayıklayabilirsiniz. İmlecinizi sınıf adının veya bir vurgulanmış üyenin üzerine yerleştirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. Üyeleri yeni temel sınıfa çek seçeneğini belirleyin. Yeni Temel Sınıfı Ayıkla iletişim kutusu açılır. Burada, temel sınıfın adını ve yerleştirileceği konumu belirtebilirsiniz. Yeni temel sınıfa aktarmak istediğiniz üyeleri seçebilir ve Soyut Hale Getir sütunundaki onay kutusunu seçerek üyeleri soyut hale getirebilirsiniz.
Extract Base Class
Temel Sınıfı Ayıkla

Tamam seçeneğini belirlediğinizde, yeni temel sınıfınız üyeleriyle birlikte eklenir.

C# için, typeof öğesini nameof öğesine dönüştür seçeneğini belirleyin:

Convert typeof to nameof
typeof ifadesini nameof ifadesine dönüştürme

Visual Basic için, GetType öğesini NameOf öğesine dönüştür seçeneğini belirleyin:

Convert GetType to NameOf
GetType’ı NameOf’a dönüştürme
 • Kod temizleme özelliğine, EditorConfig dosyanızda ayarlanmış biçimlendirme ve dosya üst bilgisi tercihlerinizi tek bir dosyaya veya bir çözümün tamamına uygulayabilen yeni yapılandırma seçenekleri eklendi.
Formatting and File Header support in Code Cleanup
Kod Temizleme Özelliğinde Biçimlendirme ve Dosya Üst Bilgisi desteği
 • Artık bağımsız değişkenin başvuruya göre geçirilmemesi gereken yerlerde in anahtar sözcüğünü kaldırmaya yönelik bir kod düzeltmesi mevcut. İmlecinizi hatanın üzerine yerleştirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. "in" anahtar sözcüğünü kaldır'ı seçin.
Remove in keyword code fix
`in` Anahtar Sözcüğünü Kaldırma Düzeltmesi
 • Artık yeni C# 9 deseninin birleştiricilerini ekleyen bir yeniden düzenleme mevcut. Bu kod düzeltmesi, == öğesini uygun olduğunda is şekline dönüştürmek gibi desenle eşleşen önerilerin yanı sıra birden çok farklı desenlerle eşleşme sağlandığında ve olumsuzlaştırma sırasında and, or ve not desen birleştiricileriyle ilgili öneride de bulunur. İmlecinizi deyimin içine yerleştirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. Desen eşleştirme kullan'ı seçin.
Introduce C#9 Pattern Combinators
C#9 Desen Birleştiricileriyle Tanışın
 • Artık soyut olmayan bir sınıfta soyut bir yöntem yazmaya çalıştığınızda bir sınıfı soyut hale getiren bir kod düzeltmesi mevcut. İmlecinizi yöntem hatasının üzerine getirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. Sınıfı "soyut" yap'ı seçin.
Make Class Abstract
Sınıfı Soyut Yap
 • 16.7 Önizleme 1’de DateTime ve TimeSpan sabit değerli dizelerinde IntelliSense tamamlaması eklenmişti. Bu sürümde bu tamamlama listesi, ilk tırnak işareti yazıldığında otomatik olarak görünüyor. Önceden bu tamamlama listesini görüntülemek için Ctrl+boşluk tuşlarına basmak gerekiyordu. İmlecinizi DateTime veya TimeSpan dize değişmez değerine yerleştirin ve ilk çift tırnağı yazın. Daha sonra, her karakterin ne anlama geldiğine ilişkin tamamlama seçenekleri ve bir açıklama görürsünüz. Hem tarih saat biçimi hem de bir örnek sağlanır.
IntelliSense Completion in DateTime and TimeSpan String Literals
DateTime ve TimeSpan dize değişmez değerlerinde IntelliSense Tamamlaması
This improvement also works for interpolated strings when you type a colon
Bu geliştirme ayrıca iki nokta üst üste eklediğinizde düz metin arasına kod eklenmiş dizeler için de kullanılabilir
 • Artık gereksiz pragma gizlemelerini ve gereksiz SuppressMessageAttributes öğelerini kaldırmak için kod düzeltmesi mevcut. İmlecinizi pragma uyarısının veya SuppressMessageAttribute öğesinin üzerine yerleştirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. Gereksiz gizlemeyi kaldır'ı seçin.
Remove Unnecessary Pragmas
Gereksiz Pragmaları Kaldırma
Remove Unnecessary SuppressMessageAttributes
Gereksiz SuppressMessageAttribute Öğelerini Kaldırma
 • Yeniden Adlandır ve Tüm Başvuruları Bul komutları artık hedef genel SuppressMessageAttribute gizlemesi dizisindeki sembol başvurularını anlıyor.
Rename SuppressMessageAttribute
SuppressMessageAttribute Öğesini Yeniden Adlandırma
Find All References for SuppressMessageAttribute
SuppressMessageAttribute İçin Tüm Başvuruları Bulma
 • Visual Basic'te, ByVal ve ByRef parametrelerini geçirmek için kullanılabilecek birden çok yöntem vardı ve ByVal uzun süredir isteğe bağlıydı. ByVal parametresini soluklaştırarak gerekli olmadığını belirttik ve gereksiz ByVal parametrelerini kaldırmaya yönelik bir kod düzeltmesi yaptık. İmlecinizi ByVal anahtar sözcüğünün üzerine yerleştirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. "ByVal" anahtar sözcüğü gereksiz ve kaldırılabilir'i seçin.
Visual Basic Remove ByVal Refactoring
Visual Basic ByVal Kaldırma Yeniden Düzenlemesi
 • Artık .NET Framework ve .NET Core gibi birden çok çalışma zamanı için etkileşimli pencere desteği mevcut.
Interactive Window Support in .NET Core
.NET Core'da Etkileşimli Pencere Desteği
 • Çözümleyici yazarlarının ek dosyalar için çözümleyici oluşturmasını sağlayan yeni bir RegisterAdditionalFileAction API'si mevcut.

Test Gezgini'nin Test Ayrıntıları Bölmesinde Metin Kaydırma

Çok istek alan bu özellik, kullanıcının metin kaydırma seçeneğini etkinleştirmesini veya varsayılan metin satırı hizalamasını kullanmasını sağlar. Metin hizalamasına ihtiyaç duyulmadığında kaydırma test çalıştırması geri bildirimini görüntülemeyi çok daha kolay hale getirebilir ve yatay kaydırma çubuğu gereksinimini ortadan kaldırır. Bunu Test Gezgini'nin ayar menüsünden veya Özet bölmesinin bağlam menüsünden etkinleştirebilirsiniz.

Wrap test details from the Test Settings menu
Test ayarları menüsü
Wrap test details from the right-click context menu
Sağ tıklamayla açılan bağlam menüsünden test ayrıntılarını kaydırma

XAML Araçları (WPF, UWP ve Xamarin.Forms)

XAML Bağlama Hatalarını tanılama iyileştirmeleri

WPF, UWP, WinUI ve Xamarin.Forms projelerinde çalışan geliştiricilerin uygulamalarındaki XAML veri bağlama hatalarını sıklıkla tespit edip çözümlemesi gerekir. Bu senaryoda tanılama araçlarını iyileştirmek amacıyla Visual Studio 2019 16.8 ve üzeri sürümlere iki yeni deneyim ekledik:

 • XAML Bağlama Hatası Gösterge Simgesi: Yeni XAML Bağlama hatası gösterge simgesi, WPF ve UWP projeleri için uygulama içi araç çubuğuna, Xamarin.Forms dahil tüm XAML projeleri içinse Canlı Görsel Ağaç’a eklendi. En az bir bağlama hatası algılandığında bu simge kırmızı bir gösterge görüntüler. Ayrıca, simgeye tıkladığınızda yeni XAML Bağlama Hataları penceresine gidersiniz.
Binding Failure Icon (in-app toolbar)
Bağlama Hatası Simgesi (uygulama içi araç çubuğu)
 • XAML Bağlama Hataları Penceresi: Yeni XAML Bağlama Hataları penceresi; WPF, UWP, WinUI ve Xamarin.Forms projelerinde kullanıma sunuldu. Bu yeni özel deneyim, önceden yalnızca Çıkış Penceresi’nde kullanılabilir olan bağlama hatası bilgileri üzerinden zengin bir kullanıcı arabirimi sunar. İyileştirmeler arasında, hataları sıralanabilen, özelleştirilebilen ve tamamen aranabilir sütunlardan oluşan bir küme olarak görüntüleyebilme özelliği yer alıyor. Ayrıca, özgün ham hata bilgilerinin tamamını kullanılabilir ve bir sağ tıklama menüsü seçeneği aracılığıyla kolayca kopyalanabilir hale getirirken, veri bağlama şablonları hatalarının belirli birleşimleri sırasında oluşabilecek paraziti sınırlamak için benzer hataları gruplandırdık. (Not: Xamarin 4.5.0.266-pre3 veya üzeri bir sürüm gerektirir)
 • Bağlama hatalarıyla ilgili Kaynağa gidin: WPF ekibiyle işbirliği yaparak, .NET 5 (RC2 veya üzeri) üzerinde WPF’yi hedefleyen müşteriler için bağlama hatalarının kaynağına gitme özelliğini kullanıma sunduk.
XAML Binding Failure Window & LVT Icon
XAML Bağlama Hatası Penceresi ve LVT Simgesi

XAML Çalışırken Yeniden Yükleme

 • Xamarin.Forms “yalnızca değişiklikler” XAML Çalışırken Yeniden Yükleme artık UWP’yi destekliyor – Bu sürümde, yoğun istek alan ve Xamarin.Forms’da UWP hedeflenirken yeni “yalnızca değişiklikler” XAML Çalışırken Yeniden Yükleme desteğinin kullanılmasına olanak tanıyan özelliğe yönelik destek sunulacak. Bu özellik hala geliştirme aşamasındadır. XAML, artık çalışan uygulamalarda düzenleme işlemi sırasında güncelleştirme tetikleyecek. Henüz tam olarak uygulanmayan uygulama içi araç çubuğu (öğe seçimi vb.) gibi diğer özellikler gelecekteki bir sürümde uygulanacak.
 • XAML Çalışırken Yeniden Yükleme Ayarları, “Hata Ayıklama > Çalışırken Yeniden Yükleme” bölümüne taşındı: Bu sürümde WPF, UWP ve Xamarin.Forms genelindeki XAML Çalışırken Yeniden Yükleme ayarlarını “Hata Ayıklama > Çalışırken Yeniden Yükleme” bölümündeki birleştirilmiş ayarlarda bir araya getirdik. Ayrıca, bu özellik kullanılabilir olduğunda size tam denetim vermek amacıyla platform temelli XAML Çalışırken Yeniden Yükleme’yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma özelliğini ilk kez kullanıma sunduk. (Not: Bu geçiş sırasında hiçbir ayar değiştirilmeyecek ve mevcut seçimleriniz bu yeni konumda etkin kalacak.
XAML Hot Reload Consolidated Settings
XAML Çalışırken Yeniden Yükleme Birleştirilmiş Ayarları

XAML Kod Düzenleyici:

 • WinUI 3.0 IntelliSense Desteği: Bu sürümde, yeni WinUI 3.0 önizleme 3 veya üzeri bir sürümü kullanarak uygulama oluşturan geliştiriciler için daha iyi IntelliSense desteğini kullanıma sunduk. WinUI 3.0 hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın. Görüş bildirmek için Windows UI XAML GitHub deposunu ziyaret edin. Not: En son WinUI 3.0 önizleme sürümünün, güncelleştirilmiş araç deneyimi için 16.9 Önizleme 1 sürümünde kullanılması önerilir.
 • MVVM Desteğini iyileştirme: XAML belgesi yazarken, XAML belgesi için doğru bağlama IntelliSense’ini almak için d:DataContext ayarını yapabilirsiniz. Geçmişte, veri bağlamı türünün el ile belirtilmesi oldukça oyalayıcı bir işlemdi; XAML belgesinden çıkmanız, istediğiniz görüntüleme modeli türünü bulmanız, ad alanını kopyalayıp yapıştırmanız ve d:DataContext bildirimine adlandırmanız gerekiyordu. Bu sürümdeyse, olası görüntüleme modeli adaylarını öneren bir ampul aracılığıyla hızlı şekilde d:DataContext bildirmenize olanak sağlayan yeni bir özellik sunuyoruz.
XAML IntelliSense for MVVM d:DataContext
MVVM d:DataContext için XAML IntelliSense

Genişletilebilirlik

Geliştirici Topluluğu’ndan


Bilinen Sorunlar

Aşağıdaki bağlantıyı izleyerek Visual Studio 2019’daki tüm açık sorunları ve kullanılabilir geçici çözümleri görüntüleyin.


Görüş ve öneriler

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız! Yükleyicinin veya Visual Studio IDE’nin sağ üst köşesindeki Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bize bildirebilirsiniz. Bu Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur. Soru sorup yanıtlar bulabileceğiniz, yeni özellikler önerebileceğiniz Visual Studio Geliştirici Topluluğu sayfasından sorunlarınızı takip edebilir ve ürün önerisinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Canlı Sohbet desteğimizden ücretsiz yükleme yardımı alabilirsiniz.


Bloglar

Tüm yeni yayınlar hakkında güncel bilgi sunan ve çok çeşitli özellikler hakkında derinlemesine bilgiler içeren Geliştirici Araçları Blogları sitesinde mevcut olan içgörü ve önerilerden yararlanın.


Visual Studio 2019 Sürüm Notları Geçmişi

Visual Studio 2019’un geçmiş sürümleriyle ilgili daha fazla bilgi için Visual Studio 2019 Sürüm Notları Geçmişi sayfasına bakın.


Sayfanın Başı