ЧЗВ за жизнения цикъл – Microsoft Azure

Първоначално публикувано: 6 юни 2016 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Софтуерът на Microsoft, поддържан на виртуални машини Azure (инфраструктура като услуга), следва съществуващата фаза на базова и разширена поддръжка на фиксираните правила.

Всички останали услуги на Azure следват модерните правила за жизнения цикъл.  

Какви са правилата за услуги в облака на Azure

ОС за гост

Услугите в облака на Microsoft Azure ще поддържат не по-малко от последните две семейства на ОС за гости за разполагане на нови услуги в облака. Microsoft ще предостави известие 12 месеца преди оттеглянето на семейство ОС за гости, за да се изглади преходът към поддържано семейство ОС за гости. За повече информация относно поддържаните семейства ОС за гости вижте изданията на Microsoft Azure ОС за гости и матрицата за съвместимост на SDK.

SDK на Azure

Правилата за SDK на Microsoft Azure обхващат инструменти за авторство на SDK на Microsoft Azure, REST API, клиентски библиотеки, помощни приложения на командния ред, емулатори за изчисление и съхранение и инструменти на Azure за Microsoft Visual Studio.

Услугите в облака на Microsoft Azure ще поддържат не по-малко от последните две версии на SDK за разполагане на нови услуги в облака. Microsoft ще предостави известие 12 месеца преди оттеглянето на SDK, за да се изглади преходът към поддържана версия.

Къде мога да науча повече?