ЧЗВ за жизнения цикъл – Фиксирани правила

Първоначално публикувано: 24 август 2016 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Каква е разликата между базова и разширена поддръжка?

За да видите таблица, която очертава фазите на поддръжка за фиксираните правила, вижте фиксираните правила за жизнения цикъл.

Кой може да получава поддръжка във фазата на разширена поддръжка?

Разширена поддръжка е достъпна за всички клиенти. Разширена поддръжка не се предлага за потребителски софтуер (с изключение на софтуера за настолни операционни системи), мултимедийни продукти, онлайн услуги или продукти, регулирани от модерните правила. За да видите какво е включено във фазата на разширена поддръжка, отидете на фиксираните правила за жизнения цикъл.

Microsoft няма да приема заявки за гаранционна поддръжка, промени в дизайна или нови функции по време на фазата на разширената поддръжка.

Ако използвам продукт на Microsoft, който се поддържа в момента съгласно фиксираните правила, но моята операционна система вече не се поддържа, мога ли все пак да получа поддръжка?

Ако проблемът е специфичен за продукта на Microsoft и е в рамките на фиксираните правила, Microsoft ще предостави поддръжка. Ако проблемът е резултат от комбинацията на операционната система и продукта на Microsoft, проблемът няма да се поддържа.

Какви са правилата за жизнения цикъл за сервизните пакети?

За да получите техническа поддръжка и актуализации на защитата за продукт на Microsoft, фиксираните правила за жизнения цикъл на Microsoft изискват да бъде инсталиран поддържания сервизен пакет на продукта. Отидете тук, за да видите фиксираните правила за жизнения цикъл.

За да получите техническа поддръжка и актуализации на защитата за продукт на Microsoft, фиксираните правила за жизнения цикъл на Microsoft изискват да бъде инсталиран поддържания сервизен пакет на продукта. Отидете тук, за да видите фиксираните правила за жизнения цикъл.

За информация относно поддръжката за даден продукт или сервизен пакет потърсете в базата данни за жизнения цикъл на продукта.

Как се спазват фиксираните правила за жизнения цикъл с Unified Support?

Във фазата на базовата поддръжка ползите от поддръжката на продукти са достъпни за всички клиенти. Във фазата на разширена поддръжка актуализации на защитата се предоставят на всички клиенти и платена поддръжка е налична. Разширена поддръжка на актуалната корекция е необходима, за да се поискат актуализации за продукти, несвързани със защита, в разширена поддръжка. Unified Support е необходимо изискване за разширена поддръжка на гореща поправка. Клиенти с Unified Support могат да работят със своето лице за контакт за поддръжка, за да определят опциите, налични за техните конкретни обстоятелства.

Как могат клиентите и партньорите да оценят жизнения цикъл на продуктите и услугите?

Фиксираните правила за жизнения цикъл са предназначени да премахнат догадките от процеса на определяне на продължителността на времето, през което Microsoft предоставя поддръжка и обслужване за даден продукт. В повечето случаи Microsoft предоставя поддръжка за минимум 10 години. Жизненият цикъл съчетава 5 години базова поддръжка и 5 години разширена поддръжка. За потребителски софтуер и мултимедийни продукти Microsoft предлага минимум 5 години базова поддръжка. Разширена поддръжка не се предлага за потребителски софтуер, мултимедийни продукти или продукти, регулирани от модерните правила.

За информация относно датите на жизнения цикъл потърсете в базата данни за жизнения цикъл на продукта.

Има ли различни правила за жизнения цикъл за потребителите и фирмите за операционната система Windows?

Всички продукти на настолни операционни системи, независимо дали се използват за лични, или бизнес цели, получават минимум 10 години поддръжка съгласно фиксираните правила. Това включва 5 години базова поддръжка и 5 години разширена поддръжка на най-новия сервизен пакет или актуализация. Microsoft не прави разлика между поддръжката на продуктите на настолните операционни системи между потребителски и бизнес версии.

Какви са правилата за жизнения цикъл за второстепенни издания на основни продукти?

Второстепенните издания следват същия жизнен цикъл като основното издание на продукта.

Пример за това е Windows Server 2012 R2, който има същата фаза на базова и разширена поддръжка като родителския продукт Windows Server 2012. По същия начин Dynamics AX 2012 R3 следва същите дати на жизнения цикъл като първоначалното издание на Dynamics AX 2012.

Как се поддържа компонент в рамките на фиксираните правила за жизнения цикъл?

Компонентите получават същата поддръжка като родителския продукт или платформа. Когато даден родителски продукт или платформа е в базова или разширена поддръжка, същото важи и за компонента. Когато родителски продукт или платформа достигне края на поддръжката, същото важи и за компонента.

Например: Ако даден компонент е лицензиран за Microsoft Windows, поддръжката за компонента завършва на същата дата, на която завършва поддръжката за Windows.

Бележка

Понякога даден компонент получава актуализации на защитата или подобрения на функции, които са независими от неговия родителски продукт. Насърчаваме клиентите да инсталират актуализации на компонентите, когато са налични.

Какви са правилата за жизнения цикъл за добавки към програмата?

Добавките се поддържат заедно с продукта, с който работят. Въпреки това поддръжката може да бъде прекратена, като се предостави предизвестие от минимум 12 месеца.

Какви са правилата за жизнения цикъл за програмните инструменти?

Инструментите се поддържат заедно с продукта, с който работят. Въпреки това поддръжката може да бъде прекратена, като се предостави предизвестие от минимум 12 месеца.

Не се нуждая от актуализации, които не са свързани със защитата; имам нужда само от телефонна поддръжка по време на фазата на разширена поддръжка. Трябва ли да имам разширена поддръжка на гореща поправка?

Не. Разширена поддръжка на гореща поправка не е необходима, за да получите техническа поддръжка за даден продукт във фазата на разширена поддръжка.

Ще предложи ли Microsoft поддръжка отвъд разширената поддръжка?

Microsoft разбира, че местните закони, пазарни условия и изисквания за поддръжка се различават по света и се различават по сектори. Следователно Microsoft може да предложи опции за поддръжка и/или обслужване, които надхвърлят разширената поддръжка. Тези опции могат да включват асистирана поддръжка, актуализации за защита и/или актуализации, които не са свързани със защитата, и могат да се простират след края на жизнения цикъл на поддръжката.

След като предложенията за асистирана и платена поддръжка на Microsoft са приключили, какви са моите възможности?

Microsoft насърчава всички клиенти да поддържат актуални версии, за да се гарантира, че ще продължат да получават поддръжка и могат да се възползват от иновациите, които се съдържат в най-новите продукти. Поддържане на актуална версия също така намалява рисковете за сигурността, рисковете за съответствието и често намалява общата цена за притежаване.

След като продуктът премине извън разширена поддръжка, няма да се предоставя допълнителна поддръжка, освен ако не е налична програма за актуализация на разширена защита (ESU) за този продукт. Отидете тук, за да научите повече за ESU. Ако не се предлагат ESU, клиентите няма да имат достъп до:

  • Актуализации на защитата или горещи поправки, които не са свързани със защита

  • Безплатни или платени опции за асистирана поддръжка

  • Ресурси за разработка на продукти на Microsoft

  • Актуализации на онлайн съдържание (статии от базата знания и др.)

    Онлайн съдържание може да е налично, ако продуктът е все още в рамките на фазата на самопомощ.

Какви са правилата на Microsoft за актуализации на защитата?

Microsoft е посветен на предоставянето на продукти с подобрена защита. Нашата дългосрочна цел е да премахнем уязвимостите на защитата за всички наши продукти, преди те да бъдат издадени. Въпреки че се стремим да премахнем уязвимостите по време на разработването, уязвимостите на софтуера остават факт и трябва да сме подготвени да реагираме, когато бъдат открити. Microsoft съветва клиентите да инсталират най-новите издания и актуализации на продукти, актуализации на защитата и сервизни пакети, за да останат възможно най-защитени. Microsoft може да не може да предостави актуализации на защитата за по-стари продукти, което ги оставя изложени на риск в лицето на по-взискателните изисквания за защита. За най-новата информация за съветите за сигурност и бюлетини посетете нашия центъра за реакция във връзка със защитата на Microsoft (MSRC).

Колко дълго предоставяте актуализации на защитата за продуктите си?

Актуализации на защитата ще бъдат предоставени в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

За повече информация относно сроковете за поддръжка и обслужване на конкретен продукт потърсете в базата данни на жизнения цикъл на продуктите.

Актуализацията трябва да се инсталира само на сервизния пакет, за който е предназначена. Microsoft създава актуализации на защитата за поддържаните сервизни пакети, когато е търговски разумно и достъпно за всички клиенти. Можете да поискате актуализация, която не е свързана със защитата, за сервизни пакети, които се поддържат по фиксираните правила за жизнения цикъл.

Изисква ли се Unified Support, за да могат клиентите да получават актуализации на защитата?

Не. Ако се създаде актуализация на защитата, тя ще бъде достъпна за всички клиенти чрез стандартния процес на издаване на защита за целия жизнен цикъл на продукта. Месечното издание за защитата става във втория вторник на месеца.

Microsoft някога ще издава ли актуализации, които не са свързани със защитата, по време на разширена поддръжка без Unified Support?

Да. Правилата за жизнения цикъл на Microsoft позволяват създаването и широкото разпространение на някои актуализации, които не са свързани със защитата, по време на фазата на разширена поддръжка. Например може да е необходимо да се осигури актуализация, която не е свързана със защитата, която позволява непрекъсната връзка и обслужване чрез автоматична актуализация или Windows Server Update Service.

Какво се случва, ако Microsoft издаде актуализация на защитата в същия ден, в който продукт достигне края на поддръжката си?

Ако Microsoft пусне актуализация на защитата в същия ден, в който е планирано даден продукт да завърши жизнения си цикъл, актуализацията на защитата ще бъде предоставена на клиентите. Поддръжката на актуализацията на защитата ще продължи най-малко 30 дни.

За клиенти, които имат право да получават актуализации на защитата след края на поддръжката, поддръжка ще бъде предоставена най-малко 30 дни след като актуализация на защитата е издадена.