Zobrazení a stažení informací o využití a poplatcích za Azure

Na webu Azure Portal si můžete stáhnout denní rozpis využití Azure a souvisejících poplatků. Data o využití můžete taky získat pomocí Azure CLI. K získání informací o využití Azure mají oprávnění jenom některé role, třeba správce účtu nebo podnikový správce. Další informace o získání přístupu k fakturačním údajům najdete v článku o správě přístupu k fakturaci Azure pomocí rolí.

Pokud máte smlouvu se zákazníkem Microsoftu (MCA) a chcete zobrazit informace o využití a poplatcích za Azure, musíte být vlastníkem, přispěvatelem, čtenářem nebo správcem faktur daného fakturačního profilu. Pokud máte smlouvu s partnerem Microsoftu (MPA), informace o využití a poplatcích za Azure může zobrazit a stáhnout pouze globální správce nebo agent správy v partnerské organizaci Microsoftu.

Možnosti stažení informací o využití a poplatcích se liší v závislosti na typu předplatného, které používáte.

Stažení informací o využití (ve formátu .csv) z webu Azure Portal

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.
 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.
  Screenshot shows Azure portal search for Cost Management + Billing.
 3. V závislosti na úrovni vašeho přístupu možná budete muset vybrat fakturační účet nebo fakturační profil.
 4. V nabídce vlevo v části Fakturace vyberte Faktury.
 5. V tabulce faktur najděte řádek s fakturačním obdobím odpovídajícím informacím o využití, které chcete stáhnout.
 6. Na pravé straně vyberte ikonu pro stažení nebo tři tečky ( ).
  Screenshot shows Cost Management + Billing Invoices page with download option.
 7. Napravo se otevře podokno stahování. V části Podrobnosti o využití vyberte Stáhnout.

Stažení informací o využití pro zákazníky se smlouvou Enterprise

Pokud si chcete zobrazit a stáhnout data o využití jako zákazník se smlouvou Enterprise, musíte být podnikový správce, vlastník účtu nebo správce oddělení s povolenou zásadou zobrazení poplatků.

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.
 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.
  Screenshot shows Azure portal search.
 3. Pokud máte přístup k více fakturačním účtům, vyberte rozsah fakturace pro váš fakturační účet EA.
 4. Vyberte Využití a poplatky.
 5. U měsíce, který chcete zobrazit, vyberte Stáhnout.
  Screenshot shows Cost Management + Billing Invoices page for E A customers.
 6. Na stránce Stáhnout informace o využití a poplatcích v části Podrobnosti o využití vyberte ze seznamu typ poplatků, které chcete stáhnout. V závislosti na vašem výběru bude soubor CSV obsahovat všechny poplatky (za využití a nákupy) včetně poplatků za nákup rezervovaných instancí (rezervací), nebo amortizované poplatky (za využití a nákupy) včetně poplatků za nákup rezervací. Screenshot showing the Usage Details charge type selection to download.
 7. Vyberte Připravit dokument.
 8. V závislosti na vašem měsíčním využití může příprava souboru ke stažení v Azure nějakou dobu trvat. Jakmile bude soubor připravený ke stažení, vyberte Stáhnout soubor CSV.

Stažení informací o využití pro smlouvu se zákazníkem Microsoftu

Pokud chcete zobrazit a stáhnout informace o využití pro určitý fakturační profil, musíte být vlastníkem, přispěvatelem, čtenářem nebo správcem faktur daného fakturačního profilu.

Stažení informací o využití u účtovaných poplatků

 1. Vyhledejte Cost Management a fakturace.
 2. Vyberte fakturační profil.
 3. Vyberte Faktury.
 4. V tabulce faktur najděte řádek s fakturou odpovídající informacím o využití, které chcete stáhnout.
 5. Klikněte na tři tečky (...) na konci řádku.
 6. V místní nabídce pro stažení vyberte Využití a poplatky Azure.

Stažení informací o využití u otevřených poplatků

Můžete si taky stáhnout informace o využití od začátku měsíce za aktuální fakturační období, tedy poplatky, které ještě nejsou vyfakturované.

 1. Vyhledejte Cost Management a fakturace.
 2. Vyberte fakturační profil.
 3. V okně Přehled klikněte na Stáhnout využití a poplatky Azure.

Stažení informací o využití u nevyřízených poplatků

Pokud máte smlouvu se zákazníkem Microsoftu, můžete si stáhnout informace o využití od začátku měsíce za aktuální fakturační období. Jedná se o poplatky za využití, které se ještě nefakturovaly.

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.
 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.
 3. Vyberte fakturační profil. V závislosti na úrovni vašeho přístupu možná budete muset nejprve vybrat fakturační účet.
 4. V oblasti Přehled najdete odkazy ke stažení pod posledními poplatky.
 5. Vyberte Stáhnout využití a ceny.

Získání dat o využití pomocí Azure CLI

Začněte přípravou prostředí pro rozhraní příkazového řádku Azure:

 • Použijte prostředí bash v Azure Cloud Shell. Další informace najdete v tématu Azure Cloud Shell rychlý Start – bash.

  Launch Cloud Shell in a new window

 • Pokud dáváte přednost spuštění příkazů odkazů CLI místně, nainstalujte rozhraní příkazového řádku Azure CLI. pokud používáte Windows nebo macOS, zvažte spuštění rozhraní příkazového řádku Azure v kontejneru docker. Další informace najdete v tématu spuštění Azure CLI v kontejneru Docker.

  • Pokud používáte místní instalaci, přihlaste se k Azure CLI pomocí příkazu az login. Pokud chcete dokončit proces ověřování, postupujte podle kroků zobrazených na terminálu. Další možnosti přihlášení jsou popsané v tématu Přihlášení pomocí Azure CLI.

  • Po zobrazení výzvy nainstalujte rozšíření Azure CLI při prvním použití. Další informace o rozšířeních najdete v tématu Využití rozšíření v Azure CLI.

  • Spuštěním příkazu az version zjistěte verzi a závislé knihovny, které jsou nainstalované. Pokud chcete upgradovat na nejnovější verzi, spusťte az upgrade.

Pak pomocí příkazů AZ costmanagement export exportujte data o využití do účtu služby Azure Storage. Data si potom můžete stáhnout odtud.

 1. Vytvořte skupinu prostředků nebo použijte stávající skupinu prostředků. Skupinu prostředků vytvoříte pomocí příkazu az group create:

  az group create --name TreyNetwork --location "East US"
  
 2. Vytvořte účet úložiště pro příjem exportů, nebo použijte už existující účet úložiště. Účet vytvoříte příkazem az storage account create:

  az storage account create --resource-group TreyNetwork --name cmdemo
  
 3. Pro vytvoření exportu spusťte příkaz az costmanagement export create:

  az costmanagement export create --name DemoExport --type Usage \
  --scope "subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000" --storage-account-id cmdemo \
  --storage-container democontainer --timeframe MonthToDate --storage-directory demodirectory
  

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.

Další kroky

Další informace o vaší faktuře a poplatcích za využití najdete tady:

Pokud máte smlouvu se zákazníkem Microsoftu, projděte si tato témata: