Dokumentace k prostředí Azure Machine Learning Studio (Classic)

Machine Learning Studio (Classic) je nástroj, ve kterém je možné přetahováním vytvářet, testovat a nasazovat řešení prediktivní analýzy.