Dokumentace k Azure Storage

Azure Storage je služba spravovaná Microsoftem, která poskytuje vysoce dostupné, zabezpečené, odolné, škálovatelné a redundantní cloudové úložiště. Azure Storage zahrnuje objekty blob Azure, Azure Data Lake Storage Gen2, soubory Azure, fronty Azure a tabulky Azure. Prostřednictvím našich šablon Rychlý start a kurzů se naučíte využívat Azure Storage ve svých aplikacích.

Zprovoznění během 5 minut

Prostřednictvím našich šablon Rychlý start se naučíte pracovat se službou Azure Storage.

column 2column 3column 4column 5column 6column 7column 8
Vytvoření účtu úložiště
Šablony Rychlý start pro objekty blob
Data Lake Storage Gen2

Podrobné kurzy

Ukázky

Vyhledejte skripty pro běžné úlohy správy.

Bezplatné školicí video od Pluralsightu

Referenční informace