Azure Storage dokumentace

Azure Storage obsahuje objekt, soubor, disk, frontu a úložiště tabulek. K dispozici jsou také služby pro řešení hybridního úložiště a služby pro přenos, sdílení a zálohování dat.

Řešení cloudového úložiště

Řešení hybridního úložiště

Operace s daty