Dokumentace k Azure Storage

Microsoft Azure Storage je cloudová služba spravovaná Microsoftem, která poskytuje vysoce dostupné, zabezpečené, odolné, škálovatelné a redundantní úložiště. Azure Storage se skládá ze služeb Blob Storage, File Storage a Queue Storage. Prostřednictvím našich šablon Rychlý start a kurzů se naučíte využívat Azure Storage ve svých aplikacích.

Zprovoznění během 5 minut

Prostřednictvím našich šablon Rychlý start se naučíte pracovat se službou Azure Storage.

column 2column 3column 4column 5column 6column 7column 8
Vytvoření účtu úložiště
Šablony Rychlý start pro objekty blob

Podrobné kurzy

Naučíte se nahrávat a zpracovávat data obrázků v cloudu.

Naučte se navrhovat aplikace pro vysokou dostupnost ve službě Azure Storage.

Naučte se vyhledávat nestrukturovaná data v Azure Storage.

Ukázky

Vyhledejte skripty pro běžné úlohy správy.

Bezplatné školicí video od Pluralsightu

Odkaz