Dokumentace k Azure Storage

Azure Storage je služba spravovaná Microsoftem, která poskytuje vysoce dostupné, zabezpečené, odolné, škálovatelné a redundantní cloudové úložiště. Azure Storage zahrnuje objekty blob Azure, Azure Data Lake Storage Gen2, soubory Azure, fronty Azure a tabulky Azure. Prostřednictvím našich šablon Rychlý start a kurzů se naučíte využívat Azure Storage ve svých aplikacích.

Zprovoznění během 5 minut

Prostřednictvím našich šablon Rychlý start se naučíte pracovat se službou Azure Storage.

column 2column 3column 4column 5column 6column 7column 8
Vytvoření účtu úložiště
Šablony Rychlý start pro objekty blob
Data Lake Storage Gen2

Podrobné kurzy

Ukázky

Vyhledejte skripty pro běžné úlohy správy.

Získávání dovedností pomocí Microsoft Learn

Další interaktivní výuka...

Bezplatné školicí video od Pluralsightu

Referenční informace