ConcurrencyLimiterMiddleware Třída

Definice

Omezuje počet souběžných požadavků povolených v aplikaci.

public ref class ConcurrencyLimiterMiddleware
public class ConcurrencyLimiterMiddleware
type ConcurrencyLimiterMiddleware = class
Public Class ConcurrencyLimiterMiddleware
Dědičnost
ConcurrencyLimiterMiddleware

Konstruktory

ConcurrencyLimiterMiddleware(RequestDelegate, ILoggerFactory, IQueuePolicy, IOptions<ConcurrencyLimiterOptions>)

Vytvoří nový objekt ConcurrencyLimiterMiddleware.

Metody

Invoke(HttpContext)

Vyvolá logiku middlewaru.

Platí pro