IRequestCultureFeature Rozhraní

Definice

Představuje funkci, která poskytuje informace o jazykové verzi aktuálního požadavku.

public interface class IRequestCultureFeature
public interface IRequestCultureFeature
type IRequestCultureFeature = interface
Public Interface IRequestCultureFeature
Odvozené

Vlastnosti

Provider

IRequestCultureProvider, Která určila informace o jazykové verzi žádosti. Pokud je hodnota null , nepoužil se žádný zprostředkovatel a jazyková verze požadavku byla nastavena na hodnotu DefaultRequestCulture .

RequestCulture

RequestCultureŽádosti.

Platí pro