ContentControlStoreUpdatingEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje StoreUpdating událost ContentControlBase .

public delegate void ContentControlStoreUpdatingEventHandler(object sender, ContentControlStoreUpdatingEventArgs e);

Parametry

sender
Object

Zdroj události

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak vytvořit ContentControlStoreUpdatingEventHandler delegáta, naleznete v StoreUpdating události.

Poznámky

Při vytváření ContentControlStoreUpdatingEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.

Platí pro