AppDomainInitializer AppDomainInitializer AppDomainInitializer AppDomainInitializer Delegate

Definice

Představuje metodu zpětného volání, která má být vyvolána při inicializaci domény aplikace.Represents the callback method to invoke when the application domain is initialized.

public delegate void AppDomainInitializer(cli::array <System::String ^> ^ args);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public delegate void AppDomainInitializer(string[] args);
type AppDomainInitializer = delegate of string[] -> unit
Public Delegate Sub AppDomainInitializer(args As String())

Parametry

args
String[]

Pole řetězců, které se mají předat jako argumenty metody zpětného volání.An array of strings to pass as arguments to the callback method.

Dědičnost
AppDomainInitializerAppDomainInitializerAppDomainInitializerAppDomainInitializer
Atributy

Poznámky

Použijte delegáta k určení metody zpětného volání, která se má vyvolat při AppDomain inicializaci instance třídy. AppDomainInitializerUse an AppDomainInitializer delegate to specify the callback method to invoke when an instance of the AppDomain class is initialized.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate) GetMethodInfo(Delegate) GetMethodInfo(Delegate) GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro