SizeF.Equals Metoda

Definice

Přetížení

Equals(SizeF)
Equals(Object)

Testuje, zda je zadaný objekt SizeF strukturou se stejnými rozměry jako tato SizeF struktura.Tests to see whether the specified object is a SizeF structure with the same dimensions as this SizeF structure.

Equals(SizeF)

public:
 virtual bool Equals(System::Drawing::SizeF other);
public bool Equals (System.Drawing.SizeF other);
override this.Equals : System.Drawing.SizeF -> bool
Public Function Equals (other As SizeF) As Boolean

Parametry

other
SizeF

Návraty

Implementuje

Equals(Object)

Testuje, zda je zadaný objekt SizeF strukturou se stejnými rozměry jako tato SizeF struktura.Tests to see whether the specified object is a SizeF structure with the same dimensions as this SizeF structure.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Object k otestování.The Object to test.

Návraty

true, pokud obj je SizeF a má stejnou šířku a výšku jako tento SizeF; v opačném případě false.true if obj is a SizeF and has the same width and height as this SizeF; otherwise, false.

Platí pro