HandleInheritability Výčet

Definice

Určuje, zda je nadřízený popisovač děděný podřízenými procesy.Specifies whether the underlying handle is inheritable by child processes.

public enum class HandleInheritability
public enum HandleInheritability
[System.Serializable]
public enum HandleInheritability
type HandleInheritability = 
Public Enum HandleInheritability
Dědičnost
HandleInheritability
Atributy

Pole

Inheritable 1

Určuje, že popisovač je děděný pomocí podřízených procesů.Specifies that the handle is inheritable by child processes.

None 0

Určuje, že popisovač není dědičný u podřízených procesů.Specifies that the handle is not inheritable by child processes.

Platí pro