MethodDefinitionHandle Struktura

Definice

public value class MethodDefinitionHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::MethodDefinitionHandle>
public struct MethodDefinitionHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle>
type MethodDefinitionHandle = struct
Public Structure MethodDefinitionHandle
Implements IEquatable(Of MethodDefinitionHandle)
Dědičnost
MethodDefinitionHandle
Implementuje

Vlastnosti

IsNil

Metody

Equals(MethodDefinitionHandle)

Určuje, jestli se aktuální objekt rovná jinému objektu stejného typu.

Equals(Object)
GetHashCode()
ToDebugInformationHandle()

Vrátí popisovač , MethodDebugInformation který odpovídá tomuto popisovači.

Operátory

Equality(MethodDefinitionHandle, MethodDefinitionHandle)
Explicit(EntityHandle to MethodDefinitionHandle)
Explicit(Handle to MethodDefinitionHandle)
Implicit(MethodDefinitionHandle to EntityHandle)
Implicit(MethodDefinitionHandle to Handle)
Inequality(MethodDefinitionHandle, MethodDefinitionHandle)

Platí pro