MethodDefinitionHandle Struktura

Definice

public value class MethodDefinitionHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::MethodDefinitionHandle>
public struct MethodDefinitionHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle>
public readonly struct MethodDefinitionHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle>
type MethodDefinitionHandle = struct
Public Structure MethodDefinitionHandle
Implements IEquatable(Of MethodDefinitionHandle)
Dědičnost
MethodDefinitionHandle
Implementuje

Vlastnosti

IsNil

Metody

Equals(MethodDefinitionHandle)

Určuje, zda se aktuální objekt rovná jinému objektu stejného typu.

Equals(Object)
GetHashCode()
ToDebugInformationHandle()

Vrátí popisovač, MethodDebugInformation který odpovídá tomuto popisovači.

Operátory

Equality(MethodDefinitionHandle, MethodDefinitionHandle)
Explicit(EntityHandle to MethodDefinitionHandle)
Explicit(Handle to MethodDefinitionHandle)
Implicit(MethodDefinitionHandle to EntityHandle)
Implicit(MethodDefinitionHandle to Handle)
Inequality(MethodDefinitionHandle, MethodDefinitionHandle)

Platí pro