MethodDebugInformation Struktura

Definice

Poskytuje informace o ladění přidružené k definici metody. Tyto informace jsou uložené v metadatech ladění.

public value class MethodDebugInformation
public readonly struct MethodDebugInformation
public struct MethodDebugInformation
type MethodDebugInformation = struct
Public Structure MethodDebugInformation
Dědičnost
MethodDebugInformation

Poznámky

Viz Tabulka MethodDebugInformation: 0x31.

Vlastnosti

Document

Získá popisovač jednoho dokumentu obsahující všechny sekvence bodů metody.

LocalSignature

Vrátí popisovač místního podpisu.

SequencePointsBlob

Vrátí body sekvence kódování objektů blob.

Metody

GetSequencePoints()

Vrátí kolekci sekvencí bodů dekódovaných z SequencePointsBlob.

GetStateMachineKickoffMethod()

Vrátí metodu zahájení stavového počítače.

Platí pro