RuntimeTypeHandle.Inequality RuntimeTypeHandle.Inequality RuntimeTypeHandle.Inequality RuntimeTypeHandle.Inequality Operator

Definice

Přetížení

Inequality(Object, RuntimeTypeHandle) Inequality(Object, RuntimeTypeHandle) Inequality(Object, RuntimeTypeHandle) Inequality(Object, RuntimeTypeHandle)

Označuje, zda objekt a RuntimeTypeHandle struktura nejsou stejné.Indicates whether an object and a RuntimeTypeHandle structure are not equal.

Inequality(RuntimeTypeHandle, Object) Inequality(RuntimeTypeHandle, Object) Inequality(RuntimeTypeHandle, Object) Inequality(RuntimeTypeHandle, Object)

Označuje, zda RuntimeTypeHandle struktura není rovna objektu.Indicates whether a RuntimeTypeHandle structure is not equal to an object.

Inequality(Object, RuntimeTypeHandle) Inequality(Object, RuntimeTypeHandle) Inequality(Object, RuntimeTypeHandle) Inequality(Object, RuntimeTypeHandle)

Označuje, zda objekt a RuntimeTypeHandle struktura nejsou stejné.Indicates whether an object and a RuntimeTypeHandle structure are not equal.

public:
 static bool operator !=(System::Object ^ left, RuntimeTypeHandle right);
public static bool operator != (object left, RuntimeTypeHandle right);
static member op_Inequality : obj * RuntimeTypeHandle -> bool
Public Shared Operator != (left As Object, right As RuntimeTypeHandle) As Boolean

Parametry

left
Object Object Object Object

Objekt, na rightkterý se má porovnat.An object to compare to right.

right
RuntimeTypeHandle RuntimeTypeHandle RuntimeTypeHandle RuntimeTypeHandle

Struktura, na kterou se leftmá porovnat. RuntimeTypeHandleA RuntimeTypeHandle structure to compare to left.

Návraty

truePokud left jerighta a nenífalserovno; v opačném případě. RuntimeTypeHandletrue if left is a RuntimeTypeHandle and is not equal to right; otherwise, false.

Poznámky

Použití tohoto operátoru k porovnání dvou proměnných typu RuntimeTypeHandle způsobí nejednoznačnou chybu rozlišení přetížení při kompilaci.Using this operator to compare two variables of type RuntimeTypeHandle causes an ambiguous overload resolution error when compiled. Místo toho použijte metodu. EqualsUse the Equals method instead.

Ekvivalentní metoda pro tento operátor je RuntimeTypeHandle.Equals(Object).The equivalent method for this operator is RuntimeTypeHandle.Equals(Object).

Inequality(RuntimeTypeHandle, Object) Inequality(RuntimeTypeHandle, Object) Inequality(RuntimeTypeHandle, Object) Inequality(RuntimeTypeHandle, Object)

Označuje, zda RuntimeTypeHandle struktura není rovna objektu.Indicates whether a RuntimeTypeHandle structure is not equal to an object.

public:
 static bool operator !=(RuntimeTypeHandle left, System::Object ^ right);
public static bool operator != (RuntimeTypeHandle left, object right);
static member op_Inequality : RuntimeTypeHandle * obj -> bool
Public Shared Operator != (left As RuntimeTypeHandle, right As Object) As Boolean

Parametry

left
RuntimeTypeHandle RuntimeTypeHandle RuntimeTypeHandle RuntimeTypeHandle

Struktura, na kterou se rightmá porovnat. RuntimeTypeHandleA RuntimeTypeHandle structure to compare to right.

right
Object Object Object Object

Objekt, na leftkterý se má porovnat.An object to compare to left.

Návraty

truePokud right jeleftstruktura a nenífalserovna; jinak. RuntimeTypeHandletrue if right is a RuntimeTypeHandle structure and is not equal to left; otherwise, false.

Poznámky

Použití tohoto operátoru k porovnání dvou proměnných typu RuntimeTypeHandle způsobí nejednoznačnou chybu rozlišení přetížení při kompilaci.Using this operator to compare two variables of type RuntimeTypeHandle causes an ambiguous overload resolution error when compiled. Místo toho použijte metodu. EqualsUse the Equals method instead.

Ekvivalentní metoda pro tento operátor je RuntimeTypeHandle.Equals(Object).The equivalent method for this operator is RuntimeTypeHandle.Equals(Object).

Platí pro